Laila Anita Bertheussen dømt til fengsel i et år og åtte måneder

Laila Anita Bertheussen er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Hun dømmes for tre tilfeller av angrep på demokratiet og flere tilfeller av trusler mot sin samboer og ekteparet Tybring-Gjedde. Dommen ble anket på stedet.

Laila Anita Bertheussen dømt til fengsel i et år og åtte måneder

Rett før klokken 12 ankom Laila Anita Bertheussen sal 250 i Oslo tingrett. Klokken 12 kom dommerne og startet raskt med å lese dommen.

Konklusjonen kom først: Bertheussen dømmes til fengsel i ett år og åtte måneder. Dommen er enstemmig. Det betyr at begge dommerne og alle meddommerne er enige i avgjørelsen.

Det er straffeskjerpende at hun fortsatte å sende brev (forsendelser) også etter at hun ble pågrepet. Det er ingen formildende omstendigheter i saken, mener dommerne.

På spørsmål fra dommeren om hun ville anke, svarte Bertheussen:

– Det er sjokkerende dette her. Jeg anker på stedet, uten tvil.

Det tok rundt tre timer å lese domsavsigelsen. Tingrettsdommerne Yngvild Thue og Anniken Nygaard Ottesen delte på å lese den.

Thue innledet med å motsi forsvarets syn på PSTs etterforskning. Advokat John Christian Elden har tidligere sagt at PST har hatt tunnelsyn i saken. Dommeren mener det ikke er grunnlag for å mene det.

Dommen konkluderer med at Bertheussen var svært opptatt av teaterstykket Ways of Seeing. Det var dette teaterstykket at parets bolig var filmet i november 2018. Bertheussen anmeldte teateret, men saken ble henlagt. Dette opprørte henne.

– Bertheussen hadde et betydelig engasjement for Ways of Seeing, og det ble mer og mer intenst, heter det i dommen.

Dette blir sett på som ett av motivene for hendelsene Bertheussen er dømt for. Bertheussen har i retten sagt at hun ikke ønsker offentlighetens søkelys på seg selv. Ifølge dommen er dette i sterk kontrast til at Bertheussen spurte Ingvil Smines Tybring-Gjedde om hun kunne gi bilder fra hærverket til pressen. Det endte med at bildene ble publisert av NRK. Bertheussen var tiltalt for gjentatte angrep og trusler mot sin egen samboer Tor Mikkel Wara, i tillegg til trusselbrev til ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

Mange små digitale og tekniske bevis felte Bertheussen

Analyse av kommentator Andreas Slettholm:

Retten er ikke i tvil om at Bertheussen har gjort det hun er tiltalt for – gjentatte angrep og trusler mot sin egen samboer, i tillegg til trusselbrev til ekteparet Tybring-Gjedde. Hun blir frifunnet for ett av punktene. Det dreier seg om jusen i saken, ikke faktum.

Dommer Yngvild Thue har nå gjennomgått noen av de overordnede betraktningene. Hun har imøtegått innvendingene om at det ikke finnes ett fellende bevis i saken.

Bertheussen blir dømt på grunnlag av «en rekke små momenter som settes sammen og vurderes samlet».

Det er helt i tråd med slik aktor har presentert bevisbildet. Tekniske spor og digitale spor har stått sentralt. Det gjelder blant annet helsedata og aktivitet på mobiltelefon, nettbrett og datamaskin. I tillegg har grundige undersøkelser av skrift, konvolutter og frimerker stått sentralt.

Dommen: Utførte hærverket og satte fyr på søppeldunk

Den første hendelsen i tiltalen fant sted natt til 6. desember 2018. Da hadde noen skrevet «Rasisit» på boligen til Bertheussen og Wara og tegnet hakekors på bilen.

Dommen fastslår at det var Bertheussen som sto bak hærverket. Tiltalte har både hatt motiv og anledning til å utføre dette, mener dommerne.

Retten mener også Bertheussen sto bak flere forsendelser med ulikt innhold som ble sendt advokatfirmaet Elden i etterkant av at hun ble pågrepet. Motivet skal ifølge retten ha vært å skaffe seg alibi. I de mye omtalte forsendelsene tok en ukjent gruppering ansvaret for hendelsene.

