Foreldre dømt til fengsel for vold mot tvilling-spedbarn

Et foreldrepar er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel for å ha utøvd vold mot sine to barn. Foreldrene vurderer å anke dommen.

Borgarting lagmannsrett.
  • NTB

Barnas mor er dømt til to års fengsel, mens barnas far er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Foreldreparet er også dømt til å betale tilsammen 250.000 kroner i erstatning til sine tvillingsønner, ifølge dommen.

Advokat Cecilie Schjatvet, som representerer barnas far, opplyser til ABC Nyheter at de vurderer å anke dommen.

– Vi er uenig i bevisvurderingen og vurderer om rettsanvendelsen er riktig, sier hun.

Morens forsvarer, advokat Arne Humlen, opplyser til avisen at de ennå ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes.

Påviste skader

Det var høsten 2017 at foreldrene oppsøkte lege etter at en av de to tvillingene hadde brukket armen. En legeundersøkelse avdekket også andre skader på det da seks måneder gamle barnet og hans tvillingbror.

Blant annet ble det avdekket ribbeinsbrudd og hjerneblødninger hos barnet, mens det ble påvist ribbeinsbrudd og andre skader hos broren. Barnevernet og politiet ble deretter involvert i saken.

Frifunnet i tingretten

Foreldrene ble varetektsfengslet, og de satt i varetekt i tilsammen 450 dager til saken kom opp for tingretten i desember 2018.

Der ble de frifunnet, men dømt til å betale erstatning til sønnene. Dommen ble anket av påtalemyndigheten.

Et sentralt punkt i saken har vært om barnas skader skyldes mishandling eller andre forhold, som for eksempel mangelsykdommer.