Eksperter mener: Regionvirvaret gjør Norge svakt rigget for de store problemene.

Regionreformen skulle gi bedre samarbeid mellom ulike aktører på regionalt nivå. Ekspertene er ikke imponert over resultatet.

(Aftenposten Innsikt): Ulike inndelinger i ulike etater. Politiet, Bufetat, Kriminalomsorgen, Mattilsynet, UDI, NVE. Dette er bare noen av alle de statlige etatene med oppgaver på et regionalt nivå.

Opprinnelig var tanken at de statlige etatregionene skulle følge fylkesinndelingen, men gjennom stadig nye
reformer og omorganiseringer har de tegnet kartet på nytt og på nytt. De fleste har valgt å tegne helt egne
grenser.

Les hele saken med abonnement