Dette er veiene og jernbanen Statens vegvesen, Nye Veier og Bane Nor vil bygge – og skrote

Ut med E6 Oslo Øst. Inn med Rv22 på Romerike. Slik vil Statens vegvesen prioritere. Prosjekt for prosjekt kjemper de nå en knallhard kamp med Nye Veier om å få bygge veier i Norge.

Torsdagens beskjed fra Veivesenet om ny Nasjonal transportplan er gode nyheter for tidligere ordfører Hallstein Flesland (H) i Fet. Veivesenet ønsker å prioritere å bygge ny bro over Glomma som en del av utbedringene på riksvei 22 på Romerike.

Samtidig vil Bane Nor redusere ambisjonene for jernbaneutbygging i Norge ytterligere. De vil ganske enkelt vente med nye prosjekter til de har fullført dem de er i gang med. I så fall sendes ny Intercity til Lillehammer, Halden og Skien langt ut i det blå.

Det samme gjelder ny jernbane mellom Bergen og Voss.

Dersom det enten blir ny motorvei eller ny jernbane hele veien mellom Oslo og Hønefoss anbefaler Bane Nor imidlertid å prioritere jernbane!

Tenk nytt – spar penger!

Tenk nytt og spar penger! Det har vært ordren fra Knut Arild Hareide (KrF) til Veivesenet, Bane Nor og Nye Veier.

Han har bedt dem gå gjennom nesten alle prosjekter de har på listene sine. Se etter innsparingsmuligheter. Regne på nytt. Og så fortelle hvilke vei- og jernbanestrekninger de vil prioritere i ny Nasjonal transportplan (NTP).

Torsdag kom svarene.

Har kuttet 50 mrd. kroner

De tre selskapene gjør ikke bare en hjemmelekse. De kjemper en knallhard kamp, også innbyrdes, for å få penger til utbyggingene de ønsker å gjøre. En kamp som ble mye tøffere da Hareide i Aftenposten varslet at en rekke planlagte prosjekter rundt om i Norge kommer til å bli strøket.

Fordi det ikke finnes penger til å gjennomføre dem.

Nye Veier ønsker å overta mange flere av prosjektene Statens vegvesen i dag har ansvaret for. Torsdag varslet Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier at de har kuttet 40 mrd. kroner på utvalgte prosjekter. Og at de med 4 mrd. mer fra staten i året kan få realisert 18 utvalgte prosjekter, mange av dem fra Veivesenets lister.

Veivesenet svarer at de selv har kuttet 50 mrd. kroner på veiprosjekter som de har ansvaret for, og som i dag har plass i Nasjonal transportplan. De ønsker ikke å gi fra seg noen.

Mange har lenge jobbet for å legge trafikken på E6 forbi Manglerdu og Ryen under bakken. Nå foreslår Statens vegvesen å skrote planene.

Vil droppe E6 Oslo Øst

– Store innsparinger og nytenkning gjør at vi kan sette i gang med 46 store veiprosjekter og utbedringer av veier i de første fire årene av ny NTP, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Dette er prosjekter som er klare for utbygging, og som vil skape verdi og nytte i hele Norge, sier hun.

Ifølge Hovland er kostnadene kuttet mye på prosjekt fergefri E39 på Vestlandet. Spesielt gjelder det kryssing av Bjørnafjorden (erstatter fergesambandet Halhjem–Sandvikvåg) og Romsdalsfjorden (prosjektet kalt Møreaksen).

Et prosjekt Veivesenet ønsker å kutte helt ut er ny E6 Oslo Øst. Dette selv om Veivesenet i mars pekte på prosjektet som ett av de med størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Fordi prosjektet ikke er modent. Viken, som er reguleringsmyndighet, blir ikke enig om hvordan prosjektet skal bli. Vi ønsker å komme bort fra ordningen der vi planlegger prosjekter i 30 år som aldri blir noe av, sier Hovland.

Beskjeden fra samferdselsminister Knut Arild Hareide om at flere store vei- og baneprosjekter kan bli skrotet, har hatt stor effekt. Torsdag presenterte Bane Nor, Nye Veier og Statens vegvesen ønsker for utbygging. De har kuttet kostnader for over 100 mrd. kroner.

