Esa: Norges innreiseregler bryter med EØS-avtalen

Overvåkningsorganet ber Norge tilpasse innreisebegrensninger til EØS-reglene.

Polakkene Adam Slusarz (t.v.) og Krzystof Sobolowski har fast jobb og leier bolig i Norge. Nylig ble de bortvist til hjemlandet etter ni dager på karantenehotell i Tønsberg.

Det skriver Esa i en pressemelding.

De nye reglene som ble innført 29. januar av Regjeringen som et mottiltak mot importsmitte, er ikke i samsvar med EØS-reglene om retten til fri bevegelse, fastslås det.

«Innenfor dagens regelverk har EØS-land muligheten til å begrense bevegelsesfriheten til EØS-borgere i arbeidet med å stoppe covid-19 pandemien. Slike begrensninger kan derimot ikke gå utover det som er nødvendig, de må være konsekvente og de kan ikke være diskriminerende», heter det.

Esa har nå besluttet å åpne formell sak mot Norge. Det skjer etter en langvarig dialog med norske myndigheter.

Får seks uker på seg til å svare

Det formelle åpningsbrevet i saken er lagt ut på Esas nettsider.

«Etter en rekke forespørsler fra ESA, har norske myndigheter svart med detaljert informasjon om reglene som begrenser innreise til Norge for ikke-norske EØS-borgere, og hvordan disse reglene anvendes», skriver Esa.

Norske myndigheter har nå seks uker på seg til å fremme sitt syn før Esa bestemmer om saken skal tas videre.

Aftenposten har i flere saker rapportert om hvordan reglene gjorde forskjell på folk som var registrert som bosatt i det norske folkeregisteret, og dem som ikke var det, men som likevel hadde tilknytning til Norge gjennom jobb og leie av bolig.

Hadde fast jobb, ble bortvist

To av dem som ble rammet av reglene er de polske flisleggerne Adam Slusarz og Krzyszstof Sobolewski. Begge fikk fast stilling hos bedriften Rørmont i Sande i juli i fjor, og de leier bolig under arbeidsoppholdet her i landet. I midten av april dro de tilbake til Polen på ferie for å besøke familie og utføre nødvendige ærender i hjemlandet.

Men da de returnerte til Torp Sandefjord lufthavn fredag 30. april, ble de fortalt av grensepolitiet at de ikke var velkomne her i landet. Etter å ha tilbrakt ni døgn på karantenehotell i Tønsberg, ble de to puttet i en politibil og kjørt helt til flytrappen på Torp.

– Vi ble deportert omtrent som kriminelle, sa de to etter opplevelsen.

Varsler krav om erstatning

Nylig klaget det polske og rumenske handelskammeret Norge inn for Esa, på bakgrunn av det de mente var en diskriminerende praksis.

Advokat Preben Kløvfjell varslet samtidig at det kan bli aktuelt å kreve erstatning på vegne av arbeidere, studenter og bedrifter som kan ha lidd økonomiske tap hvis Esa gir medhold i klagen.

Endret krav om bosted

Regjeringen endret fredag innreisereglene, slik at det ikke lenger blir gjort forskjell på om man kommer fra et EØS-land eller er bosatt i Norge. Dermed er innreisenekten falt bort, og det er blitt krav om obligatorisk opphold på karantenehotell både for bosatte og ikke-bosatte EØS-borgere.

– Vi ser positivt på tiltakene norske myndigheter nylig har iverksatt for å tilpasse innreiserestriksjonene til de juridiske kravene til proporsjonalitet og rettferdighet som EØS-avtalen innebærer. Vi håper å se ytterligere fremgang i forhold til vedtatte tiltak, uttaler ESA-president Bente Angell-Hansen.

Førsteamanuensis Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo mener at reglene som ble praktisert fra slutten av januar til forrige uke, innebærer en ulovlig forskjellsbehandling av europeiske borgere, og at norske myndigheters praksis baserte seg på feil lovtolkning.

Også han mener den norske stat kan være erstatningspliktig overfor dem som har lidt økonomisk tap på grunn av de diskriminerende innreisereglene.

Mæland: – Vi skal følge reglene

Justisminister Monica Mæland (H) sier at de norske innreisereglene skal være i tråd med EØS-regelverket.

– Jeg kan bekrefte at Esa har sendt et formelt åpningsbrev om sak mot Norges innreiseregler. Våre strenge innreiseregler er en viktig grunn til at vi gjennom hele pandemien har hatt et lavere smittenivå enn i de fleste andre land i verden, men reglene skal selvsagt være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser, sier justisminister Monica Mæland (H) til Dagbladet.

Mæland sier at regjeringen nå vil sette seg nøye inn i Esas vurderinger og besvare brevet innen fristen 7. juli.