Martine (1) døde etter vold i 2006. Nå er dagmammaen dømt til fire års fengsel.

En nå 49-årig dagmamma er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge mot Martine (1) i Hole i Buskerud i 2006.

Martine var 13 måneder gammel da hun døde 8. september 2006, som følge av skadene Borgarting lagmannsrett mener ble påført av dagmammaen.

Saken ble henlagt i 2009, men gjenopptatt i 2016. Kvinnen ble frikjent da saken var oppe for Ringerike tingrett.

I 2006 var kvinnen dagmamma for den 13 måneder gamle jenta, som hun ifølge dommen påførte skader. Jenta døde fire dager etter at hun ble skadet.

Ifølge medisinske sakkyndige som var innkalt som vitner i saken ble barnet påført brudd i kraniet og halsvirvelen, blødninger utenpå skallen og
hjerneoppsvulming.

– Bakhodet mot noe hardt

«Lagmannsrettens flertall har lagt til grunn at tiltalte har slått Martines bakhode med voldsom kraft eller støtet/slengt bakhodet mot noe hardt, og at dette skjedde tre ganger etter hverandre. Flertallet finner det derfor bevist at det for tiltalte har fremstått som mer sannsynlig at Martine ved disse handlingene fikk betydelige skader enn at hun ikke fikk det. Flertallet har også lagt til grunn at tiltalte handlet relativt raskt og i frustrasjon», heter det i dommen.

Retten understreker at det ikke er tale om gjentatt mishandling, men enkeltstående tilfeller av voldsbruk.

Les også: Dagmamma i retten 11 år etter at Martine (1) døde

Saken gikk for Borgarting lagmannsrett i Oslo. Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Lagmannsretten mener påtalemyndigheten er å bebreide for at saken ikke ble oppklart og ført for retten på et tidligere tidspunkt. Straffen ble betydelig redusert som følge av tiden som har gått.

Kvinnen er også dømt til å betale oppreisningserstatning til den ene etterlatte med 130.000 kroner.

Kvinnen var også tiltalt for flere tilfeller av vold mot to av sine egne barn.

Varsler anke

Kvinnens advokater varsler ifølge Dagbladet at hun vil anke dommen.

Advokat Thomas Randby, som sammen med Sidsel Katralen er forsvarer for kvinnen, sier klienten er svært lei seg og fastholder at hun ikke gjorde noe galt med Martine.

– Lagmannsrettens dom vil bli anket til Høyesterett, med begjæring om opphevelse på grunn av saksbehandlingsfeil, sier Randby.

Gjenopptatt av Cold-case-gruppe

Ifølge en pressemelding fra Sør-Øst politidistrikt ba Martines foreldre, via Stine Sofies Stiftelse, politiet om å etterforske omstendighetene rundt babyens dødsfall på nytt i 2015.

Den såkalte Cold case-gruppen ved Kripos startet dermed ny etterforskning av saken i 2016.

Påtalemyndighetens påstand i saken var fengsel i syv og og seks måneder.

Foreldrene er lettet over dommen

Til VG sier bistandsadvokat Marius Staurset at foreldrene til Martine er lettet over dommen.

– De har ventet på dette i 13 år. De har kjempet for å få saken fram for domstolen og fikk et nedslående resultat i fjor som var veldig overraskende. Nå er de veldig lettet, sier Staurset.

Dommen ble avsagt med dissens. En av meddommerne mener det ikke kan utelukkes at jenta var påført hodeskadene før hun ble levert til dagmammaen.

Dommen er ikke rettskraftig, og ingen kvinnens forsvarere, advokatene Thomas Randby og Sidsel Katralen, har så langt besvart NTB henvendelser.