Norge

-Lær innvandring av USA

Rause norske velferdsordninger ødelegger for innvandrere, mener Gerhard Helskog.

USA er bygget av innvandrere, slår Gerhard Helskog fast. Noen av dem er avbildet i en utstilling påEllis Island ved New York, inngangsporten for millioner av innvandrere til USA. FOTO:JOHN MOORE

 • Geir Salvesen

«Cut the crap», vekk med skittsnakket. Få det ut, sier Gerhard Helskog. TV2-reporteren, med solid fartstid fra USA, mener at Norge – selverklært mester på så mange samfunnsområder – kunne ha litt å lære. Om for eksempel innvandring, fra USA.

Helskog har skrevet boken Innvandrernes supermakt , som kom ut like før det amerikanske presidentvalget. Med undertittelen «Hva Norge kan lære av USAs suksess».

— USA er bygget av innvandrere

– Noen her i Norge tenker kanskje på Ku-Klux-Klan, eller raseopptøyer i amerikanske byer i denne forbindelse. Men sannheten er at landet er bygget av innvandrere. Etter flere hundre år har USA utviklet metoder for å integrere dem i samfunnet som er langt mer effektive enn i Europa, hvor man behandler innvandrere som sosialklienter. I USA tar man det for gitt at de som kommer, er driftige folk som vil forsørge seg selv, og det gir resultater, sier Helskog. «Etter noen måneder (i USA) opphørte trygden. Den økonomiske realiteten ble veldig tydelig. Flere av kvinnene søkte seg jobb ute. Det brøt kanskje litt med de tradisjonelle kjønnsroller, men alt var på den annen side nytt uansett og de trengte pengene. Det var rett og slett ikke rasjonelt at en kone satt isolert i en leilighet. I Norge, derimot, er det ikke mye som er mer lønnsomt for en innvandrer enn å bli trygdet. Forskning viser at en innvandrerfamilie med fire barn ofte vil sitte igjen med mer penger dersom mannen blir uføretrygdet enn om han er i arbeid».

– Er det slik at Norge som nasjon syr puter under armene på innvandrere i stedet for å kreve at de kommer seg ut i jobb?

– Det er et for svakt begrep, sy puter. Velferden ødelegger for mange. Den ødelegger det viktigste for innvandrerne – selvbildet. Selvrespekt er den egentlige velferd. At de skal kunne forsørge seg selv, stå på egne ben. Det har ikke noe med nytt kjøleskap i en leilighet å gjøre. De norske stønadene er en felle. Umiddelbart virker det lønnsomt å bare motta trygd. Men den som får jobbe med å vaske eller selge på 7–11, står opp om morgenen. Og får seg kanskje en ny og bedre jobb etter det. Jo mer vi i Norge har bygget ut velferdsordningene, desto mer problemer har vi fått med integreringen. Dette snakkes det også om i innvandrermiljøene.

Lønnsomt

Helskog mener at en av mekanismene for å få til dette, er følgende:

Det må bli mer lønnsomt å jobbe for den som tjener minst.

– Må Norge bygge ned velferdssamfunnet slik vi kjenner det, for å få innvandringen til å bli «en gyllen strøm», som du siterer Andrew Carnegie på?

– Nei, selv om erfaringen fra USA tilsier at det kan fungere å kappe kraftig i trygdene og gjøre dem tidsbegrensede, slik at behovet for å skaffe en jobb blir presserende. I Norge kan vi starte med å øke incentivene for å jobbe. Kapp radikalt i skatten til dem som tjener aller minst. Da kan det igjen bli lønnsomt å jobbe. Amerikanerne går mye lengre. De har negativ skatt og betaler ut penger fra ligningsvesenet til den som tjener minst. Alt for at folk ikke skal passiviseres, men holde seg i jobb. For det er i jobb man lærer verdiene i det nye samfunnet. Det er i jobb man lærer seg språk, demokrati, væremåter. Ikke på kurs.

Helskog er snar med å påpeke at Norge ikke er USA. Ordninger i ett land kan vanskelig overføres direkte til et annet. Norge har ikke «hamburgerøkonomi» i sammenlignbar skala, hvor man begynner nederst og jobber seg oppover – noe som er hovedelementet i «den amerikanske drømmen». Men Norge må lære at det er arbeidet som er det viktigste. –I Norge snakker man om bosetting, sier Helskog med en mine som om han tygget på noe og ikke likte smaken. «Innvandrere i USA er mer lovlydige enn gjennomsnittet. Blant annet havner inn- vandrere sjeldnere i fengsel enn innfødte amerikanere.»

