Norge

Må rive 20 år gammel takterrasse

For fire år siden kjøpte Håvard Solheim (24) en loftsleilighet i Oslo. Nå må han selv stå for riving av takterrassen som ble bygget ulovlig en gang på 80-tallet.

Pappa Arve Solheim (t.v.) hjelper Håvard Solheim med rivearbeidene. Det blir slutt på sommerlig slaraffenliv og sjøutsikt fra nå av.
  • Svein Erik Furulund (foto)

Håvard Solheim kjøpte seg loftsleilighet sentralt i Oslo i 2006. Nå taper han anslagsvis 400–500.000 kroner på grunn av terrassen som ble bygget ulovlig like etter at han ble født. Det er summen av verditapet på leiligheten, utgifter til advokat og til byggearbeider.

Pappa Arve Solheim sager i betong når Aftenposten møter dem. Han har trådt til i sommerferien og hjelper sønnen med å rive den over 20 år gamle takterrassen.

Dermed blir det slutt på sommerlig slaraffenliv og fjordutsikt. Etterpå må Håvard engasjere håndverkere og bekoste nytt tak. Et gavlvindu på kjøkkenet er også ulovlig og må tettes igjen.

Avslag

Håvard synes det er blodig urettferdig at han, som er uskyldig i saken, skal lide et slikt økonomisk tap. Spesielt er det bittert fordi det var sameiet hans som selv gikk til kommunen for å rydde opp i de gamle ulovlighetene i gården.

Resultatet ble avskjed på grått papir og trussel om dagbøter etter at Fylkesmannen som høyeste klageinstans under tvil har sagt sitt og gitt kommunen rett.

I den gamle murgården i bydel Gamle Oslo ble det søkt om å bygge to loftsleiligheter i 1986. Kommunens arkiver viser at leilighetene først fikk tillatelse under forutsetning av at det ble sendt inn nye tegninger i forbindelse med terrassene. Til slutt ble utbyggingen godkjent på grunnlag av tegninger uten takterrasser.

Mistanke

At utbyggerne likevel bygget terrassene ulovlig, var det ingen som fant ut før i 2009.

— Hvem var det som fikk mistanke om at alt ikke var i orden?

— Det var eieren av den andre loftsleiligheten med takterrasse, sier Håvard.

Dermed ble saken tatt opp gjennom sameiet.

Det hører med til historien at gården har en tredje loftsleilighet som tidligere har vært utleid av sameiet. Den er i sin helhet ulovlig bygget og har medført stengte rømningsveier for de to andre leilighetene. Søknaden om å gjøre om deler av denne tredje leiligheten til kontor er også avslått av kommunen og Fylkesmannen.

— Når man kommer til kommunen for å rydde opp og blir møtt slik, hvilke incentiver har man da til å si fra. I ærlighetens navn lider jeg et kjempetap, sier Håvard.

Pappa Arve håper at sønnens pengetap ikke er forgjeves.

Den opprinnelige utbyggeren kan ikke bli stilt til ansvar, saken er foreldet. Håvard ser heller ingen mulighet for å få penger fra dem han kjøpte leiligheten av.

— Selger var et dødsbo, og det var ingen eierskifteforsikring, sier Arve.

Eiers ansvar

— Bygningslovgivningen er slik at den som sitter med eiendommen har ansvaret og må bringe den i samsvar med de tillatelser som er gitt. Hvis det er utført ulovlige arbeider og kjøper etterpå er i god tro, har han likevel plikt til å rette opp ulovlighetene, sier assisterende direktør Tore Langaard i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Han viser til at Fylkesmannen har gitt etaten medhold i vedtaket om riving av takterrassene. Han viser også til at ulovlighetene er langt mer omfattende enn terrassene og at gården har vært en brannfelle på grunn av den tredje loftsleiligheten.

Langaard forstår at folk som blir pålagt å rydde opp i gamle ulovligheter begått av andre, opplever det som urimelig eller belastende. Men han kan ikke se at det er noen annen måte å løse slike saker på.

— Vi har veldig mange saker som det er mer tvil om formaliteter og faglig skjønnsutøvelse enn denne, sier han.

Han oppfordrer boligkjøpere til å gjøre grundige undersøkelser og sjekke nøye det de kjøper.

Les også

  1. Ønsker seg mer kritiske kjøpere

  2. - Det blir flere slike saker

  3. Må betale for byggetabber selv