Retten mener at Laila Anita Bertheussen står bak at denne konvolutten som ble sendt til hennes advokat John Christian Elden.

Retten mener forsendelsene underbygger at det er Bertheussen som er gjerningspersonen.

I dommen heter det at alle trusler var rettet mot Wara, som var justisminister på den tiden.

Når det gjelder brevet til ekteparet Tybring-Gjedde, mener retten at der var trusselen rettet mot begge to fordi begge var maktpersoner i samfunnet. Hun var statsråd, mens han var stortingsrepresentant.

Retten mener også motivet var å ramme teaterstykket Ways of Seeing.

– Hennes mål var å ramme teateret. Middelet for å oppnå dette målet, var å iscenesette trusler mot Wara og Tybring-Gjedde, heter det i dommen.

Tre gamle dommer mot Bertheussen har ikke hatt noe betydning for straffeutmålingen.

Elden: Hun er skuffet

Under en pause i opplesingen sa John Christian Elden til TV2 at Bertheussen var skuffet. Han sa han var overrasket over at Bertheussen ble dømt for angrep på demokratiet. Elden hadde prosedert for frifinnelse.

Det ble blant annet skrevet «Rasisit» på boligen til Wara/Bertheussen i desember 2018. Politiet mener det var Bertheussen som skrev dette. Selv nekter hun skyld.

Aktor: Svært tilfreds med dommen

Selv om Bertheussen er frikjent for ett tiltalepunkt, er aktor Frederik Ranke svært tilfreds med dommen.

– Hun er frifunnet for ett punkt. Det må vi gå igjennom de neste dagene. Vi er svært tilfreds med at retten har konkludert med at det var en grundig etterforskning som har ligget til grunn her. Nå kan påstand om tunnelsyn legges død en gang for alle, sa Ranke i en rettspause.

55-åringen ble frikjent for å ha foretatt noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den var det.

Det gjelder straffelovens paragraf 225. Straffen for brudd på denne paragrafen er bot eller fengsel inntil ett år.

Dommen: Tente selv på bilen

Bertheussen har i retten forklart at hun så spor i snøen etter den siste episoden på parets bolig, en bilbrann i mars 2019. Disse sporene gikk mot hekken i hagen.

Også Wara har i retten sagt at han har så spor i snøen.

Likevel fortalte ingen av dem om sporene til politiet de første dagene etter brannen. Samtidig har flere politifolk som undersøkte tomten den dagen, sagt at de ikke så spor i snøen.

Nå har retten konkludert med at det ikke var noen spor i snøen, og at det var Bertheussen som satte fyr på bilen. Dommerne mener også det fordi hun kjøpte rødsprit dagen før brannen.

Helt til høyre på dette bildet kan man se at det brenner i bilen til Bertheussen og Wara. Bilen ble påtent natt til 10. mars i fjor, fire dager før Bertheussen ble pågrepet. Nå har Oslo tingrett konkludert med at det var Bertheussen som tente på bilen.

Kjøpte printer kontant

Under hovedforhandlingene ble det viet mye tid på kjøpet av en printer på Sandvika storsenter for to år siden. Noen betalte kontant for printeren. Aktoratet har hele tiden ment det var Bertheussen, men hun har nektet for det.

Nå fastslår dommen at det var Bertheussen som kjøpte denne HP-printeren på Clas Ohlson. 55-åringen var på Sandvika storsenter den dagen. Det kommer frem av at kort hun disponerte, ble brukt i en annen butikk på senteret.

Få dager etter at printeren ble kjøpt, ble Bertheussen filmet idet hun plasserte noe emballasje i bilens bagasjerom. I en pose kunne man se en svart gjenstand. Hun skulle til gjenbruksstasjon med avfall den dagen. Politiet har ment at det var HP-printeren som ble kjøpt på Sandvika storsenter. Dette har 55-åringen benektet.

Nå mener retten at det var denne HP-printeren som Bertheussen hadde med seg i bilen.

Tøyremser bak bilen

I februar 2019 dro Bertheussen på en kjøretur med parets bil. Da hun kom tilbake cirka etter en time, oppdaget politifolkene som hadde vakt ved boligen, at det var tøyremser med tre flasker hengt bak på bilen.

To av flaskene inneholdt bensin.

Bertheussen har hele tiden sagt at hun ikke var klar over tøyremsene. Nå mener retten at det var 55-åringen selv som monterte tøyremser med flasker på bilen.

Overvåkingsbilder fra kjøreturen viser ingen tøyremser bak bilen. 55-åringen stoppet flere steder på turen. Retten mener at det kan legges til grunn at tøyremsen ble påmontert bilen kort tid før hun kjørte hjem. Dette blant annet fordi hun brukte fire minutter ekstra på turens siste etappe mellom 7-Eleven og boligen på Røa.

Bertheussen har forklart dette med at hun satt i bilen utenfor 7-Eleven og «kopet». Dommerne mener at det ikke er logisk med hennes forklaring om at hun på grunn av smerter må stå når hun kjører bil.

Pulver i postkassen

Lørdag 2. mars 2019 ble det funnet et ark i postkassen til parets bolig. På arket sto det «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE DU OG DEN FEIGE Frp HORA TURTE IKKE KOMME VI VENTER PÅ DERE». Det var daværende justisminister Wara som hentet posten.

Sammen med arket lå det pulver i form av knuste tabletter og natron i postkassen. Pulveret ble oppdaget av Bertheussen etter noen minutter.

Dette førte til at politiets bombegruppe ble tilkalt.

Arket som ble funnet i postkassen.

Kripos har konkludert med at papiret i postkassen sannsynligvis er av samme type som ble beslaglagt i parets bolig. Ifølge dommen er det klar indikasjon på at Bertheussen har skrevet brevet.

Når det gjelder pulveret i postkassen, mener retten at Bertheussen har tilgang til et av medikamentene som pulveret stammer fra. Retten mener også at det er påfallende at paret gikk tilbake til postkassen der det ble funnet pulver etter at Wara hadde tømt postkassen.

Samtidig var Bertheussen mer opptatt av å rekke polet. Hun var ikke så preget av funn av brev og pulver i postkassen.

Retten mener også at Bertheussens rolige reaksjon er ikke i samsvar med det hun har fortalt om at hun sliter med angstanfall. Derfor mener retten at hun sto bak pulveret og arket i postkassen.

Når det gjelder trusselbrevet som lå i parets bolig 17. januar for to år siden, mener retten at det var Bertheussen som hadde laget brevet.

Også et bilde av brevet ble sendt til et nettsted for publisering.

Søppeldunk påtent

Den samme dagen ble en søppeldunk påtent på parets eiendom. Dommen fastslår at det var Bertheussen som tente på søppeldunken. Retten mener at det er mest sannsynlig at rødspriten ble tilført få minutter før brannen startet.

Det er ikke åpenlyse bevis for at Bertheussen tente på søppeldunken, bortsett fra at det ble benyttet rødsprit. Bertheussen hadde tilgang til rødsprit fordi hun pleide å røyke kjøtt. Dette kommer frem i dommen.

Søppeldunken som brant.

55-åringen lanserte senere en teori om at noen kunne ha benyttet en selvantenningsmekanisme for å sette fyr på søppeldunken. Dette kommer også frem i forsendelser til Elden. Retten mener at dette ble gjort for å underbygge hennes egen forklaring.

– Retten mener at hun hadde motiv for å tenne på søppeldunken, heter det i dommen.

Også her mener dommerne at motivet må ses i sammenheng med filming av parets bolig.

Tor Mikkel Wara var ikke tilstede i retten under domsavsigelsen. Under rettssaken var han ofte tilstede.

Wara ønsker ikke å kommentere dommen mot samboeren

Daværende justisminister Wara gikk av etter at Bertheussen ble pågrepet av PST i mars 2019. Bertheussen ble pågrepet få dager etter brannen i parets bil som sto parkert på parets eiendom på Røa.

Tor Mikkel Wara var ikke selv til stede da dommen mot samboeren ble lest opp i Oslo tingrett fredag. Waras bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs sier at hennes klient ikke ønsker å kommentere dommen.