Fallitt?

– Har norsk innvandringspolitikk spilt fallitt?

– Sosialdemokratiet startet med å gjøre folk selvhjulpne, gi dem jobb. Det opprinnelige ligner mye på amerikansk politikk. Men så snudde det da sosialdemokratiet sa at staten er det samme som fellesskapet. Vi må gjenreise den norske ideen om frie, selvhjulpne mennesker som er herrer i sitt eget hus. Da går det heller ikke med altfor mange nordmenn som sitter i Syden og drikker billig på trygd.

– At staten og kommunene er så dominerende for mottaksapparatet, er en faktor som rett og slett ikke fungerer godt, mener Helskog.

– Jeg tror nordmenn har lyst til å hjelpe flyktninger som jobber hardt for å få det til. Det er lettere enn å hjelpe noen som man mener får for mye trygd og offentlig støtte. Men nordmenn får ikke armslag. Stat og kommune eser så mye ut at det blir vanskelig å få til en dugnad. Noe av hemmeligheten med at mottaket av flyktninger og immigranter fungerer bedre i USA, er at det er frivillige organisasjoner som står bak. Såkalte «NGO’s» (Non govermental organizations). Det er viktig at somaliere integrerer somaliere.

– Og forteller at i Norge lager man ikke bål på gulvet i stuen, men skrur på komfyren?

– Nettopp, og det er mye bedre å få et fortolket bilde av sitt nye hjemland fra noen med samme bakgrunn. Og det er mye bedre enn å skulle lære av noen statlige ansatte som må hjem kl. 16, for da er arbeidsdagen slutt. Gjør en av organisasjonene en dårlig jobb, er det mulig å bytte den ut. Offentlig ansatte kan ikke byttes ut. –Hva driver din somaliske fetter med i Norge? spurte vi drosjesjåføren i Chicago.

– Jeg vet ikke riktig. Han lever av noe støttegreier...

Somaliere

– Du refererer til undersøkelser om at bare tre av ti somaliere i Norge har jobb, mens resten går på trygd. I USA har de rykte på seg for å være iherdige arbeidsfolk, forteller du. Hvorfor er det så forskjellig?

– Det er trolig fordi amerikanerne satser alt på at jobb kommer først. Og at alt det andre følger med. At støtteordninger bare er for en viss periode, så må man stå på egne ben. Det er vanskelig for somaliere i USA også, de er kanskje kommet rett fra et jordgulv. Men det går så himla mye bedre der enn her.

Allikevel er det håp for Norge, mener Helskog, som finner flere likhetstrekk. –Troen på at alle er like mye verd, f.eks., selv om avstanden mellom fattig og rik er svært mye større i USA. Land som Frankrike og Storbritannia har hatt adel og er i dag langt mer klassedelte samfunn. I tillegg har også nordmenn dugnadsånd, som kan brukes på dette området.

– Det bør bli bussing i Norge også, i Oslo, mener Helskog, som dermed vet at han provoserer. –Det er skoler med 70–80 prosent fremmedspråklige elever, og det hindrer norskopplæringen. Jeg har et barn på en helhvit øvre middelklasseskole i Oslo. Hun burde blitt busset til indre Oslo Øst. «Arbeidsløsheten blant innvandrere i Norge fra Afrika er fem ganger høyere enn for befolkningen for øvrig.»

Men det som mangler, er en forståelse av hva som er den norske ideen:

– USA er like mye en idé som et land med grenser. I Norge vakler vi mellom stormannsgalskap og mindreverdighetskompleks. Men hvordan skal innvandrere forstå hva det er å være norsk, hvis vi ikke selv vet det?

 1. Les også

  Fra Ghana til amerikansk velstand

Jobb må være oppgave nr. 1 for å få innvandrere bedre integrert iNorge, mener forfatter Gerhard Helskog. JON-ARE BERG-JACOBSEN

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Sanner mener NAV bommer: – Det har vært kurs-bonanza.

 2. NORGE

  Faktaene om innvandring som skremmer – og beroliger

 3. KOMMENTAR

  Denne signaturen kan bli dyr for USA

 4. NORGE

  SSBs omstridte rapport om innvandring i fire grafer. Kan koste 10.000 ekstra i skatt.

 5. DEBATT

  Særlig irritert blir sjefene over mye sykefravær, manglende vilje til å jobbe overtid og evig gnål om kaffepauser

 6. VITEN

  Vi ser stadig mer positivt på innvandring og innvandrere