Dette vil Veivesenet prioritere i årene 2022–2027:

 • Rv22 med ny firefelts bro over Glomma i tidligere Fet kommune. Prosjektet ligger i dag langt bak i Nasjonal transportplan.
 • Rv 4 Oslo- Mjøsbrua.
 • E18 Vinterbro – Østfolds grense. (Her mangler imidlertid en bompengeløsningene som kommunene Ås og Nordre Follo godtar).
 • E134 Dagslett – Linnes – E18. Et planlagt bindeledd mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud, langs Oslofjordforbindelsen.
 • E39 Ådland Svegatjørn. (Prosjektet som kalles Hordfast.)
 • E39 Ålgård – Hove i Rogaland.
 • E18/E39 – ny hovedvei som skal gå utenom Kristiansand sentrum.
 • E39 Ålesund – Molde, inkludert Møreaksen. Pris i dag: 24 mrd. kroner.
 • E134 Saggrenda – Elgsjø og Røldal – Seljestad, i Telemark og Vestland.

Et prosjekt som ikke står på listen er ny E16 mellom Voss og Bergen!

Rv22 med dagens bro over Glomma. Så mange biler kjører her i dag at strekningen ifølge norsk veinorm kvalifiserer til firefelts vei.
Les også

Her er de viktigste nyhetene om veier og jernbane i statsbudsjettet

Disse prosjektene regner Veivesenet som sikre

 • Nytt løp i Oslofjordtunnelen. Pris nå: 4,7 mrd. kroner,
 • E18 Lysaker-Strand. Pris nå: 16,7 mrd.
 • E39 Rogfast, med bl.a. kryssing av Boknafjorden i Rogaland. Pris nå: 18,6 mrd.
 • E39 Svegatjørn – Rådal. Mellom Os og Bergen. Under bygging, skal stå klar i 2022. Pris nå: 8,2 mrd.
 • E16 Bjørum – Skaret, mellom Sandvika og Hønefoss. Pris nå: 4,7 mrd.

(Kun de største prosjektene er nevnt her.)

Dette vil Nye Veier prioritere

Veiprosjekter som Nye Veier ønsker å overta er en blanding av prosjekter Veivesenet regner som trygge og som Veivesenet selv ønsker å bygge.

Dette gjelder blant andre:

 • Nytt løp i Oslofjordtunnelen (Nye Veier mener de kan bygge til 4,5 mrd.)
 • E39 Ålesund – Molde
 • E39 Ålgård – Hove
 • Rv 23 Dagslett – Linnes
 • E134 Røldal – Seljestad
 • Rv 4 Oslo- Mjøsbrua
 • E39 Stord-Os

– Vi er nå klare til å ta ansvaret for en større del av veinettet i Norge, sier direktør for planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland i regjeringens eget veiselskap.

Han sier at Nye Veier opererer med fastpriser. Det betyr at selskapet selv må betale om det oppstår kostnadssprekker.

Rundt Oslo anbefales det fortsatt å satses på vei og jernbane. Mellom Voss og Bergen og mellom Sandvika og Hønefoss er dette nå mer usikkert.

Bane Nor vil redusere ambisjonene

Bane Nor kommer på sin side med et oppsiktsvekkende signal. De vil inntil videre nøye seg med å fullføre prosjektene de er i gang med. Dette gjelder:

 • Follobanen
 • Vestfoldbanen Drammen-Tønsberg
 • Dovrebanen Oslo-Hamar
 • Østfoldbanen videre fra Ski og forbi Moss

Disse strekningene skal etter planen åpne mellom 2022 (Follobanen), 2024 og 2027.

Dette gjør videre utbygging til Lillehammer, Skien og Halden høyst usikker.

Usikker er også ny jernbane Voss-Bergen, som etter planen skulle bygges parallelt med ny E16. Veivesenet ser store problemer med å bygge veien ved siden av jernbanen. Dersom dette synet når frem, mener Bane Nor at jernbanedelen bør skrotes.

Derimot anbefaler Bane Nor å prioritere jernbane Sandvika-Hønefoss, om det også blir et enten- eller med motorvei og jernbane her.

Bane Nor har allerede varslet at de er svært fornøyd med bevilgningene til nybygging i statsbudsjettet for 2021. Men at det kommer altfor lite til vedlikehold. Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund garanterer i sin kommentar til budsjettet at dette vil gi forsinkelser på jernbanenettet rundt Oslo.

Her er torsdagens innspill til NTP:

Les rapporten fra: Statens vegvesen (oversendelsesbrev)

Selve rapporten

Les rapporten fra: Nye Veier (oversendelsesbrev)

Selve rapporten

Les rapporten fra: Bane Nor