Regjeringens CO2-prosjekter får rødt lys av konsulenter

Norge bør stanse planene om CO2-rensing, mener to eksterne konsulentselskaper som har kvalitetssikret regjeringens prosjekter.

Testanlegg for CO2-rensing under bygging på Mongstad i 2011.

Konklusjonen begrunnes med at det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette i gang et demonstrasjonsprosjekt for CO2-rensing slik situasjonen er nå.

Det er de to konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics som står bak analysen. De anbefaler regjeringen ikke å gå videre med prosjektene før nytten i større grad kan sannsynliggjøres.

Konsulentselskapene anslår at CO2-rensingen vil koste fra 1.400 kroner til 2.900 kroner per tonn CO2 som blir renset, avhengig av hvilke prosjekter man går videre med.

Dette testanlegget på Klemetsrud i Oslo fanger noe av CO2-gassen som kommer fra Klemetsrudanlegget, før den slippes ut igjen.

Viktig prosjekt for Oslo

På Klemetsrud i Oslo er det allerede bygget et testanlegg som allerede nå klarer å skille ut og fange CO2 fra fjernvarmeanlegget.

Klemetsrudanlegget er ett av tre anlegg regjeringen vurderer å gå videre med. Det er også det største enkeltpunktet for utslipp av klimagasser i Oslo.

Aftenposten fikk ikke snakket med olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fredag ettermiddag.

I en pressemelding fra Olje- og energidepartementet pekes det på at rapporten omtaler flere scenarioer, og der prisen på CO2-utslipp er høyere, vil prosjektet være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Konsulentselskapene peker på noe vesentlig. Dette prosjektet er ikke først og fremst et tiltak for å redusere norske utslipp av CO2, men et bidrag til den globale utviklingen av en nødvendig klimateknologi. Et norsk demonstrasjonsprosjekt må gjennomføres på en slik måte at man i størst mulig grad bidrar til denne utviklingen, sier Lien i pressemeldingen.

Marius Holm, sjef i miljøstiftelsen Zero, slakter konsulentenes arbeid. Han mener Regjeringen bør se bort fra rapporten.

– Hvis du hadde spurt de som laget rapporten om det er fornuftig å ha gratis skolegang, så hadde de svart nei på det også, sier han til Teknisk ukeblad.

Vil ha minst ett anlegg klart i 2022

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har gått inn for å ta prosjektene videre til neste fase, og i statsbudsjettet for 2017 foreslår han at det settes av 360 millioner kroner til detaljstudier. Disse studiene vil være siste ledd før en endelig investeringsbeslutning kan tas.

– Dersom klimamålene skal nås til lavest mulig kostnad, trenger vi en bred utbredelse av CO2-håndtering globalt. Dette er bakgrunnen for at regjeringen bruker betydelige ressurser på dette, sier Lien.

Olje- og energidepartementets håp er at det kan tas en investeringsbeslutning i 2019, slik at minst ett anlegg står klart innen 2022.