Alvorlige feil ved Sykehuset Asker og Bærum

Ifølge en intern revisjon ved Sykehuset Asker og Bærum har alvorlige feil og mangler trolig ført til forkortet levetid for tre pasienter.

Nå rettes flere anklager mot Sykehuset i Asker og Bærum.

I alt 42 saker til der sykehuset mener feil har fått eller kunne ha fått alvorlige konsekvenser for pasientene er meldt til Helsetilsynet. Det er tilsynet som gjør endelige vurderinger om konsekvenser.

– Jeg beklager sterkt overfor de pasientene som er rammet og deres pårørende. Når vi svikter og det får alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker, er det tungt for alle involverte og det gjør dypt inntrykk, sier Erik Omland, administrerende direktør i Vestre Viken helseforetak.

I fjor høst ble det oppdaget flere enkelttilfeller der pasienter ved Kirurgisk poliklinikk ved Sykehuset Asker og Bærum ikke var kalt inn til undersøkelse eller kontroll. Det førte til at det ble satt i gang en omfattende gjennomgang av ventelister og henvisninger. Samtidig ble det bestilt en intern revisjon av rutiner og systemer ved avdelingen.

I de tre sakene der pasienter trolig har fått forkortet sin levetid er det ikke endring av dato som er årsak til at pasientene ikke er fulgt opp, viser sykehusets egen gjennomgang.

Les mer om saken: