Norge

Minkfarmer i flere land har hatt koronautbrudd. Guldvog er bekymret for minksmitte.

I Norge er det ennå ikke påvist smitte hos dyr.

Dyr kan smittes av menneskene som steller dem. I Norge er det ikke påvist covid-19 hos dyr. I Danmark er flere tusen mink avlivet. Bildet er fra Gjøl i Danmark.
  • Bethen Steenbuch
  • NTB

Det er bekymringsfullt at mennesker og mink kan smitte hverandre med koronavirus, mener helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Det er nå klart at koronasmitte går mellom mink og mennesker, først og fremst fra mennesker til mink, men vi har også sett enkelte tilfeller fra mink til mennesker, slo han fast på regjeringens koronapressekonferanse onsdag ettermiddag.

Får man koronasmitte på en minkfarm, må hele besetningen avlives.

– Det er bekymringsfullt at mennesker og andre dyr kan samhandle rundt dette viruset. Det skaper større muligheter for endringer i virusets egenskaper, sa Guldvog.

Smitte på halvparten av minkfarmene

64 av 120 minkfarmer i Nederland og 76 av 1136 minkfarmer i Danmark har hatt utbrudd av koronaviruset.

Det viser tall fra den europeiske veterinærforeningen. Flere tusen mink er avlivet. De antas smittet av ansatte ved farmen.

– I en minkfarm er mange dyr samlet. Smittepresset blir høyt. De fleste dyrene vil lett kunne smittes da. Dyreholdet utgjør en større smitterisiko. Det ble tidlig dokumentert at mink var mottagelig for dette koronaviruset. Personer som er smittet eller kan være smittet bør unngå å stelle dyrene.

Det sier seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud. De gikk ut med anbefalinger til norske minkfarmer i våres.

– Myndighetene har bestemt at dyr ikke skal testes uten spesiell grunn, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

FHI: Kjæledyr spiller ingen rolle som smittespredere

Covid-19 regnes som en human sykdom. Men dyr kan bli smittet.

Myndighetene i Norge har bestemt at dyr ikke skal testes uten spesiell grunn.

Kommunelegen og Mattilsynet kan foreta en risikovurdering av dyr som holder til hos smittede personer. De vurderer da om dyrene bør testes.

Hoveddriveren for epidemien er dråpesmitte fra menneske til menneske. Det sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

– Der det er tett kontakt mellom mennesker, er det mest smitte. Hvis hoveddriveren til viruset hadde vært smitte fra dyr, ville bildet vært et helt annet. Kjæledyr spiller ikke noen rolle som smittespredere i denne epidemien.

Flere utbrudd på minkfarmer

Når covid-19-smittede personer steller mink, er det en sannsynlighet for smitte fra menneske til mink. Det sier forsker Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

Etter sommeren har omfanget av slik smitte økt, blant annet i USA. Spania har tidligere hatt utbrudd på minkfarmer.

– Når smitten er introdusert til en minkgård, der et stort antall dyr står tett, sprer viruset seg raskt mellom dyrene. Da er det mulig for minken å smitte mennesker som oppholder seg nær dyrene, sier forskeren.

– Økt smitte i minkgårder har mest sannsynlig sammenheng med smittespredningen blant mennesker, sier forsker Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

– Hvordan skjer smitte mellom mennesker og dyr?

– På samme måte som mellom mennesker. Hovedsakelig ved at en smittet person skiller ut virus fra luftveiene. Viruspartiklene kommer i kontakt med en mottagelig person eller et dyr.

Covid-19-utbrudd i store minkfarmer vil kunne vare lenge. De er krevende å kontrollere. Da vil slike gårder kunne være smittet over lang tid.

Et viktig poeng er at Norge har færre og mindre minkgårder enn en del andre land.

– Det er lenger mellom gårdene og færre personer som har kontakt med mink, sier Jørgensen.

-Hvorfor blir noen dyrearter syke og andre ikke?

– Det handler om egenskaper hos selve viruset og de ulike dyreartene.

Hos mennesker, mårdyr og kattedyr klarer viruset å binde seg på spesielle reseptorer (mottagere) på celler. Viruset invaderer cellene og lager nye virus. Man kan si at viruset overtar cellens maskineri.

Noen dyrearter har disse reseptorene som viruset kan bindes til, men har likevel ikke blitt syke. Det er fordi virusinfeksjonen krever mer enn bare reseptorer, forklarer hun.

Ikke betydning for vaksinen

Covid-19-viruset muterer (endrer seg) stadig, både når viruset infiserer mennesker og dyr. Viruset endrer seg ikke på andre måter i dyr enn i mennesker.

Etter at minkfarmene ble rammet av smitte, har ett spørsmål dukket opp: Hvis koronaviruset endrer seg inne i mink, kan det endre seg til et virus vaksinen ikke vil ha effekt på?

Line Vold ved FHI sier at sars-cov-2 viser seg å være relativt stabilt.

– De fleste vaksinene under utvikling, retter seg mot spikeproteinet. Men det kan finnes vaksinekandidater som retter seg mot andre områder av viruset også.

– Endringene vi har sett i viruset så langt er ikke så store at vi tror de har betydning for vaksinen, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Om endringene har betydning for vaksinene, avhenger av mange forhold, blant annet hvilke områder av viruset vaksinen er rettet mot og om endringene skjer akkurat der.

– Hvis spikeproteinet i viruset endrer seg mye, er det mulig at det kan påvirke vaksineeffekten, sier Line Vold.

Med de små endringene som nå sees, regner man ikke med at det påvirker hvordan immunforsvaret reagerer på viruset, understreker Vold.

Det finnes flere varianter av viruset, også i Norge.

– Foreløpig er det ikke noe som tyder på at noen av variantene gir mer alvorlig sykdom, sier Vold.

Hun legger til at de overvåker virusendringene ved referanselaboratoriet ved FHI og følger nøye med på endringene som skjer.

Les også

  1. Koronaviruset har fått en ny gren i familien. Den heter bare «Norwegian».

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Folkehelseinstituttet
  3. Mattilsynet
  4. Veterinærinstituttet
  5. Kjæledyr
  6. Danmark
  7. Koronaviruset