Forsker Cato Grønnerød: - Langfeldt prøver å true meg til taushet

Psykologspesialist Thore Langfeldt vil anmelde forsker Cato Grønnerød til Helsetilsynet fordi han har uttalt seg kritisk om IKSTs behandling av overgripere.

Psykologspesialist Thore Langfeldt og kollegene ved Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST) vil klage førsteamanuensis Cato Grønnerøds uttalelser inn for Helsetilsynet.

Årsaken til anmeldelsen er at han mener Grønnerød har uttalt seg bastant om at behandlingen ved Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST) ikke virker, uten å kunne dokumentere det. Dette har han skrevet i en e-post til Grønnerød som Aftenposten har fått innsyn i.

Langfeldt sier han uttaler seg på vegne av alle behandlerne på IKST, og skriver:

Skjermdump fra NRK-debatten torsdag. Cato Grønnerød til venstre og Thore Langfeldt til høyre diskuterer behandling av overgripere.

Provosert over å bli truet til taushet

Det er et innslag på NRK Radio som har fått Langfeldt til å reagere. Han sendte e-posten til Grønnerød torsdag, samme dag som de to møtte hverandre til Debatten på NRK TV1.

– Først syntes jeg det var meget ubehagelig å få denne e-posten. Så ble jeg provosert over at han prøver å angripe meg personlig og våre argumenter ved å true med anmeldelse til Helsetilsynet, sier Cato Grønnerød, som er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo.

– Man må tåle en del skarpe og tydelige utsagn i denne debatten. De bør holde seg for gode til å prøve å kneble en faglig debatt med trusler.

Aftenposten har vært i kontakt med Thore Langfeldt, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Har aldri hevdet at behandlingen ikke virker

Radio-innslaget om seksualovergripere i kø for behandling på Nyhetsmorgen P2 starter med at Langfeldt forteller at folk står i kø mer enn ett år for behandling på IKST og at det er flere på venteliste. Som en overgang til Grønnerød sier radioreporteren: «For om behandlingen på IKST faktisk virker, er ikke alle enig i.»

Og så uttaler Grønnerød: «Problemet er vel at forskning viser at behandling ikke virker, og da spørs det også om det er noe vits i å stå ett år i kø for å få behandling».

– Dette står jeg for. Jeg har ikke direkte grunnlag for å si at IKST-behandlingen ikke virker, og det har jeg heller aldri hevdet. Men jeg kan slutte ut fra vår forskning at behandling ikke virker. Og det er et faktum at IKST ikke kan dokumentere at behandlingen deres hindrer tidligere overgripere fra å begå nye overgrep, sier Grønnerød.

Førsteamanuensis Cato Grønnerød ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

At Langfeldt mener at det er opp til Grønnerød å dokumentere sine påstander om at IKTS-behandlingen ikke virker, tar forskeren med knusende ro.

– Det er de som har ansvar for å dokumentere at det de gjør har effekt, sier han.

Grønnerød legger til at han har stor respekt for mye av det andre arbeidet de gjør på IKST.

- Det er spesifikt behandlingen som skal hindre at overgripere får tilbakefall jeg har kritisert, sier han.

Lite trolig at anmeldelsen blir behandlet

Det er lite trolig at Helsetilsynet vil behandle en anmeldelse fra Langfeldt.

Helsetilsynet viser til Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er førsteinstans for å behandle klagesaker.
Kommunikasjonssjef Liv Ødegaard sier til Aftenposten at dette i utgangpunktet ikke høres ut som sak for Fylkeslegen.

– Helseavdelingen behandler klager på helsepersonell eller helseinstitusjoner der man mener det er begått feil, sier hun. – Dette høres mer ut som en injuriesak. Men kommer det en konkret klage om dette, skal vi selvsagt ta stilling til den.

– Lite har skjedd

Det er snart tre år siden Grønnerød og kolleger kom med studien som viser at behandling av overgripere ikke hindrer tilbakefall og nye overgrep. Studien ble omtalt i Aftenposten.

Langfeldt mener at metastudiene som har vært gjort på området ikke er basert på psykoterapeutisk behandling av profesjonelle behandlere, og at resultatene derfor ikke er relevant for behandlingsopplegget på IKST, som nettopp følger en psykoterapeutisk modell.

Grønnerød mener lite har skjedd på området etter at de norske forskerne gjorde sin studie, både når det gjelder nye behandlingsformer og dokumentasjon av hva som faktisk virker.

– Hvis man skal forske på dette, må man gjøre en større nordisk studie som kan følge deltagerne i et behandlingsopplegg i ti år etterpå og sammenligne dem med en kontrollgruppe som ikke får behandling. Bare da kan vi si noe om effekten av å hindre tilbakefall, sier han.

- Samtidig kan dette være problematisk fordi vi har god grunn til å anta at behandlingen ikke virker, og da vil det være bedre ressursbruk å forsøke å hindre nye overgrep på andre måter.