Norge

Flere hester med salmonella ved Veterinærhøgskolen

Hester kan hverken forlate eller komme inn til hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen etter at det oppdaget et nytt salmonellautbrudd der.

NMBU Hesteklinikken skriver på sine nettsider at klinikken ble båndlagt av Mattilsynet torsdag. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / SCANPIX
  • NTB

NMBU Hesteklinikken skriver på sine nettsider at klinikken ble båndlagt av Mattilsynet torsdag.

– Alle smittevernrutiner er fulgt. Vi vet ikke hvor smitten kommer fra, og vil ikke få vite det før over helgen. Vi får da svar på om dette er den samme stammen og samme klon av salmonella som vi har hatt tidligere, eller om det er en annen. Dette er en veldig trist og vanskelig situasjon, skriver Veterinærhøgskolen på sine nettsider.

I fjor ble flere hester stående ved hesteklinikken i flere måneder på grunn av et salmonella-utbrudd, og i april ble den åpnet etter et langvarig utbrudd, melder Nationen.

Ifølge avisa reagerer hesteeiere på Veterinærhøgskolens håndtering utbruddene.

Veterinærhøgskolen presiserer at klinikken har hatt et veldig strengt overvåkingsprogram etter de forrige utbruddene, med regelmessig prøvetaking etter åpningen i april.

Salmonellabakterien kan finnes både hos dyr og mennesker, og forekomsten er normalt svært lav i norske husdyr og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis sjelden med smitte i Norge. Salmonellasmitte fra hest til mennesker er lite dokumentert, ifølge Folkehelseinstituttet.

De siste ti årene har det hvert år vært meldt om mellom drøyt 900 til 1.400 sykdomstilfeller hos mennesker av salmonellose til Folkehelseinstituttet. De fleste er smittet i utlandet, i hovedsak gjennom mat. Hittil i år er det meldt inn 773, som er noe høyere enn normalen for de siste årene.

Les mer om

  1. Salmonella
  2. Hest
  3. Husdyr
  4. Dyr