Norge

Kan klovner gjøre hverdagen til demente bedre?

Klovnen Fru Eple får god kontakt med beboerne på Oppsal Sykehjem.

Kanskje er latteren glemt i morgen, men Klokkeklovnene synes likevel arbeidet på norske sykehjem er verdifull tid.

  • Sandra Mørkestøl

Kaffetrakteren putrer på kjøkkenet på Oppsal Sykehjem i Oslo, ellers er det stille i fellesstuen etter frokost klokken ni. Men det er før Fru Eple og Yep åpner døren og utfordrer hverdagens rutiner for de 27 som bor på avdelingen. En hvit, steril gang fylles med farger og musikk når klovnene gjør sin entre.

Fru Eple synger, Yep spiller munnspill, og sammen forvandler de stuen på Oppsal-hjemmet til en scene der alle som vil, kan trå inn.

Ja til øyeblikket

— Å være en klokkeklovn er å si ja til øyeblikket som det er og ikke gå imot, sier Fru Eple. Det er artisten Mélanie Dahl som befinner seg bak den røde nesen, og hun har jobbet som klovn for eldre og demente i fem år.

— Først og fremst må man ha en sårbarhet og et åpent hjerte. Man må ha lyst til å møte mennesker med demens, ikke lage et show, men gi noe av seg selv. Da oppstår magiske øyeblikk.

Dahl besøker ulike sykehjem i Oslo en gang i uken sammen med kunstnerisk leder, Patrick van den Boom, som startet organisasjonen da han kom fra Nederland til Norge i 2010. I dag er 15 profesjonelle artister og skuespillere tilknyttet Klokkeklovnene.

— I Nederland startet man med klovning på sykehjem allerede rundt årtusenskiftet, inspirert av sykehusklovner for barn, sier van den Boom. Selv har han grunnutdanning innen sosialt arbeid, skuespillerutdanning og to års klovneskole.

— Mitt ønske er å skape kultur for mennesker som ikke kan oppsøke det selv. Alle fortjener gode opplevelser, og selv om øyeblikkene kan bli glemt, har de likevel en verdi i seg selv.

Se video øverst i saken: Opplev hvordan Klokkeklovnene ble mottatt på Oppsal Sykehjem

Et geografisk lotteri

På noen minutter har klovnene lokket frem en ny stemning i fellesrommet på Oppsal-hjemmet. Fru Eple danser vals med en av beboerne, Yep spiller munnspill for med en eldre herre på 98 år. Når klovnene gir private forestillinger til de som er for syke til å oppholde seg i fellesarealene, sprer latteren seg fra rom til rom.

— Siden Klokkeklovnene improviserer og spiller videre på det beboerne gjør, blir kommunikasjonen positiv. Man kan ikke si noe feil når klovnene er på besøk, forteller kulturleder på Oppsal sykehjem, Wenche Christensen.

Oppsal sykehjem drives privat, og hver avdeling har en egen kulturmedarbeider. Ikke alle beboere på norske sykehjem er like heldige.

— Mange pårørende synes sykehjemmene er alt for stille, og de som bor der blir sittende passive, forteller generalsekretær i Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Lisbeth Rugtvedt.

Rundt 80 prosent av alle som bor på sykehjem i Norge har ulike grader av demens, og Rugtvedt er bekymret for utviklingen.

— Det er et geografisk lotteri om man kommer på et sykehjem der kunst og kulturformidling prioriteres. Er beboerne passive over tid blir de sykere og mister egenskaper og evner man kan opprettholde ved å være aktiv, forteller Rugtvedt. Hun ønsker et større ambisjonsnivå for innholdet på norske sykehjem, og oppfordrer helse og omsorgsminister Bent Høie til å bruke den nye Demensplanen for 2015 til å gjøre endinger.

— Det må legges føringer på kommunene og hver hvert enkelt sykehjem for å fylle hverdagen til disse menneskene med innhold. Til det kreves forskning på effekten av kulturtilbud og midler til å gjennomføre endringer, sier Rugtvedt.

Raske resultater

Kulturlederen på Oppsal ser resultater etter to år med klovnebesøk.

— Først var jeg skeptisk og tenkte at klovning var for barnslig, men så ble jeg vitne til den nære kontakten klovnene fikk med beboerne, sier Christensen.

— Etter at Klokkeklovnene har vært her blir avdelingene roligere, og vi opplever at det blir mindre vandring i gangene. Noen får plutselig språket tilbake, og pårørende opplever å få kontakt med sine nærmeste igjen.