Norge

- Altfor få melder fra

Statens legemiddelverk tror hverken pasienter eller leger tenker på at kosttilskudd kan ha bivirkninger. I dag er det ingen meldeplikt for slike bivirkninger.

  • Ingeborg Moe
    Ingeborg Moe
    Journalist

– Grunnen til at det meldes så lite bivirkninger på kosttilskudd, kan være at hverken leger eller pasienter tenker på at det kan ha bivirkninger, sier forsker Gro Fossum ved Statens legemiddelverk.

– Dette er produkter som i utgangspunktet skal være trygge og en naturlig del av kosten. Pasientene har selv valgt å bruke preparatet og ønsker ikke å knytte sine plager til noe de selv har kjøpt i god tro for å fremme egen helse, sier hun.

Legemiddelverket registrerte kun 30 bivirkningsmeldinger for kosttilskudd i fjor.

– Betyr det at det er få bivirkninger fra slike midler?

– I teorien skal ikke kosttilskudd ha noen bivirkninger. I dag er det dessuten ingen meldeplikt for bivirkninger fra kosttilskudd, slik det er for legemidler og kosmetikk. Spørsmål fra publikum og hva som kommer inn av bivirkningsmeldinger, tyder på stor underrapportering, sier Fossum.

– Vi har snakket med folk som forteller at legene ikke har vært interessert i å høre hvilke kosttilskudd de har brukt. Når de oppdager høye leververdier, blir det i stedet spurt om de har høyt alkoholforbruk. Vi ser at slankemidlene kan være blant de farligste, fordi forbrukerne ønsker raske effekter, sier Fossum.

Fortodol

Ni av bivirkningene som ble rapportert inn i fjor, gjaldt leverproblemer, og fire av disse var knyttet til kosttilskuddet Fortodol som A-magasinet nylig skrev om. De siste to årene er det meldt fra om tilsammen to tilfeller av hepatitt etter bruk av slankemiddelet Bio T.

RELIS, som er offentlig senter for legemiddelinformasjon, kan ikke utelukke at andre stoffer kan være årsaken til hepatitten, men skriver at det er en «mulig» sammenheng mellom helsekostpreparatet og leversykdommen.

Grønn te

Fossum sier at de også har mottatt rapporter på andre produkter med oppkonsentrerte ekstrakter fra grønn te.

– Vi ser at oppkonsentrerte planteekstrakter kan innebære en risiko på samme måte som tilsetninger av legemiddel, sier hun.

Tviler

Bransjerådet for naturmidler deler ikke Legemiddelverkets bekymring: – Det skal ikke være alvorlige bivirkninger fra kosttilskudd som selges i Norge. Det stiller jeg meg høyst tvilende til. Men vi kan aldri være kategorisk i noen retning, sier leder Turid Backer i Bransjerådet for naturmidler.

Les også

  1. Fikk leversvikt - slankepiller analyseres

Les mer om

  1. Helse