PST: Russisk spionasje og ekstrem islam utgjør de største truslene

PST mener russisk spionasje har størst skadepotensial for Norge og norske interesser. Ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.

Det slo Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fast da de tirsdag la frem sin offentlig versjon av trusselvurderingen for 2016.

Ifølge PST vil utenlandske etterretningstjenester fortsette sitt omfattende arbeid i og mot Norge i år.

Deres mål er, ifølge sikkerhetstjenesten, å få tilgang til sensitiv informasjon, påvirke politiske, økonomiske og forvaltningsmessige beslutninger og undersøke muligheter for å kunne sabotere kritisk infrastruktur ved en eventuell fremtidig konflikt.

Få også med deg denne saken som kom tirsdag:

Les også

PST har utvist terrormistenkt

Nevner Russland som største fare

Anders Anundsen, justis- og beredskapsminister og PST-sjef Benedicte Bjørnland la tirsdag frem den årlige trusselvurderingen til PST i Oslo sentrum tirsdag.

Russland nevnes eksplisitt som landet som kan gjøre størst skade for Norge og norske interesser med sin intensjon og kapasitet til å utøve spionasje mot Norge.

Ifølge PST er formålet å legge til rette for russisk militære disposisjoner i en eventuell endret fremtidig sikkerhetspolitisk situasjon. Resultatet av en slik etterretningsaktivitet vil, ifølge PST i ytterste konsekvens, kunne true Norges territorielle kontroll og sentrale samfunnsinteresser.

PST-sjef Benedicte Bjørnland kalte spionasjen "omfattende og aggressiv" på pressekonferansen tirsdag.

— Etterretningstjenester bruker alle virkemidler som er tilgjengelige, sa Bjørnland.

- Ekstrem islamisme største terrortrusselen

Ekstrem islamisme vil, ifølge PST, utgjøre den største terrortrusselen mot Norge og de anser det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge i år.

Ifølge PST er Norge ikke blant de mest profilerte landene som inngår i IS fiendebildet.

— En endring av IS' strategi kan imidlertid også få konsekvenser for oss, sa Bjørnland tirsdag.

Mellom 80–90 personer har reist fra Norge til Syria. Av de 30 fremmedkrigere som har returnert, er halvparten straffeforfulgt av norske myndigheter:

Les også

Halvparten av hjemvendte fremmedkrigere straffeforfulgt

Økende trussel fra høyreekstreme miljøer

Trusselen fra de høyreekstreme miljøene i Norge er vurdert som økende. Antall sympatisører som ikke er en del av et organisert miljø, er også vurdert å være i vekst.

Ifølge sikkerhetstjenesten er mobilisering rundt temaer knyttet til det høye antallet flyktninger og asylsøkere årsaken til denne utviklingen.PST mener at en økning i antall høyreekstreme også vil øke sannsynlighetene for voldshandlinger.

  • Les hele trusselvurderingen til PST her.

Endret bilde i fjor høst

I fjor sa PST at utviklingen i trusselsituasjonen i Norge var gjennomgående negativ. Det gjaldt både utviklingen i trusselsituasjonen knyttet til ulike former for ekstremisme og til aktiviteten fra andre staters etterretningstjenester.

I oktober i fjor slo PST imidlertid fast at bildet hadde endret seg noe i løpet av det siste året og at sannsynligheten for terrorangrep fra IS-sympatisører er noe redusert.