Trygg Trafikk vil avvikle skolepatruljen: Barn bør ikke ha ansvar for sikkerheten til andre barn

Gjennom 68 år har flere tusen barn stått med flagg og vester på skoleveien for å gi sine medelever trygg skolevei. Nå vil Trygg Trafikk legge ned skolepatruljen.

Nå har Trygg Trafikk konkludert: Skolepatruljen bør avvikles fordi barn ikke bør ha ansvar for sikkerheten til andre barn (arkivfoto).

De fleste har nok lagt merke til dem: Skoleelever med flagg og vester som står ved fotgjengerfelt på skoleveiene og dirigerer trafikken. Med flagg gir de beskjed til bilistene om når de skal stoppe, slik at andre barn kan krysse veien.

Skolepatruljen har eksistert siden 1952. Nå har Trygg Trafikk sluttet å selge vester og flagg i sin nettbutikk. Samtidig har de fjernet alt opplæringsmateriell og lenker til skolepatruljemateriell fra sine nettsider.

– Vi har over tid vurdert å endre vårt syn på skolepatruljen. Nå anbefaler vi at skolepatruljen avvikles. Vår mening er at barn ikke skal ta ansvar for trafikksikkerheten til andre barn og samtidig bli utsatt for mer forurensning, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

Anbefalingen gjelder hele landet.

Les også

90 tiltak skal sikre skoleveiene i Oslo. Sjekk ditt nabolag her.

Ønsker hjertesoner

Meisfjord presiserer at det ikke er registrert alvorlige ulykker i tilknytning til skolepatruljen, men mener at dagens trafikkbilde er mer komplisert enn for 50 år siden.

– Det er flere biler på veien i dag. Stadig flere kjører elbiler som man ikke hører så lett. I tillegg har vi fått flere elsparkesykler. Barn er heller ikke så høye og har derfor ikke like god oversikt i trafikken som en voksen person. Hvis det skjer en ulykke når barn står skolepatrulje, vil disse barna føle et ansvar for det. Det er heller ikke bra.

Dette bildet fra 1964 viser hvordan skolepatruljen jobbet på Sinsen den gang. Ordningen har eksistert siden 1952, men nå vil Trygg Trafikk avvikle den.

– Har dere bedt skolene avvikle ordningen?

– Skolene trenger ikke å slutte med skolepatruljen over natten, men bruke høsten til å starte en endringsprosess. Det går an å erstatte skolepatruljen med for eksempel hjertesoner, sier Meisfjord.

En såkalt hjertesone er et område rundt skolen som skal være spesielt trafikksikker for elevene. Området skal ha lite biltrafikk og tydelige dropp- og hentesoner. Det skal også være trygt for elevene å sykle og gå.

Trygg Trafikk har også fått forslag til andre løsninger.

– Det er noen som har ringt oss og foreslått at skolene kan hente arbeidsledige via Nav for å være trafikk-vakter. Det er i så fall Nav som kan bestemme det og samarbeide med skolene lokalt om det, sier Meisfjord.

Les også

Mens staten jobber med en regulering, får Oslo 2000 nye elsparkesykler

Har allerede avviklet skolepatruljen

Audun Aardal, rektor ved Årvoll skole, har allerede avviklet skolepatruljen. Han synes det er fint at Trygg Trafikk nå råder om å gjøre det samme.

– Det var for trafikkfarlig for elever å passe på andre elever. Det er helt feil at barn passer på andre barn, sier Aardal.

Årvoll-rektor Audun Aardal har allerede avviklet skolepatruljen. Hans mål er å få til en trafikkvakt-ordning i samarbeid med foreldrene.

Han legger til at bil- og busstrafikken i Årvollveien skapte mange farlige situasjoner for skolepatruljen.

– Har dere noe alternativ til skolepatruljen?

– Jeg henvendte meg til FAU med spørsmål om de kan ha en ordning der foreldrene kan stå og passe på barna. De er positive til det, men vi har ikke fått på plass en ordning ennå. Vi skal prøve å få det til i år, svarer Aardal.

Les også

Langt færre barn blir drept eller skadet i trafikken

54 Oslo-skoler har skolepatrulje

I Oslo er det Bymiljøetaten (BYM) som i samarbeid med politiet godkjenner skolepatruljen før den begynner å fungere. Andre kommuner har egne ordninger.

Elevene som skal delta i skolepatruljen, får trafikkopplæring på skolen. Postene som skolepatruljen står ved i Oslo, er gjennomgått med politiet.

Skoleåret 2019/20 hadde 53 Oslo-skoler skolepatrulje. Det var 93 poster som ble bemannet av patruljene. 1260 elever deltok i ordningen.

I år er tallet økt til 54 skoler. På grunn av covid-19 er det kun er 12 skoler som er godkjent hittil. BYM regner med at de fleste får godkjenning innen høstferien.

Seksjonsleder Ida Kongsrud i BYM skriver i en e-post at etaten er kjent med Trygg Trafikks anbefaling i denne saken.

– Vi er i prosess med å vurdere tiltaket og vil også se på det i sammenheng med opprettelsen av hjertesoner rundt osloskolene. Alle skolepatruljeposter gjennomgås med politiet, og vi har ikke registrert noen ulykker i forbindelse med tiltaket gjennom de om lag 70 årene det har eksistert, skriver hun videre.

Politiet: Enig med Trygg Trafikk

Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt, sier at han ikke var klar over Trygg Trafikks anbefaling før den kom.

– Min umiddelbare tanke er at jeg er enig i prinsippet om at barn ikke bør passe på andre barn i trafikken. En løsning som jeg har sett gjennom årene, er at voksne har stått sammen med skolepatruljen, sier Grønli.

PS: Ifølge Oslo byarkiv var Majorstuen skole landets første skole med skolepatrulje.