Breiviks strategi: - Oppskrift på fiasko

Terroristen Anders Behring Breiviks skremselsstrategi for å få vekket folket, er en oppskrift på fiasko, mener professor Tore Bjørgo.

Professor og terrorekspert vitnet i 22. juli-saken.

Breivik har i retten forklart at han gjennomførte terrorhandlingene og massemord for å fremprovosere en heksejakt på moderate nasjonalister.

Dette skulle, ifølge Breiviks strategi, føre til en radikalisering og økt støtte for ekstreme nasjonalister, som han betegner seg selv som.

— Breivik sa i retten at han ville fremprovosere en heksejakt på moderate nasjonalister og at det vil føre til en radikalisering. Han sier at det har blitt som han har håpet på, sa Bjørgo, som er professor og forsker ved Politihøgskolen og har terrorisme som spesialfelt.

Dette er klassisk krisemaksimering som ser ut som en sofistikert strategi, men det førere bare til fiasko, mener Bjørgo.

— Jeg kjenner ikke til noe eksempel fra historien på at en slik strategi har lykkes, sa Bjørgo da han torsdag forklarte seg som sakkyndig vitne i Oslo tingrett.

Kritikk av psykiatrirapport

Bjørgo kom også med kritikk av den første sakkyndige rapporten, der Breivik ble erklært utilregnelig. Dette fordi den kun har tatt med det han mener er en av to hypoteser, den der man forklarer handlingene med psykiatri og diagnoser.

-Det første eg savnet var en alternativ hypotese, men de hadde allerede i utgangspunktet utelukket den ideologien som Breivik selv mente lå til grunn for handlingene. Da utelukker man referanserammer og forståelsesrammer. For meg som samfunnsforsker er det en veldig tvilsom måte å forstå et menneske på. Som jeg skrev i en kronikk: Det blir som to rettpsykiatere fra Norge skulle dra til Ny-Guinea for å vurdere tilregneligheten til noen der.

Nyord

Han mener dessuten at det blir for enkelt å tolke alle Breiviks mange nyord innenfor en psykologisk ramme. Han forsto selv godt flere av ordene. Han er også uenig i at Breiviks forestilling om borgerkrig nødvendigvis er en vrangforestilling, og peker på ideen om at det foregår en borgerkrig er er en grunnforestilling innenfor høyreekstrem ideologi.

Bjørgos egen hovedhypotese er at Breiviks handlinger og uttalelser kan forstås fra høyreekstrem voldsideologi og det man vet om terroristers strategier og prinsipper for målutvelgelse og operasjonsmønster.

Mange amatører

— Hvorfor mislykkes terroraksjoner i Europa? De fleste mislykkes. Den ene grunnen er at man er for uforsiktige, for å lykkes må man være overdrevent forsiktig. Det var vel noe av det Breivik gjorde. Den andre grunnen er mangelfull operativ kompetanse, sa Bjørgo.

Han viste til de mislykkede selvmordbomberne i Sverige og Danmark.

— Det er mange glade amatører på dette området, for å si det flåsete, sa Bjørgo.

Bjørgo, som er ekspert på høyreekstremiske og terrorisme, forklarte retten at Breivik fulgte «boka» når han valgte ut sine mål

Terrorister velger ut sine mål ut fra hvor stategisk nyttige de er og hvor akseptable målene er for sympatisørene.

— Det er blant annet er viktig for noen å ikke ramme for mange uskyldige. Her er det ofte selvpålagte begrensninger, som vi også har hørt Breivik forklare, sier Bjørgo.

Mest omfattende soloterrorist

Bjørg karakteriserte det Breivik har gjort som den mest omfattende og komplekse terroraksjonen av en soloterrorist.

— Breivik tok sine sikkerhetstiltak og ble ikke oppdaget. Han unngikk partnere, gjorde det på egenhånd. Han hadde en betydelig kompetanse for å lage en fungerende bombe og han hadde en strek gjennomføringsevne. Anders Behring Brevik må omtales som en over gjennomsnittlig kompetent terrorist, sa Bjørgo.

Høyreekstrem

Bjørgo er ikke i tvil om hvor på den politiske skalaen han skal plassere Breivik.

— Ut fra hva jeg vet om terrorister, så virker Breivik som et utpreget høyreekstrem terrorist. Men noe av hva han skriver og har gjort, passer ikke med mine forklaringer.

Bjørgo viste til Breiviks selvbilde, hans syn på kvinner og hvordan han har hengt ut enkeltpersoner i sine omgivelser i sitt såkalte manifest. Når han snakker og skriver om Knights Templar, mener Bjørgo at skillet mellom fantasi og virkelighet er uklare.

— Det kan psykologer og psykiatere vurdere bedre. Hans virkelighetsoppfatning er fravikende, men fravikende fra hva? Fra den norske befolkning? Da er han splitter pine gal. Men sammenlignet med høyreekstreme, så deles hans syn i denne subkulturen, sa Bjørgo.