VG: Telenor-styret kunne bare velge blant menn

Tre kandidater var med inn i den siste fasen av ansettelsen av ny konsernsjef i Telenor. Alle var menn, ifølge VG.

Styreleder Svein Aaser, Sigve Brekke, Jon Fredrik Baksaas og Berit Svendsen under presentasjonen av Sigve Brekke som ny konsersjef i Telenor.
  • Ntb

Avisen mener at tidligere styreleder Svein Aaser i sitt innlegg i Dagens Næringsliv tirsdag kveld, selv bekrefter at det kun var menn inne i den aller siste runden i ansettelsesprosessen. I denne runden ble tre kandidater, både interne og eksterne, intervjuet av et samlet Telenor-styre.

Svein Aaser skriver i sitt innlegg at de hadde med seg kandidater fra begge kjønn og fra innland og utland i «sluttrunden» av ansettelsesprosessen, som altså ledet fram til at Sigve Brekke ble utnevnt til konsernsjef i mai.

Han nevner en kvinnelig kandidat som «ble intervjuet i fellesmøte med rekrutteringsbyrå og styreutvalg. Vedkommende fikk tilbakemelding fra både headhunter og meg som styreleder om hvorfor hun ikke ble valgt.»

Svein Aaser slår kraftig tilbake i innlegget. Les hvordan:

Les også

«En kampanje preget av personlige og politiske agendaer»

Denne ene kvinnen, som ikke navngis i artikkelen, får altså beskjed om at hun ikke når opp i god tid før styremøtet der de tre siste kandidatene blir intervjuet av alle styremedlemmene, skriver VG.

— Kampanjer

Aaser har ikke ønsket å la seg intervjue av avisen. I Dagens Næringsliv skriver han at mediene brukes i kampanjer «preget av personlige og politiske agendaer» mot selskapet.

— I disse dager brukes mediene til en debatt om Telenor preget av personlige og politiske agendaer der hensynet til selskapet, dets ansatte, dets kunder og dets eiere er underordnet. Noen har ført slike kampanjer i lang tid, hevder Aaser.

Næringsminister Monica Mæland (H) innkalte tirsdag den fungerende styrelederen i Telenor, Frank Dangeard, til et møte for å redegjøre for hva som skjedde med kjønnsfordelingen i sluttrunden i ansettelsen av ny konsernsjef i mai.

— Det er alvorlig hvis det viser seg at ingen kvinner var med i sluttrunden av prosessen fram mot å finne ny konsernsjef, uttalte statsråden til NTB tirsdag.

Aftenpostens politiske redaktør er svært kritisk til ansettelsesprosessen:

Les også

«Hadde det vært mulig å sparke Svein Aaser en gang til, er det ikke utenkelig at Monica Mæland ville gjort det»

— Må redegjøre

Tidligere på dagen uttalte hun at dersom det stemmer at ingen kvinner har vært med i hele prosessen, så er det ikke i tråd med den informasjonen hun har fått underveis fra Telenors styre.

— Styreleder i Telenor må redegjøre for den prosessen de har hatt. Så oppfatter jeg også at styret har sendt ut en pressemelding hvor de tilbakeviser påstandene som er kommet, sa hun til VG.

I pressemeldingen Telenor sendte ut, bekreftes det at tre kandidater ble intervjuet i siste runde av ansettelsesprosessen, men selskapet opplyser ikke kjønn på kandidatene.

— Telenor tar på det sterkeste avstand fra påstandene i mediene som stiller spørsmål ved troverdigheten rundt Telenors ansettelsesprosess av konsernsjef tidligere i år. Disse påstandene er feilaktige og misledende, heter det i meldingen.

- Én av 55 var kvinne

Samtidig med saken om ansettelsesprosessen for ny konsernsjef, har det også blitt rettet søkelys på kjønnsfordelingen for øvrig i Telenor.

Ifølge Aftenposten har kun én av 55 utenlandssjefer i Telenor vært kvinner.

Den eneste kvinnen som har vært utenlandssjef for Telenor, heter Kaaren Hilsen og ledet selskapets satsing i Montenegro i ett års tid fra 2011.

— Hva er egentlig oddsen for at du har 55 muligheter til å velge en kvinne og bare en gang synes en kvinne er best? Man må ikke være konspiratorisk for å ane at det er ugler i mosen, sier fagsjef Varog Kervarec i bransjebladet Inside Telecom til avisa.

Han understreker at Sigve Brekke var bransjebladets favoritt til jobben, men synes det er påfallende at en av de sterkeste kvinnelige kandidatene, Berit Svendsen, ikke var inne til intervju.

I oktober ble det klart at kun tre av 21 i Telenor-sjef Sigve Brekkes nye konsernledelse var kvinner, noe selskapet har fått kritikk for.