50 år gammel mann dømt for overgrep mot 106 barn

En 50 år gammel tidligere lærer og korpsdirigent er i Gjøvik tingrett dømt til 12 års forvaring med åtte års minstetid for overgrep mot i alt 106 barn.

- Jeg fikk seksuell tenning. Derfor gjorde jeg det, forklarte tiltalte, her ved siden av sin forsvarer Per Espen Eid under rettssaken i Gjøvik tingrett.
  • Håkon Letvik

Mannen er også fradømt retten til å være lærer eller instruktør for barn og ungdom for alltid.

Gjøvik tingrett mener det er stor fare for gjentagelse, og det ble dermed avsagt forvaringsdom. Det betyr at dommen kan forlenges hvis det er fare for at han kan begå nye overgrep mot barn og unge.

– Hensynløs og fullstendig grenseløs

– Ved farevurderingen har retten lagt vekt på at tiltalte over flere år har vist evne til å forlede barn på en utspekulert, manipulerende, hensynløs og fullstendig grenseløs måte, uten å bli oppdaget. Han har forledet et stort antall barn over internett fra 2007 og frem til han ble pågrepet 13. oktober 2014, skriver tingretten i sin dom. I dommen på 160 sider blir hvert straffbart forhold vurdert nøye.

Erkjente å være pedofil

Den tiltalte erkjente selv å være pedofil, og de rettspsykiatrisk sakkyndige fastslo det samme, i tillegg til at mannen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Rettspsykiaterne Terje Tørrisen og Line Merete Tange Aanerød mener det er høy risiko for nye seksuelle overgrep i fremtiden. Begge viste også til at det innenfor fagmiljøene ikke finnes noen god og omforent behandling for personer som både er pedofile og har en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Tørrisen forklarte i retten at personer med denne kombinasjonen og som har fått behandling i femten år likevel har begått overgrep.

Må betale over 7 millioner i erstatning

Den 50 år gamle mannen er også dømt til å betale over 7 millioner i erstatning. Erstatningsbeløpene for barna varierer fra 15.000 kroner til 250.000 kroner. Det kan også bli aktuelt å søke om høyere erstatningsbeløp når det blir tydeligere fastslått hvilken langvarige skader barna har blitt påført.

– Jeg er fornøyd med at retten har vurdert bevisene og jussen på samme måte som påtalemyndigheten, også når det gjelder de forholdene som ikke ble erkjent. Jeg er også fornøyd med at retten reagerte med forvaringsdom og at fengselsstraff ikke ble funnet tilstrekkelig. Forvaringsdom betyr at hensynet til samfunnsvernet er satt høyt, slik at denne mannen ikke igjen kan begå overgrep mot barn og ungdom, sier statsadvokat Jo Christian Jordet.

-Vurderer anke

-Min klient tar saken med fatning. Han er jo klar over alvoret i saken, har erkjent og han har sittet to år i varetekt. Han har tatt betenkningstid, slik at vi kan vurdere en anke. Det er da spesielt spørsmålet om forvaring og rettens begrunnelse for den og straffens lengde i forhold til rettspraksis vi vil se nærmere på, sier forsvareren, advokat Per Espen Eid. Han mener aktors påstand om fjorten år, med fradrag for ett år for tilståelsen, til en påstand på 13 år, var for streng i forhold til den straff som tidligere er gitt i lignende saker.

Statsadvokat Jo Christian Jordet brukte to timer på å lese opp den 28 sider lange tiltalen. Sammen med politiadvokat Julie Dalsveen var han aktor i den omfattende overgrepssaken.

– Utnyttet barn kaldt og kynisk

– Mannen har utnyttet barn og unge kaldt og kynisk. Jeg er fornøyd med dommen og at det ble en forvaringsdom. Det ville være stor fare for at han ville ha utsatt andre barn og unge for nye overgrep hvis han ikke fikk forvaringsdom, og dermed kan kontrolleres nøye. Mange barn og unge har lidd mye, har fått ødelagt skolegang og ungdomstid og vil bli plaget i år fremover, sier koordinerende bistandsadvokat Inger Marie Støen til Aftenposten.

