Nakstad: Dette blir det avgjørende å følge med på i uken som kommer

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad frykter mer festing i tiden fremover. Han mener smittetallene hos barn og unge er det avgjørende å følge med på.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet.
  • NTB-Snorre Schjønberg

På spørsmål om det kan bli aktuelt å komme med nye nasjonale tiltak i uken som kommer, svarer Nakstad at det er særlig én ting som blir avgjørende i dagene fremover.

– Det er om kommunene klarer å slå ned smitten blant barn og unge, og om vi klarer å teste mange nok til at barna unngår stadige karanteneperioder på grunn av smitteutbrudd ved skolene sine, sier Nakstad til NTB.

Stadig flere områder opplever økt smitte for tiden. Det har ført til lokale nedstengninger. Søndag stengte Ålesund og de to nabokommunene Sula og Giske ned.

Nakstad sier at smitten den siste uken stort sett har skjedd i kommuner som har nasjonale tiltak på nivå 5, som for eksempel hele Oslo og Viken. Der har 80–90 prosent av smittetilfellene kommet.

Sa nei til nasjonale tiltak

Det er stadig flere eksempler på smitteøkning også andre steder, for eksempel på Askøy utenfor Bergen.

– Hvorvidt kommunene ønsker å komme inn under nasjonal ordning, avhenger av om de har kontroll på smitten, og om det er mistanke om regional spredning eller ikke. Vi deltar i mange av statsforvalternes møter med kommunene for å bistå med nasjonal koordinering der det er ønskelig, sier Nakstad.

Nettopp Askøy og kommunene rundt i Vestlandet-regionen sa søndag nei til å få nasjonale tiltak.

– Er det forsvarlig smittevernmessig å ha nasjonale tiltak som likevel fører til slike utbrudd, som deretter krever en lokal nedstenging etter at utbruddet har skjedd?

– Vi har i dag et nasjonalt sikkerhetsnett av regler og råd som gjelder alle som befinner seg i Norge, sier Nakstad. Han opplyser at de arbeider med anbefalinger til regjeringen om hvordan dette sikkerhetsnettet kan styrkes ytterligere inn mot påsken. Dette kommer i tillegg til de strenge tiltakene som er innført i mange regioner allerede.

Frykter mer festing

I løpet av helgen har flere politidistrikter meldt om festproblemer. Det gjelder særlig i byene utenfor det nedstengte Oslo-området.

– Vi frykter at det blir mer festing og sammenkomster med mange mennesker til stede utover våren, sier Nakstad. Han ser at de fleste fortsatt følger smittevernreglene og tar ansvar for å slå ned smitten der de bor.

Ifølge VG, som søndag snakket med alle landets politidistrikt, var det flere smittevernbrudd i helgefestingen, mens det var rolig på Østlandet.