Sendt ut selv om retten fastslo at han er et barn: «Vi er utrygge her i Kabul og redde for å gå ut»

Fredag fastslo lagmannsretten at han er et barn. Lørdag ble han tvangsreturnert. Nå vet ikke Wazir hvor han skal gjøre av seg.

Asylsøkeren Wazir ble i helgen sendt til Kabul. Han har fått 350 dollar, men aner ikke hvor han skal dra når han blir kastet ut av hotellet.

Bare siden lørdag skal Politiets utlendingsenhet (PU) ha eskortert ut over 40 unge afghanske asylsøkere til Kabul.

En av de første som ble tvangssendt til Afghanistan nå, var Wazir.

Han har oppgitt å være 16 år til norske myndigheter og kom alene til Norge for snart et år siden.

Nå sitter han på et hotell i Kabul sammen med andre utsendte afghanere.

– Traumatisert og bortkommen

– Han har det ikke bra. Han virker bortkommen og traumatisert, forteller Abdul Ghafoor, som leder Afghanistan Migrants Advice & Support Organization i Kabul.

Støttenettverket for returnerte har hatt nok å gjøre de siste ukene, etter at Norge har trappet opp tvangsutsendelsene til Kabul.

Den siste tiden har det ankommet mellom 5 og10 afghanere fra Norge omtrent annenhver dag, opplyser Ghafoor.

Tirsdag ble han oppsøkt av en fortvilet og gråtende Wazir.

– Han sa: «Jeg har ikke grått tidligere. Selv da jeg mistet flere nære familiemedlemmer, kom det ikke en tåre. Men i dag har jeg mistet meg selv, min fremtid. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre og hvor jeg skal ta veien», skriver en opprørt Ghafoor etter møtet med den unge mannen.

Vet ikke hvor han skal dra

Wazir har ingen familie i Kabul. Han har fått 350 dollar og en seng å sove i de neste to ukene.

Wazir forteller at det er mellom 40 og 50 deporterte på gjestehuset som Politiets utlendingsenhet (PU) og norske myndigheter leier i Kabul.

– Bortsett fra to-tre stykker, bor alle fortsatt her på hotellet. Vi er redde og utrygge og tør ikke gå ut. Vi kan bo her i 14 dager. Etter det vet jeg ikke hvor jeg skal dra, skriver Wazir til Aftenposten.

73 afghanere ble 16. og 17. november pågrepet på asylmottak rundt i landet. Politiets utlendingsenhet fryktet at de ville rømme før de ble sendt ut av landet.

Politiaksjon før utsendelse

PU vil ikke opplyse hvor mange som er tvangsreturnert de siste dagene, men etter det Aftenposten kjenner til, dreier det seg om flere av de 62 som, ble pågrepet og fengslet etter en stor politiaksjon mot afghanske asylsøkere i midten av november.

Før helgen ble rundt 20 av ankene til de fengslede afghanerne behandlet.

– Borgarting lagmannsrett har behandlet 17 anker etter fengslingene av 62 afghanere, med endelig asylavslag forrige måned. Politiet har fått medhold i samtlige. To er anket til Høyesterett, hvor begge ankene ble forkastet, opplyste Drageset i PU torsdag.

Deretter er mennene blitt hentet ut av interneringen på Trandum og fløyet til Kabul med politieskorte.

Sprikende aldersvurderinger

Fredag ble også Wazirs ankesak behandlet.

Han ble pågrepet og fengslet samme dag som Utlendingsnemnda (UNE) endelig avslo hans asylsøknad.

Da var både hans tenner og skjelett undersøkt for å bestemme hans egentlige alder.

Barnelege Jens Grøgaard, som Utlendingsmyndighetene har brukt til å foreta omstridte aldersundersøkelser, mente Wazir var 20 år. Hans verge og norsklærer anslo at han virket å være 16–17 år, mens både PU og UDIs saksbehandlere var usikre på om afghaneren var over eller under 18.

Fredag vurderte flertallet i lagmannsretten Wazir til å være under 18 år og krevde gutten løslatt fra utlendingsinternatet på Trandum.

Satte lagmannsrettens kjennelse til side

Men Wazirs glede ble kortvarig.

PU anket kjennelsen, samtidig som UNE forkastet advokatens omgjøringsanmodning.

«Avgjørelsen gjelder om det er grunnlag for å holde klageren fengslet, ikke hvorvidt UNEs vedtak og etterfølgende beslutning er gyldig», fastslår UNE.

– For ivrige

Noen timer etter sitter en politibevoktet Wazir på et fly tilbake til landet han flyktet fra.

