Norge

Alvorlig kostnadssprekk i Intercity-prosjekt i Moss: Øker kostnadsrammen med 70 prosent

Regjeringen vil øke kostnadsrammen fra 10,5 milliarder kroner til 17,9 milliarder kroner. Samtidig er prosjektet forsinket med over ett år.

Intercity-prosjektet i Moss setter sitt preg på byen, der en hel bydel ble revet før byggingen startet.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Hovedårsaken er et funn av kvikkleire i sentrum av Moss, som ikke var kjent da arbeidene startet. I tillegg viser Samferdselsdepartementet til høyere priser enn ventet i entreprenørbransjen.

Styringsrammen økes med 5,3 milliarder, til 14,9 milliarder kroner. Dette beløpet er det man tror prosjektet faktisk vil koste.

Kostnadsrammen på 17,9 milliarder tar høyde for at det dukker opp flere uforutsette kostnader, og er den øvre grensen for pengebruk i prosjektet før man på ny må gå til Stortinget.

Prosjektet blir også forsinket med 19 måneder, skriver departementet.

Vil likevel fullføre prosjektet

Samferdselsdepartementet sendte ut pressemeldingen om kostnadssprekken i jernbaneprosjektet tirsdag. Det var i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

– Det er alvorlig med en økning i kostnadsrammen på 70 prosent, men planlagte forbedringer i togtilbudet er avhengig av at prosjektet blir fullført, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i pressemeldingen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil legge frem et forslag om å øke kostnadsrammen for Intercity-prosjektet i Moss med over syv milliarder kroner.

Departementet viser til at det ikke er mulig å kutte kostnader ved å bruke dagens enkeltspor eller ikke bygge ny jernbanestasjon i Moss. Da vil man ikke oppnå det som i utgangspunktet var hensikten med prosjektet: Å øke antall avganger til Oslo og kutte reisetiden.

Det vises også til at arbeidet må fullføres for å sikre byen mot masseutglidning.

– Denne stabiliseringen vil det uansett være nødvendig å gjennomføre, og kommer nå til å bli finansiert over jernbanebudsjettet i de områdene vi bygger jernbane, sier Hareide i pressemeldingen.

Skal gi flere avganger og kortere reisetid til Oslo

Bane Nor skal bygge 10 km med dobbeltsporet jernbane på strekningen fra Sandbukta nord for Moss til Såstad i Rygge sør for byen. Prosjektet inkluderer to tunneler og et nytt stasjonsområde i Moss på ca. 800 meter.

Det er en del av Intercity-utbyggingen, som skal gi fire avganger i timen til Oslo med en reisetid på 30 minutter.

Les også

Bakgrunn: NGI fant kvikkleire i Moss som Bane Nor ikke hadde funnet. Nå trues jernbanebyggingen gjennom byen.

Les mer om

  1. InterCity
  2. Moss
  3. Kvikkleire