Norge

Barn og foreldre krangler om nettbrett og mobil

Foreldre er blitt mer kritiske til dataspill og mobilbruk og krangler med barna om tidsbruken. Men barn er også kritiske til foreldrenes mobilbruk.

Barns spilling og mobilbruk fører til uenighet i familien. Foto: Solis Images / Shutterstock

 • NTB

Mange er ikke klar over hvor mye tid ungene faktisk bruker på nett, mobil og spill.
Barn og medier-undersøkelsene 2016 fra Medietilsynet viser at barn i alderen 9 til 16 år jevnt over bruker mye mer tid på internett, sosiale medier og mobilen enn foreldre tror.

Les også: Elever med god kondis har bedre konsentrasjon.

Foreldrene bommer nå de anslår tidsbruk

Forskjellene øker med alder. Mens 72 prosent av jentene og 51 prosent av guttene i alderen 15 til 16 år oppgir å bruke to timer eller mer på mobilen på en dag, svarer 36 prosent av jenteforeldrene og 18 prosent av gutteforeldrene til denne aldersgruppen det samme. Det samme gjelder internett og sosiale medier.

Les også innlegg fra sliten tenåring: Det er siste innspurt på skolen, men jeg klarer det ikke.

Foreldrene bommer mye når de anslår ungenes tidsbruk:

– Siden 2014 ser vi en generell tendens til at foreldre har blitt mer negativt innstilt til dataspill, men de henger ikke helt med. Når barna er unge er foreldrene veldig aktive og følger medieinnholdet. Men så, fra barna er 10-11 år, faller de helt av, sier Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet til NTB.

Streng mor

Mødre og eldre foreldre er mer kritiske og strenge, snakker med barna om mediebruk, er opptatt av aldersgrenser og følger opp innhold mer enn menn og yngre foreldre.

– Er mødrene snerpete og strenge eller er fedrene for lite involvert?

– Det skal ikke vi spekulere på, men vi ser at når det gjelder spill, er det stor forskjell i innstillingen mellom foreldre som spiller selv og de som ikke gjør det. Og fedre og yngre foreldre spiller mer enn eldre og mødre, sier Haugan-Hepsø.

I tillegg til tidsbruken er foreldre heller ikke klar over at barna deres spiller spill med høy aldersgrense. Bare 20 og 8 prosent av foreldrene mener barna deres har spilt spill med henholdsvis 16- og 18-års aldersgrense. Andelene øker med barnas alder og er jevnt over høyere blant guttene enn jentene. Barna selv rapporterer imidlertid om enda mer utbredt bruk av slike spill, langt over dobbelt så mye som foreldrene tror.

Si ;D-innlegg: Takk til deg som valgte å bli lærer.

Kritiske barn

Haugan-Hepsø påpeker at også barna er kritiske. Tre av ti mener at foreldrene bruker for mye tid på både jobb og mobilbruk. En av fem mener foreldrene bruker for mye tid på sosiale medier, på internett og på spill på data, mobil og TV.
Aftenposten Junior har snakket med barn om voksnes mobilbruk, og barna mener akkurat det: Voksne sitter med telefonen sin for mye.

Samtidig sier hvert fjerde barn at foreldrene ikke bruker nok tid på sport og trening. Sammenlignet med tidligere år, har det spesielt vært en økning i andelen barn og unge som mener foreldrene bruker for mye tid på mobilen.

– Når du spør barn og unge om egen bruk av nett og mobil, mener de yngre gjerne at de bruker passe med tid på de ulike aktivitetene. Med alder øker andelen som syns det tar tid fra andre ting, som å være med venner. Særlig jentene er mye på sosiale medier og er mer kritiske til tidsbruken sin enn gutter, sier Haugan-Hepsø.

Tegnehanne om kroppspress: Dette her, det håper jeg vi kan le av en dag.

Endringer

Medieundersøkelsene gjennomføres annethvert år.

– Noen tendenser er tydelige siden 2012 og 2014. Bruken av sosiale medier vokser, særlig for de yngste. Allerede som 9-10-åringer er svært mange på Instagram og snapchat, sier Haugan-Hepsø.

Det er også blitt vanligere å få mobil tidligere.

– Noe av det positive vi ser, er at skolen er på banen både med orientering om nettvett og bruk av IKT i undervisningen. Det har vært en stor økning fra 2012 til nå. Ellers ser vi at det er en økning i andelen barn som sier de rapporterer til voksne eller venner når de opplever eller ser noe på nett eller i sosiale medier, det er også bra.

Årets russelåter er syke. Drømmer gutter virkelig om å pule bevisstløse jomfruer? | Anna EitremLivet etter mastergraden ble ikke som han troddeIkke blir du tynnere. Ikke blir du sunnere. Men selger, det gjør det | Ingeborg Senneset

Les mer om

 1. Foreldre
 2. Medier
 3. Medietilsynet
 4. TV

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Meninger: Det er viktigere å snakke med barn og unge om hva de bruker mobiltelefonen til enn om hvor mye tid de bruker

 2. DIGITAL

  Stadig flere yngre barn får mobil: Flere svarer at de bruker mer tid på mobilen enn med familien

 3. FORELDRELIV

  Hjemme hos denne familien er det tydelige regler for skjermbruk: – Det er en del av barneoppdragelsen

 4. OSLO

  Deling av filmede slagsmål kan utløse hevnspiral

 5. KRONIKK

  Skjermforbud er ikke svaret for skjør ungdom

 6. KULTUR

  Færre ser TV og leser papiraviser – mer tid går med til dataspill og internett