Norge

Bøndene advarer mot Rema-Reitan

Norges Bondelag reagerer kraftig på at Odd Reitan vil bli enda mektigere. Men de gir ham rett i at Nortura er for lite effektive.

–Om Reitan får det som han ønsker, vil bøndene i utkantstrøkene måtte legge ned fordi det er for langt til nærmeste slakteri eller foredlingsbedrift. Dermed kan vi få et Norge uten bønder, sier lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.
  • Sverre Stenseng

Les også:

Reitan har et ønske, det er et billigst mulig produkt. Det kan ikke vi leve med.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, reagerer kraftig på at Odd Reitan vil eie produksjonsbedriftene selv og dermed ta mer kontroll over verdikjeden i dagligvaremarkedet.

Ikke gode nok

I et intervju med Aftenposten i går sier Odd Reitan, som eier Reitan-gruppen med blant annet Rema 1000, at maten i butikkhyllene vil bli billigere om han også får ta hånd om produksjonen av varene, fra slakteri til butikkhyllene. Han mener at det særlig er Nortura, eierselskapet til Gilde og Prior, som er ineffektive.

Bondelagslederen er enig.

– Jeg skal gi ham rett i at vi må være enda flinkere som eiere, til å stille krav til bedriften vår, det vil si Nortura.

– Vi har ikke vært flinke nok til å effektivisere samvirket, og som eiere av Nortura, har vi ikke gjort en god nok jobb. Det er Nortura som skal generere inntektene til bonden, forklarer Bjørke.

Skviser prisene

Han mener det ikke er tvil om at samvirket må effektiviseres, men at dette arbeidet alt er i gang.

Norturas første fire måneder i fjor viste et driftsunderskudd på nesten 200 millioner kroner. Omfattende tiltak ble iverksatt. Andre tertial viste et positivt driftsresultat på 51 millioner kroner, noe som var nesten 200 millioner kroner lavere enn året før. I morgen legger selskapet frem resultatene for 2009.

– Utfordringen når kjedene blir sterkere er at de skviser prisene. Da kan man se på kjedenes overskudd, sammenligne med bøndene og samvirkeselskapet og se hvem som stikker av med overskuddet. Vi er ikke sterke nok i forhold til kjedene, sier Bjørke.

Les også

Følg økonominyhetene

Kuttet 2500 ansatte

Fra 2001 til nå har Nortura kuttet 2500 årsverk, 1000 av dem ble kuttet i 2009 og frem til nå.

– 500 er kuttet i administrasjonen, så jeg vil ikke si at konsernet har stått på stedet hvil, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Nortura.

Hun trekker frem at norske forbrukere gjerne vil ha en skikkelig merkevare i butikkhyllene, og da er Gilde og Prior sterke.

– Våre merkevarer er en garanti for at dette er norske matvarer, sier hun.

Sundqvist påpeker også at Nortura er viktig for at Norge i det hele tatt skal ha et landbruk, noe Norges Bondelag er helt enige i:

Svekker landbruket

– Landbrukssamvirket er bare et hjelpemiddel for å ha et landbruk over hele landet, sier Bjørke.

Nortura, som er det største samvirkeselskapet i Norge, har i dag mottaksplikt. Det vil si at alle bønder kan levere kjøtt til Nortura og Nortura må ta imot og betale.

– Hvis Reitan skal plukke de beste områdene i landet, da sliter vi, sier Bjørke.

Les også

  1. - Mindre mangfold

  2. Vil sikre tilgang til råvarer – åpner for å eie slakterier

  3. Varsler revolusjon i matbutikkene