Norge

Enighet avverget streik i Oslo kommune

To timer på overtid ble LO, Unio, YS og Akademikerne natt til torsdag enige med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør.

To timer på overtid ble LO, Unio, YS og Akademikerne natt til torsdag enige med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør.
  • NTB

Den totale rammen for lønnsoppgjøret i kommunen er på 1,7 prosent, tilsvarende det som ble gitt i frontfaget.

Alle ansatte i Oslo kommune er sikret reallønnsvekst med et tillegg på 0,9 prosent, men ikke mindre enn 4.400 kroner med virkning fra 1. mai i år.

Pensjonsseier

Fagforbundet fikk i meklingen gjennomslag for sitt hovedkrav om å sikre forhandlingsrett om pensjon.

– Dette er på sikt enormt viktig for å sikre pensjonsrettighetene for våre medlemmer, sier leder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo.

Alle endringer i tjenestepensjonen skal nå forhandles om i tariffoppgjørene, og arbeidstakerorganisasjonene kan bruke streikeretten for å verne om ordningene.

Forhandlingsleder Mona Bjørnstad i YS Kommune (YS-K) Oslo kaller det en historisk seier.

– Dette har vært et krav gjennom mange år. At det nå endelig er på plass, gir våre medlemmer en bedre trygghet, sier hun.

Fornøyd

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Oslo sier han er fornøyd med at partene har blitt enige og sier han har forståelse for at arbeidstakerne vil avtalefeste pensjon.

– Opposisjonspartiene, med Høyre i spissen, har over flere år fått sine alternative budsjetter til å gå opp ved å forutsette store endringer i ansattes pensjon, iblant nærmest over natten. Det er svært forståelig at dette vekker stor uro hos våre ansatte, derfor har vi valgt å imøtekomme kravet, sier Wilhelmsen.

I tillegg sikrer oppgjøret styrking av arbeidet for flere heltidsstillinger og rett til permisjon med lønn for opplæring, utdanning og videreutdanning.

Ingen endring i lønnssystem

Akademikerne fikk på sin side ikke gjennomslag for sitt hovedkrav om å endre lønnssystemet fra sentrale til lokale forhandlinger.

– Vi møter kompakt og uforståelig motstand fra kommunen, og det er overhodet ingen vilje til å løse utfordringer og tenke nytt. Ambisjonene våre er veldig mye høyere, og vi er ikke i mål. Vi har likevel valgt å akseptere resultatet i lys av den spesielle situasjonen samfunnet og Oslo står i, sier forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne i Oslo

Partene har meklet i tre dager, og dersom de ikke hadde blitt enige risikerte flere foreldre og barn i Oslo å møte stengte dører i barnehager og aktivitetsskoler torsdag morgen.