Norge

Pelsdyrnæringen i hardt vær igjen

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) truer med å trekke støtten til pelsdyrnæringen etter de siste avsløringene om vanskjøtsel ved flere farmer.

Selv ikke pelsdyrnæringens varmeste forsvarer, Senterpartiet, kan leve med forholdene som ble avslørt ved 45 pelsdyrfarmer i helgen. De ble blant annet dokumentert med bilder av revevalper med avrevne ører og bein.

– Det gjør vondt å se slikte bilder. Det er fullstendig uakseptabelt, og det har jeg gitt uttrykk for overfor næringen i dag, sa landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp).

Stoler på næringen

Landbruksministeren hadde onsdag formiddag et møte i Oslo med representanter for næringen. Han varsler ingen nye sanksjoner, men velger å stole på næringen selv når den lover å rydde opp.

– Dette er ikke første gang næringen høster kraftig kritikk for forhold som er i strid med reglene for dyrevelferd. Hvorfor er det grunn til å stole mer på løftene deres nå enn tidligere?

– Nå har ikke næringen noe annet valg enn å følge opp dette selv. Det handler om hele næringens framtid. Det blir umulig for oss å støtte næringen politisk hvis den ikke klarer å rydde opp i dette, sier Brekk til NTB.

Sterke bilder

Etter Mattilsynets friskmelding av pelsdyrnæringen i vår, tok Nettverk for dyrs frihet seg inn på 45 norske pelsdyrfarmer. Samtlige ble anmeldt for brudd på dyrevernloven. Ifølge organisasjonens egen dokumentasjon, som omfatter 7.000 bilder, fant de skadde dyr på samtlige gårder. Noen av bildene og filmopptakene ble vist på NRK søndag. De viste blant annet revevalper med avrevne ører og bein.

Det finnes i dag rundt 400 pelsdyrfarmer i Norge, som ifølge styreleder Bertan Skadsem i Norges Pelsdyralslag skaper rundt 2.500 arbeidsplasser på landsbasis. Skadsem mener avsløringene ikke er representative for næringen som sådan. Hvis opplysningene stemmer, ble det funnet skadde dyr på alle de undersøkte pelsdyrfarmene.

Sertifisering

– Vi har kontinuerlig jobbet for å forbedre forholdene på farmene og forholder oss til regelverket og det som framkommer av råd fra ekspertene. Jeg ble selv sjokkert da jeg så disse bildene, sier Skadsem.

Det jobbes nå for å få på plass en sertifiserings— og kompetanseordning for pelsdyroppdrettere som skal garantere de som kjøper pels at dyrene er blitt behandlet i tråd med regelverket. Sertifiseringen er en frivillig ordning og skal blant annet basere seg på hyppigere kontroller enn i dag.

– Ordningen innebærer at de sertifiserte får bruke en egen logo, som vi tror vil være lukrativ fordi den kan bidra til større troverdighet hos forbrukerne og generere høyere priser, sier Skadsem.

Dyrevernere kritisk

Da representantene for pelsdyrnæringen forlot Landbruksdepartementet onsdag formiddag, var det via bakveien for å unngå et titall dyrevernsaktivister på andre siden av gata. Det var for anledningen betydelig økt sikkerhet- og polititilstedeværelse i forbindelse med møtet.

– Det er svakt av landbruksministeren å stole på pelsdyrnæringens evne til å rydde opp i eget reir. I fjor ble 100 pelsfarmer inspisert med lignende resultat. Året etter dukker enda verre bilder opp. Landbruksministeren må snart forholde seg til realitetene: Avbitte bein, valpedrap og dyr som drives til vanvidd av burlivet er en del av pelsdyroppdrettets natur, sier informasjonsansvarlig Odd Harald Eidsmo.

 1. Les også

  - Norske pelsdyr lider fortsatt

 2. Les også

  En av fem pelsdyroppdrettere bryter reglene for avliving

 3. Les også

  Nordmenn flest støtter pelsdyroppdrett

 4. Les også

  Mattilsynet ber ansatte gå god for pelsdyrfarmer

 5. Les også

  Mattilsynet sier nei til hemmelighold om pelsdyrfarmer

 6. Les også

  Pelsdyravlere vil skjule offentlige dokumenter