– Fylkesmannen vil la Nesodden bli del av Oslo

Nittedal og Nesodden bør bli del av Oslo kommune. Det er anbefalingen fra fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Akershus, ifølge Romerikes Blad.

Slik ser utsikten mot Oslo ut fra Nesodden, som i dag ligger i Akershus fylke.

Fylkesmannen vil kutte antallet kommuner i Oslo og Akershus fra 23 til 9. Å innlemme Nittedal og Nesodden i hovedstaden er del av anbefalingen.

– Men hvis Nesodden heller vil bli del av Follo og Nittedal heller ønsker å se mot Romerike eller Oppland, så er det greit for oss, sa fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland da hun la fram anbefalingen på en pressekonferanse onsdag.

Fylkesmann i Akershus, Valgerd Svarstad Haugland.

Konkret foreslås det at Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum slås sammen til en ny storkommune på Nedre Romerike med 135.000 innbyggere, mens Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal samles på Øvre Romerike til en ny kommune med til sammen 55.000 innbyggere.

Fylkesmannen går inn for å samle Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum til en ny storkommune på Nedre Romerike med 135.000 innbyggere, mens Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal på Øvre Romerike anbefales samlet til en ny kommune med til sammen 55.000 innbyggere.

I tillegg vil Fylkesmannen at Aurskog-Høland slås sammen med lille Rømskog i Østfold og at Nes og Eidsvoll fortsetter som egne kommuner.

Rådene går på tvers av lokale vedtak i kommunestyrene, og motstanden er stor blant en mengde av ordførerne.

– Vi vet at noen blir glade og andre ikke over det vi legger fram. Men det er regjeringen som er vår oppdragsgiver og ikke kommunene. Så blir det opp til Stortinget å bestemme til slutt, sa Svarstad Haugland, som fant grunn til å understreke at Fylkesmannen ikke har mandat til å gjennomføre tvangssammenslåinger.