Norge

Inge Lønning

 • Harald Stanghelle
  Kommentator

Høyrepolitiker og teolog Inge Lønning døde søndag, 75 år gammel. Johnny Syversen / Scanpix

Med Inge Lønnings bortgang har vi mistet en særpreget politiker, en markert teolog og et unikt menneske. Når en 75-åring går bort er det ikke vanlig å skrive at det skjer midt i en aktiv arbeidsdag. Det kan likevel trygt skrives om Inge Lønning. Senest for noen dager siden deltok han i NRKs politiske kvarter. Der minnet han for sikkerhets skyld om det latinske språks presise retorikk. Neppe noen tilfeldighet at dette skulle bli hans siste budskap til denne nasjonens offentlige samtale.

På samme vis var han meget aktiv og tilstedeværende i arbeidet med en grunnlovsrevisjon som skal finne sted i selveste jubileumsåret 2014. Legg så til at Inge Lønning også i år meldte seg på i nominasjonskampen både i Hordaland og Oslo, ja, så tegnes et bilde av et debattlystent og dypt engasjert menneske.

Det er de lange linjenes riss som forbindes med Inge Lønning. Teologen i ham var fortrolig med det underlige i menneskesjelen. Hans rause teologiske liberalitet gjorde ham omstridt. Og som politiker engasjerte han seg ofte i de vanskelige problemstillingene.

Som når da Inge Lønning arbeidet med menneskerettighetenes plass i Grunnloven. Eller da han i flere år gikk inn i de meget problematiske problemstillingene rundt hvordan helsevesenet skal prioritere sine ressurser. Sjelden har noen vært mer kvalifisert for slike oppgaver.

For Inge Lønning kjente sine prinsipper og visste hvor han stod. Ikke minst var han en viktig bidragsyter til konservativ verditenkning, men aldri slik at han ikke så politikkens praktiske sider. Om enn aldri så lærd så var det ikke snev av det virkelighetsfjerne hos Inge Lønning. Listen av over hans publikasjoner er lang. Det samme er den som omfatter hans akademiske og politiske verv. Han har vært rektor ved Universitetet i Oslo og visepresident i Stortinget. En periode som viseformann i Høyre fikk han også med seg.

Men Inge Lønnings ironiske replikk og presise sarkasme ble ikke alltid applaudert i det politiske miljøet. Hans intellektuelle lekenhet kunne nok irritere, men det røpet et tankemessig overskudd de fleste noe motvillig måtte beundre. Det var ikke vanskelig å være uenig med Inge Lønning, men det var enda lettere å ha respekt for ham. En samtale med Inge Lønning var alltid en utfordrende glede — den gav noe å ta med seg videre. Tankene kvernet videre rundt de temaer han inviterte oss andre inn i. Det var dimensjoner og tankeflukt over hans samtaleagenda.

Så visste vi da også at Inge Lønning også kjente livets mørke sider. Han snakket åpent om sin grå depresjon og ble slik et forbilde for de mange av oss som sliter med seg selv. Like åpent snakket han om sin sorg da hans første kone gikk bort. Så fant han ny livslykke sammen med Mari, datteren til den sagnomsuste legpredikanten John Olav Larsen, også kalt Norges Billy Graham. Slik ble dette et varmt og lykkelig møte mellom de lavkirkelige og det høykirkelige i dette landets kristne landskap.

Med Inge Lønning er et kunnskapsrikt menneske gått bort. Han stilte seg selv og sine eminente evner til samfunnets disposisjon. Raust delte han ut av seg selv og alle de rike gavene han var blitt utstyrt med. Ved hans død er det norske samfunnet blitt fattigere, mindre fargerikt og tommere. Og den siste med professortittel er gått ut av norsk politikk.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Harald Stanghelle: Kaci - en veiviser

 2. KOMMENTAR

  «Han var og forble hele nasjonens Thorvald»

 3. NORGE

  Jonas Gahr Støre: – Jeg er sterkt menneskelig berørt

 4. DEBATT

  Sylvi Listhaug, du har fått til noe ingen annen politiker har greid i løpet av mitt liv som myndig

 5. DEBATT

  Jeg har aldri tenkt at det å engasjere seg politisk er en moralsk plikt. Før nå | Jostein Sand Nilsen

 6. NORGE

  Kaci Kullmann Five er død