– Jeg synes det er veldig uheldig at de er så ivrige at de sender ham til Afghanistan selv om lagmannsretten legger til grunn at han er barn. I stedet for å hastebehandle saken, kunne de tatt seg tid til å møte denne personen, sier asylsøkerens advokat, Joar Berg Henjum til Aftenposten.

Verge: Han er redd

– Dette er ikke bra. De kunne ha avventet og behandlet omgjøringsbegjæringen grundig, siden det er så stor tvil om alderen, sier hans verge fra han bodde på mottak i Svolvær, Guro Fikseth.

Gutten, som verger og lærere har beskrevet som en normalt umoden tenåring, har ingen familie eller venner i Kabul.

Den afghanske hovedstaden har de siste månedene vært utsatt for flere terrorhandlinger og bombeangrep.

– Jeg har vært i kontakt med ham, han er trist og redd – det er ikke trygt for ham i Afghanistan, sier hans norske verge.

Afghanere forsvinner for politiet

I årets 10 første måneder ble 743 afghanere uttransportert. Men utlendingspolitiet har gjentatte ganger kommet til tomme mottakssenger når afghanere skal sendes ut.

– Det har vært mer utfordrende å gjennomføre uttransporteringer av afghanere uten lovlig opphold i Norge i år, opplyser kommunikasjonsrådgiver i PU, Daniel Drageset.

Minst 240 bestilte reiser er i år blitt avbrutt fordi asylsøkeren har forsvunnet. 100 av disse var afghanere.

Derfor har PU nå sørget for å fengsle asylsøkere som venter avslag og utvising. Men det er i høst også pågrepet en rekke afghanere som har forsøkt å reise ut av Norge før de får utreiseplikt og blir deportert.

Før helgen var 185 av personene på Trandum fengslet under henvisning til unndragelsesfare. 146 var asylsøkere, og 94 av disse var afghanske borgere.

Fersk retur- og bistandsavtale

I slutten av september inngikk Norge og EU en rammeavtale om returer med Afghanistan.

Joint Way Forward gir Norge og EU-land grønt lys til å tvangsreturnere flere tusen afghanske flyktninger.

Like etter ble det i en giverlandskonferanse for Afghanistan gitt løfter om fortsatt stor bistand og økonomiske støtte fra Europa og Vesten,

Det krigsherjede landet er helt avhengig av internasjonal støtte, nær 70 prosent av statsbudsjettet finansiers av internasjonale givere. Norge ga løfter om 700 millioner kroner i årlig støtte.

Enormt returpress

Både FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner er svært kritiske til Norge og Europas returer av flyktninger til Afghanistan nå.

Landet opplever samtidig en enorm returstrøm av fra nabolandene Pakistan og Iran. Totalt nærmer Afghanistan seg 800.000 returnerte flyktninger i 2016. I tillegg har landet omkring 1,3 millioner internt fordrevne.

Angrep i Afghanistan:

I tillegg har sikkerhetssituasjonen i landet forverret seg. Det var i oktober 35 prosent økning i antall væpnede angrep i Afghanistan, melder det engelskspråklige nyhetsbyrået Pajhwok Afghan News, som registrerer alle hendelser i landet.

I oktober skal 3285 mennesker ha blitt drept eller skadet i 193 ulike angrep.

Strengest i Europa

I høst har Norge markert seg som Europas strengeste på asyl. De siste månedene er også mange familier med barn tvangssendt til ulike deler av Afghanistan.

Norge og Nederland er de eneste landene som tvangsreturnerer barn til Afghanistan. VGs oversikt viser at Nederland sendte ut 10 barn. Listhaug og Norge har tvangsreturnert 40 barn hittil i år.

Strammer inn for afghanere

I oktober fikk asylminister Sylvi Listhaug (Frp) strammet inn den norske asylpraksisen overfor afghanere ytterligere.

I tillegg til at mange enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i år har fått tidsbegrensede oppholdstillatelser, skal UDI nå kunne henvise og returnere mindreårige til internflukt i Afghanistan. Det betyr at flyktningene kan sendes til Kabul eller andre områder som defineres som trygge.

Ny praksis

I begynnelsen av oktober var det 1180 afghanere mellom 16 og 18 år som ikke hadde fått asylsøknaden behandlet.

Nå kan de som er 17 år eller eldre, sendes tilbake, mens instruksen sier at menneskelige hensyn skal veie tungt hvis søkeren er yngre og ikke har familie eller nettverk i det aktuelle returområdet.