Politiet kunne ha vært på Utøya 26 minutter tidligere

  1. juli kommisjonen mener at politiets tidsbruk i denne første delen av politiaksjonen er uakseptabel. Rapporten peker på flere alternativer som kunne ha fraktet politiet til Utøya allerede klokken 18.00.

En av konklusjonene fra 22. julikommisjonens rapport, er at politi kunne vært i land på Utøya klokken 18.00. Isteden kom den første patruljen frem 18.26. 19-20 personer ble drept på Utøya de siste 20 minuttene før Anders Behring Breivik ble pågrepet av Beredskapstroppen.

Kommisjonen peker på flere alternativ som kunne ført politiet over til Utøya tidligere:

M/S Thorbjørn kunne vært på Utøya 18.00

Skipper og en passasjer på M/S Thorbjørn ringte inn til politiet klokken 17.24 og klokken 17.28. Hvis fergen hadde blitt sikret som en ressurs i denne fasen, kunne politiet ha dirigert den til Utøya brygge, da det ble et bestemt oppmøtested.

Da ville den første patrulje fra Nordre Buskerud, som ankom Utøya brygge 17.52, ha hatt mulighet til å ta seg direkte over. Politiet kunne da vært på Utøya ca. klokken 18.00, konkluderer rapporten.

Alternativt kunne en patrulje fra Beredskapstroppen, som passerte nedkjøringen til oppmøtestedet ca. 18.01, tatt seg over sammen med den lokale patruljen og vært på Utøya.

Klokken 17.58 ringte en person inn til politiets nødtelefon, men samtalen ble satt over til Søndre Buskerud politidistrikt. Personen sto sammen med skipper på M/S Thorbjørn, og han medelte at båten sto til politiets disposisjon. Han spurte om de skulle komme til Utøyas landside, og spurte hva de kunne hjelpe med. Operatøren forsto først ikke hva det var snakk om, og tok nummeret til innringer.

Søndre Buskerud fikk ikke tak i Nordre Buskerud – dermed ble denne informasjonen ikke viderebrakt. Kommisjonen konkluderer med at hvis båten hadde blitt rekvirert, kunne den ha vært på Utøya brygge ca. 18.10. Da var seks enheter fra Beredskapstroppen i området.

Politibåten kunne vært fremme 18.15

Kommisjonen peker på at troppens leder i politibåten først trodde Geitøya var Utøya, og ante derfor ikke hvor lang overfarten ville bli.

Båten ble overlastet, en av grunnen var fordi mannskapet hadde et ønske om å delta i aksjonen. Klokken 18.19 stoppet båtens motor.

«Siden båten ville gått raskere med færre personer om bord, forsinket overlastingen under enhver omstendighet politiets ankomst på øya. Båten kunne lastet med seks personer, og uten motorproblemer, vært på Utøya om lag kl. 18.16.»

Hadde ikke båten grunnstøtt, ville den trolig ikke vært fremme på Utøya før kl. 18.41, fordi tempoet til båten gikk sakte.

Ville vært fremme 18.16 hvis de fulgte opprinnelig plan

Dersom den planen fra det lokale politiet hadde blitt gjennomført kunne politiet ha ankommet til øya kl. 18.16, konkluderer kommisjonen. Problemet var bare at planen ikke ble tilkjennegitt på samband eller kommunisert sikkelig til operasjonssentralen eller involverte mannskaper. Blant annet visste ikke første patrulje på stedet at de inngikk i aksjonsstyrken.

«Aksjonsleders plan framstår etter kommisjonens oppfatning som fullt gjennomførbar og kunne potensielt ha resultert i en mer effektiv politiaksjon enn hva politidistriktets forberedelser og den operative ledelse og koordinering egentlig skulle tilsi.»

Planen gikk ut på å utføre en øyeblikkelig aksjon fra Utøya brygge med lokale mannskaper. De skulle ta seg til Utøya for å «nøytralisere» trusselen, hvilket innebar pågripelse, eventuelt nedkjemping av gjerningspersonen, samt å hjelpe skadde og evakuere folk fra øya.

