Norge

Staten mener det trolig blir nødvendig å tvinge kommuner og fastleger inn i omstridt IKT-prosjekt

Helseminister Bent Høie (H) har bedt 291 kommuner om å signere på det som omtales som uforpliktende støtte til arbeidet med en ny journalløsning. Allerede i forkant var det konkludert med at det trolig vil bli nødvendig med tvang for at alle skal ta det i bruk.

Helseminister Bent Høie (H) har bedt norske kommuner signere en erklæring om at de støtter arbeidet med det nye felles journalprosjektet Akson.
 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

– Nå er kommunene bedt om å signere en intensjonserklæring om at de vil være med videre, men det er viktig å understreke at det ikke ligger noen forpliktelse i dette. Det er fremdeles ubesvarte spørsmål som må besvares i det videre arbeidet.

Det sa KS-styreleder Bjørn Arild Gram til Aftenposten tirsdag.

Uttalelsen dreide seg om planleggingen av en ny, felles journalløsning for helsetjenesten i norske kommuner. Dersom Stortinget sier endelig ja, vil Norges største IKT-prosjekt gjennomføres de neste ti årene.

For 11,2 milliarder kroner – pluss 10,9 milliarder i «omstillingskostnader» – skal en jungel av ulike og til dels utdaterte journalløsninger i landets mange helsestasjoner, sykehjem og legekontorer erstattes med en nasjonal løsning. På denne måten skal det bli slutt på at pasienter må gjenfortelle egen sykdomshistorie i forskjellige helseinstitusjoner.

Det hele omtales som unikt i internasjonal sammenheng.

Les også

Strid om gigantisk dataprosjekt for Kommune-Norge

Ba om uforpliktende støtte, hadde allerede utredet tvang

Et sentralt premiss for det omstridte prosjektet er at det skal være et spleiselag mellom stat og kommuner, men det er kommunene som må ta hoveddelen av regningen. De må også bære kostnadene for innføring og drift av systemet.

Mange kommuner har en svært presset økonomi, og ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS er det «et godt spørsmål» hvordan kommunene skal betale for prosjektet.

– Det må vi komme tilbake til, sier KS-styreleder Bjørn Arild Gram.

For at prosjektet skal bli mest mulig samfunnsøkomisk lønnsomt, er det helt avgjørende at flest mulig kommuner tar det i bruk.

Les også

Gåte: Hva er det som koster 22 milliarder, men «ingen» vil ha? | Joacim Lund

I april ba helseminister Bent Høie kommunene om å signere en intensjonserklæring om hvorvidt de vil være med videre, men i brevet ble det understreket at dette ikke innebar noen forpliktelse.

Det som ikke sto, var at regjeringen allerede hadde bedt sitt eget fagdirektorat, som har ansvaret for å utrede og planlegge prosjektet, å vurdere om det var «rettslig mulig og nødvendig» å tvinge kommuner og fastleger til å bruke en ny løsning.

Det viser det juridiske notatet som Aftenposten har fått innsyn i. Dokumentene ble utarbeidet i mars.

Her skisseres det mulige økonomiske støtteordninger som kan fungerte som gulrøtter, før man mot slutten konkluderer med at det trolig er nødvendig med pisk.

Sykehjem som dette, skal etter planen ta i bruk det nye gigantiske IKT-systemet. Arkivfoto.

«Sannsynlig at det på sikt vil være behov for et pålegg»

«Direktoratet for e-helse vurderer det derfor som sannsynlig at det på sikt vil være behov for et pålegg om plikt til å bruke felles kommunal journalløsning hvis man skal nå den langsiktige ambisjonen om 100 prosent deltakelse og realisering av målene for tiltaket», heter det.

Den enorme kostnaden for prosjektet gjør at man er avhengig av at kommuner med minst 55 prosent av landets befolkning tar det i bruk for at det skal være samfunnsøkonomisk bærekraftig, viser beregninger gjort i utredningsarbeidet. Trøndelag regnes ikke med, ettersom de jobber med en egen fellesløsning for kommunene.

Les også

Mener nytt gigantprosjekt for kommunene kan hindre «uønskede hendelser» som ville kostet 3,7 milliarder

Statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de har som utgangspunkt at løsningen skal være frivillig, og at de vil få bedre oversikt over veien videre etter at kommunenes frist for å melde sin støtte går ut 1. juli.

Mener tvang ikke er i strid med EØS-regelverk

Direktoratet for e-helse har leid inn advokatfirmaet Kluge. De konkluderer med at det ikke vil være i strid med EØS-regelverket å pålegge kommuner, fastleger og private aktører som leverer kommunale helsetjenester, å være med.

Dette regelverket er blant annet ment å legge til rette for konkurranse og likebehandling i markedet.

«Formålet med et eventuelt pålegg vil imidlertid kunne begrunnes i menneskers liv og helse, og vil etter Kluges vurdering være et egnet og nødvendig middel for å nå målene med tiltaket. Selv om et pålegg skulle ansees som en markedsrestriksjon, vil det derfor være legitimt i henhold til EØS-retten. Dette gjelder både et pålegg overfor kommunene og overfor private helsetjenestetilbydere som inngår i den offentlige helsetjenesten», heter det.

Les også

 1. Elektronisk journal gjør det enklere å bli organdonor

 2. Mener nytt overvåkingsforslag må stoppes. Frykter E-tjenesten kan få tilgang til svært sensitive helseopplysninger

Les mer om

 1. Kommune-Norges nye journalsystem
 2. E-helse
 3. Fastlegene
 4. Helsetjenesten
 5. Teknologi
 6. Kommuner
 7. Akson