Norge

Viggo Kristiansen blir ikke løslatt nå – må vente på Riksadvokaten

Statsadvokaten vil ikke ta stilling til Viggo Kristiansens begjæring om løslatelse. Han blir derfor sittende på Ila inntil saken kommer på Riksadvokatens bord.

Viggo Kristiansen blir sittende i fengsel inntil videre.
 • NTB-Steinar Schjetne

– En uke fra eller til betyr ikke så mye, sier Viggo Kristiansen i en kommentar som hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin, har formidlet til NTB.

Kristiansen har nå sonet forvaringsdommen i snart 21 år – uten å begjære seg løslatt. Det var først etter at Gjenopptakelseskommisjonen kom til at saken mot ham skulle gjenåpnes og han fikk innsyn i begrunnelsen, at han fikk troen på at han kunne bli frifunnet. Da valgte han også for første gang å be om å bli sluppet ut, i en begjæring sendt påtalemyndigheten.

Viggo Kristiansen sitter som forvaringsdømt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han har snart sonet hele straffen på 21 år bak murene og har ikke vært prøveløslatt.

Statsadvokaten i Agder sier verken ja eller nei til spørsmålet om Viggo Kristiansen skal løslates i påvente av at den gjenåpnede saken kommer til behandling i retten. I et brev til forsvarerne skriver førstestatsadvokat Erik Erland Holmen at han ikke vil ta stilling til løslatelsesbegjæringen før han har bestemt seg for om saken skal opp for retten igjen, melder NRK.

Les også

Aftenposten mener: Klokt å få Baneheia-saken vurdert på nytt

Ikke overraskende

Advokat Sjødin er ikke overrasket over at Kristiansen må finne seg i å bli sittende på Ila fengsel og forvaringsanstalt inntil videre.

– Selv om vi mener statsadvokaten kunne avgjort dette selv, har vi forståelse for at man ønsker å bruke litt tid på avgjørelsen, sier Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

– Selv om vi mener statsadvokaten kunne avgjort dette selv, har vi forståelse for at man ønsker å bruke litt tid på avgjørelsen, sier han i en epost til NTB.

I brevet, som også NTB kjenner innholdet i, skriver Holmen at det for påtalemyndigheten anses å være en nær sammenheng mellom spørsmålet om løslatelse og spørsmålet om hvordan den gjenåpnede saken skal håndteres videre fremover.

– Konkret må påtalemyndigheten ta stilling til om det skal gjennomføres en ankeforhandling med bevisførsel eller om påtalemyndigheten skal samtykke i at lagmannsretten avsier frifinnende dom uten ankeforhandling, skriver han.

Vil ikke løslate nå

Viggo Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har hele veien nektet straffskyld.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Her er kriminalteknikere i arbeidet ved åstedet.

Holmen vil «i løpet av kort tid» sende sin innstilling om den gjenåpnede saken til Riksadvokaten. Han viser til at det ligger til retten å beslutte hvorvidt Kristiansen skal løslates. Han skriver at «og slik saken ligger an, er det på det nåværende stadium ikke gitt at domstolen vil benytte sin myndighet til å beslutte løslatelse.»

– I en slik situasjon er det ikke aktuelt for påtalemyndigheten å foregripe domstolens avgjørelse ved å trekke fullbyrdelsesordren i saken, skriver førstestatsadvokaten i brevet til forsvarerne.

Det framstår uklart om Holmen vil overlate løslatelsesspørsmålet til domstolen, eller om det kan bli aktuelt å trekke fullbyrdelsesordren hvis han faller ned på å innstille på å be lagmannsretten avsi frifinnende dom.

 1. Les også

  DNA, kameratens troverdighet, SMSer og basestasjoner. Derfor blir saken gjenopptatt.

 2. Les også

  Byen som aldri får bli ferdig

 3. Les også

  Saken hans gjenopptas. Det betyr ikke at Viggo Kristiansen automatisk vil bli frifunnet.

Les mer om

 1. Baneheia-saken
 2. Gjenopptakelseskommisjonen
 3. Baneheia
 4. Drap