Norge

Rasisme: Romfolket er mest diskriminert

Rasisme og diskriminering er svært utbredt over hele Europa ifølge en omfattende EU-rapport. Romfolket er hardest rammet.

Seydovic (41) bor sammen med datteren Paula (11) og kona Sultiama (40) i en romleir (sigøynerleir) i utkanten av Roma. Hans største drøm er å få seg en jobb.
  • Aftenpostens Korrespondent I Brussel
  • Per Kristian Aale

Seydovic’ største drøm er å få en ordentlig jobb. 41-åringen har ikke tall på hvor mange søknader han har sendt de siste årene. Kun én gang er han blitt kalt inn til intervju. Da han troppet opp i den lille bedriften i Roma, fikk han ikke sagt ett ord om seg selv.

– Men du er jo sigøyner. Kom deg ut, sa intervjueren og kastet Seydovic på dør.

En ny EU-rapport viser at rasisme er svært utbredt over hele Europa, og at etniske minoriteter og innvandrere blir utsatt for betydelig diskriminering. Romfolket (sigøynere) er den gruppen som i størst grad blir diskriminert. Etter romfolket er det afrikanske innvandrere sør for Sahara som er mest utsatt, etterfulgt av nordafrikanere ifølge rapporten fra EU-byrået for fundamentale rettigheter (FRA).

Omfattende.

23 500 mennesker fra ulike etniske minoriteter og innvandrere fra alle EUs 27 medlemsland ble intervjuet. De ble spurt om alt fra diskriminering i hverdagslivet, deriblant jobbsøking, husjakt, tilgang til helsetjenester og sosialhjelp, til erfaring med å åpne en bankkonto eller søke om et lån.

I gjennomsnitt hadde hver person fra romfolket som ble intervjuet, opplevd å bli diskriminert 4,6 ganger i løpet av det siste året. Av dem som ble utsatt for diskriminering eller rasisme, lot 82 prosent være å rapportere om hendelsen til myndighetene. 74 prosent hadde blitt angrepet eller truet de siste 12 månedene. Svært mange av de intervjuede uttrykte stor skepsis til politiet som de så på som en del av problemet.

– Dette kan tyde på at tallene for rasistisk diskriminering bare er toppen av isfjellet, heter det i rapporten.

De som ble utsatt for mest rasisme var romfolket i Tsjekkia, Ungarn og Hellas. Nesten like hardt rammet var afrikanere sør for Sahara i Irland og nordafrikanere i Italia.

Skyhøy ledighet.

I Bulgaria er det offisielt 400 000 innbyggere fra romfolket, men ifølge Europarådet er det reelle tallet omtrent det dobbelte. En rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet konkluderer med at romfolket i stor grad blir diskriminert på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten blant romfolket i Bulgaria er 65 prosent. I noen regioner er fire av fem rom uten jobb.

I en park i sentrum av Sofia er det flere kvinner og menn i grønne kjeledresser som måker snø. Bogdana (55) og Radka (53) tjener 250 euro i måneden på å jobbe i parkvesenet.

– Det er nesten ikke mulig å overleve på så lite penger, men heldigvis har jeg familie på landet som hjelper meg med mat, forteller Radka.

De to romkvinnene er likevel fornøyd siden de har jobb.

– Nesten ingen vil ansette romfolk. Jeg er den eneste i familien som har jobb, sier Bogdana.

Kritiserer.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International kritiserer de europeiske landene for den økte bølgen med diskriminering og menneskerettighetsbrudd mot innvandrere og etiske minoriteter.

– Etter jernteppets fall har vi hatt 20 år med økonomisk vekst, men dette har ikke kommet alle grupper til gode. Alvorlige og store problemer med rasisme og diskriminering fortsetter å være en del av det moderne Europa, fremholder Nicola Duckworth fra Amnesty International.

Hun er særlig misfornøyd med den systematiske diskrimineringen av romfolk i Øst-Europa

– De var gjerne de første til å bli sparket da de statlige selskapene ble privatisert etter kommunismens fall.

I kommunisttiden fikk romfolk i Øst-Europa jobb og et sted å bo, men mange fikk liten eller ingen utdannelse. Mange jobbet som ukvalifisert arbeidskraft i de store, statlige fabrikkene. Da planøkonomien kollapset, ble de sendt ut i arbeidsledighet.

Barn diskrimineres.

Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet er det mange barn av romfolket som ikke går på skole. I land som Slovakia, Tsjekkia og Bulgaria blir de sendt til skoler for psykisk utviklingshemmede.

I 2007 ble Tsjekkia dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for denne praksisen. Forrige uke kom Amnesty International med en rapport som viste at denne diskrimineringen av rombarn fortsetter i Tsjekkia.

– Det samme skjer i Slovakia, Ungarn, Bulgaria og Romania, forteller Robert Kushen fra Det europeiske senteret for romfolkets rettigheter.

Rom er Europas største minoritet med mellom 12 og 15 millioner mennesker. I Romania regner man med en rombefolkning på over én million. Store grupper finnes også i Bulgaria, Ungarn, Russland, Ukraina, Serbia og Montenegro og Spania. I Norge regner man med et antall på 300-400 rom med norsk statsborgerskap.

Italia.

Seydovic bor sammen med datteren Paula (11) og kona Sultiama (40) i én av de eldste romleirene (sigøynerleir) i utkanten av den italienske hovedstaden. Her bor folk i plankeskur og falleferdige campingvogner. Over alt er det søppel og møbler ligger slengt. Småbarn løper rundt, mens unge jenter bærer spedbarn på armen. Rundt plankeskuret der familien bor, ligger det store stabler med skrapmetall. Seydovic livnærer seg ved å selge det. – I årevis har jeg forsøkt å få en jobb, og jeg tar hva som helst. Men hvem vil ansette en mann av romfolket. Italienerne ser på oss som kriminelle tyver.