Norge

«Helge Ingstad»-granskingar på rekke og rad

Fredagens rapport frå Havarikommisjonen blir langt frå den siste om fregatthavariet i Hjeltefjorden.

ETTERFORSKING: Alt dagen etter ulykka var både Havarikommisjonen og politiet i gang med sitt arbeid i Øygarden.
  • Eystein Røssum

(Bergens tidende): Kollisjonen utanfor Stureterminalen 8. november i fjor kosta samfunnet mange milliardar kroner og har utløyst ei lang rekke spørsmål. Granskingsarbeidet er ikkje over med fredagens framlegging av Havarikommisjonens rapport. Her er åtte andre undersøkingar i kjølvatnet av ulykka:

Bør nokon straffast? Allereie ulykkesnatta sette politiet i verk ei omfattande etterforsking for å finne svaret på det spørsmålet. Arbeidet blir leia av Vest politidistrikt og er enno ikkje avslutta. Etterforskinga har retta seg både mot enkeltpersonar og mot dei involverte organisasjonane, i første rekke Kystverket og Forsvaret.

Les hele saken med abonnement