– Jeg fikk seksuell tenning. Derfor gjorde jeg det, sa den tiltalte mannen, som tiltsto 223 av de 225 straffbare forholdene omfattet. Mannen nektet for å ha utnyttet sin stilling som musikklærer til å få seksuell omgang med to av de involverte barna.

28 sider lang tiltale

Saken som nå er pådømt av Gjøvik tingrett er en av de mest omfattende overgrepssaker som til nå er behandlet av norske domstoler. Statsadvokat Jo Christian Jordet brukte to timer på å lese opp den 28 sider lange tiltalen.

Han redegjorde også for det enorme datamaterialet som ble beslaglagt av politiet. Blant annet ble det funnet 840 000 chattemeldinger mellom tiltalte og barn og unge.

Tingretten beskriver i dommen hvordan korpsdirigenten og musikklæreren gikk frem:

Etablerte tillitsforhold

– De fornærmede har i hovedsak vært jenter mellom 9 og 15 år, hvor hovedtyngden er i alderen 11-12 år. Det var tiltaltes seksuelle preferanse. Tilnærmingen til de unge jentene er skjedd på en planmessig og målrettet måte. Tiltalte har på en utspekulert måte etablert et tillitsforhold til de fornærmede ved å utgi seg for å være ung gutt eller jente. De chattet innledningsvis om temaer unge er opptatt av, og i den forbindelse ble han kjent med at flere av ungdommene slet med problemer som ensomhet, mobbing og vanskelige forhold i hjemmet. Tiltalte brukte opptil ti ulike profiler, skriver retten.

Dommerne viser også til at flere av de sårbare unge opplevde en følelse av endelige å få bekreftelse, oppmerksomhet og komplimenter for sitt utseende, før de senere ble kynisk og hensynsløst utnyttet.

Noen av handlingene barn og unge ble lurt til å utføre på seg selv eller på andre barn, er i straffeloven sidestilt med samleie.

Ofrene spredt over hele landet

De mange barn og unge var spredt over hele landet og bodde i tilsammen 23 av de 27 politidistriktene som politiet tidligere var oppdelt i.

Fremgangsmetoden som ble brukt var at mannen utga seg for å være småjente, og med barnslig snakk og ulike teknikker lokket han barn og unge til å kle seg nakne, sende fra seg bilder eller gjøre ulike seksuelle aktiviteter med seg selv og også med dyr.

Flere av de unge forklarte seg som vitner i rettssalen på Gjøvik, mens andre forklarte seg via videooverføring fra tingretter andre steder i landet. Det ble også vist videopptak fra dommeravhør av barn. Flere forklarte hvilken fortvilet situasjon de havnet i, når de skjønte at de var utsatt for seksuelle overgrep.

Skyld, skam, mobbing

Barna fortalte om skyld og skam, at de hadde fått problemer med andre barn og ungdommer og med sine foreldre når det ble kjent at de hadde blitt lurt og narret til å vise seg nakne på internett, og noen av barna ville også begå selvmord i ren fortvilelse.

Noen av ofrene ble også mobbet av andre barn og unge som fikk vite om saken. Flere måtte få hjelp av psykolog for å håndtere påkjenningen saken har vært for dem.

– Saken har med all tydelighet vist hvor utsatte barn og unge er for misbruk på internett, sier koordinerende bistandsadvokat Inger Marie Støen.

Det var oppnevnt 24 bistandsadvokater for å representere de fornærmede i saken.

- Denne saken viser hvor utsatte barn og unge er for misbruk på internett. Saken har vært en stor belastning for mange av dem, sier koordinerende bistandsadvokat Inger Marien Støen.
Statsadvokat Jo Christian Jordet og politiadvokat Julie Dalsveen la ned påstand om at den tiltalte mannen måtte dømmes til 13 års forvaring med ni års minstetid. Dommen ble 12 års forvaring og åtte års minstetid.