Planen var at to fra første patrulje fra Beredskapstroppen skulle bli med aksjonsleder og båtfører i politibåten fra utsettingsstedet. De fire skulle så kjøre til Utøya brygge landsiden, plukke opp den første patruljen fra Nordre Buskerud, og ta seg direkte over til Utøya og aksjonere.

Første patrulje skulle ha handlet

Kommisjonen konkluderer med at første politipatrulje på stedet, to tjenestemenn fra Nordre Buskerud, burde ha handlet da de ankom Utøya brygge 17.52.

K ommisjonen mener at patruljen ut fra den selvstendige handleplikten og retningslinjene omtalt over skulle forsøkt å skaffe seg båt for å gå til øyeblikkelig aksjon selv.

Samtidig presiserer de at patruljen ikke skulle gjøre noe tilslag på egenhånd uten å klarere det med sin aksjonsleder.

Siden den første patruljen ikke anså det som et alternativ å aksjonere selv, påpeker likevel kommisjonen at de likevel burde ha handlet ved blant annet forsøkt å skaffe båt til andre politistyrker. Patruljen visste at stedet de befant seg på var oppmøtested for øvrige politistyrker.

Første patrulje på landsiden utviste ingen aktivitet for å skaffe tilgang på båter i området. Den rapporterte heller ikke til operasjonssentralen eller aksjonsleder om båtsituasjonen i området, heter det i rapporten.

Kommunikasjonsproblemer

Det er flere årsaker til at politiet mistet viktig tid i forsøket på å komme seg over til Utøya. Et hovedproblem var vanskelighetene med å få kontakt med Nordre Buskerud politidistrikt.

Kommisjonen konkluderer med at Beredskapstroppen i Oslo handlet raskt, og første patrulje rykket fra Oslo 17.30. Men de ble forhindret fra å nå frem til Utøya fordi de ikke fikk kontakt med Nordre Buskerud. Beredskapstroppen visste ikke veien til Utøya, og fikk ikke tak i lokalt politi. Det var fordi nødnettet var ikke utbygget til Norde Buskerud og det analoge sambandet hadde ikke dekning før etter Sollihøgda. Telefonlinjene inn til Nordre Buskerud var også sprengt. Dermed fikk heller ikke Beredskapstroppen kommunisert hvor mange de var eller at de kom frem i biler.

De rykket derfor fram uten tilgang til kritisk taktisk informasjon, noe som medførte at det ikke var mulig å utnytte utrykningstiden til planlegging og samordning av den øyeblikkelige aksjonen.

Beredskapstroppen ankom Utøya brygge klokken 18.01 og var klare til å ta seg til Utøya hvis de fikk båt.

Men her måtte snu og ferden fortsatte videre forbi Utvika camping og til Øverby, hvor patruljen snudde kl. 18.03 og kjørte tilbake. Patruljen kjørte ned til Utvika Camping kl. 18.04, hvor den var i to minutter før den igjen var på hovedveien kl. 18.06. Umiddelbart etter at denne patruljen svingte ned til Utvika Camping, passerte en annen patrulje med ytterligere tre tjenestemenn nedkjøringen til campingplassen på vei til Storøya, hvor den ankom som første politienhet kl. 18.07.

Fire andre enheter fra BT var ved nedkjøringen til Utøya brygge landsiden kl. 18.07. De kjørte etter en kort stopp videre til oppmøtestedet ved Storøya etter å ha fått opplyst av lokalt politi ved Utøya brygge landsiden at det ikke fantes båt tilgjengelig der.

— Uakseptable tidsbruk

Kommisjonen konkluderer med at politiets tidsbruk var uakseptabel:

«…det tok om lag 35 minutter fra første politipatrulje ankom til Utøya brygge landsiden, cirka 625 meter fra øya, til politiet gikk i land. Beredskapstroppen hadde vært i området i vel 29 minutter. Kommisjonen mener at tidsbruken i denne første delen av politiaksjonen er uakseptabel.»

Videre skriver kommisjonen at:

«Alvorlige mangler i ledelse og samordning av politiinnsatsen, samt fravær av velfungerende tekniske hjelpemidler og for lite oppmerksomhet på behovet for å skaffe båter, førte til at denne slagkraften ikke ble utnyttet. Kommisjonens gjennomgang viser at flere potensielle båtressurser glapp for politiet. »