- Vanskeligere med passivhus i Norge

Klima og lysforhold i Norge vanskeliggjør massiv satsing på passivhus, mener AF Gruppen.

Les også:

Byggenæringen er svært uenige om det bør satses massivt på passivhus i Norge.

Pål Egil Rønn, konsernsjef i entrepenør— og industrikonsernet AF Gruppen, mener norsk klima og lysforhold ikke gir optimale forhold for passivhus.

— Vi er nødt til å ta hensyn til at vi bor på en veldig mørk og kald del av kloden når vi skal planlegge storutbygging av passivhus i Norge, sier Rønn til Aftenposten.no.

- Må få bedre erfaring

Han understreker at AF Gruppen er veldig positive til passivhus som en fanesak for å sette god energibruk på dagsorden, men mener man først må få inn nok erfaringer fra det som er bygget i Norge for å se hvordan utfordringer med norsk klima og lysforhold kan utvikles videre.

— Med opptil 30 minusgrader og ekstrem tørr luft har vi andre utfordringer når vi skal bygge slike hus enn lenger sør i Europa. Vi må slippe inn mer lys og sikre bokvaliteten først på miljøets premisser. Vi er nødt til å gjøre bygningstilpasninger i forhold til vårt klima før vi begynner å bygge passivhus i stor skala, slik at vi får tilstrekkelig med tid til å teste ut og gjøre erfaringer fra det som allerede er bygget, sier Rønn.

EU-krav

Bakgrunnen for debatten om passivhus, er at et bygningsdirektiv fra EU krever at alle nye bygg skal være «nesten nullenergihus» innen 2020. I Norge har en arbeidsgruppe, det såkalte Arnstad-utvalget, foreslått innføring av passivhusstandard på nye bygg allerede fra utgangen av 2015.

Byggenæringens Landsforening mener dette er for tidlig, og har skrevet et brev til Kommunal og regionaldepartementet:

— Videre går vi mot passivhusstandard på nye bygg og lavenergistandard på eksisterende bygningsmasse, og her er ferdigheter og kunnskap i dag ikke gode nok, står det blant annet i brevet, ifølge Teknisk Ukeblad (TU).

- Langt fra klart

Også Boligprodusentenes Forening har tatt til orde for at det er langt fra klart for en massiv utbygging av passivhus i Norge.

— For å sikre at passivhus får den forventede kvaliteten, kreves bedre presisjon og styring av byggeprosessen enn hva som er vanlig i dag, har de skrevet i en kronikk i TU.

Skanska støtter på sin side innføring av passivhusstandard i 2015.

— Vi skal ikke være en bremsekloss, byggenæringen må være en pådriver, sier administrerende direktør Petter Eiken til TU.

Har du et boligtips? Kontakt oss.

Problemer med inneklima

Aftenposten.no har tidligere i år skrevet om overlege og inneklimaspesialist Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet, som advarer mot risiko for dårlig innemiljø i passivhusene slik de foreligger i dag.

— Det er ikke publisert noen vitenskapelige studier i verdens største medisinsk database Pubmed som kan dokumentere at dette fungerer problemfritt i praksis. Jeg er ikke prinsipielt motstander av passivhus, men motstander av at man ikke ser grundigere på mulighetene for helsemessige konsekvenser før byggingen av slike hus gjennomføres i stor skala, sa Bakke til Aftenposten.no.

Sintef Byggforsk mener passivhus er et et velutprøvd konsept.

— Passivhuskonseptet er godt dokumentert og erfaringer viser at konseptet fungerer godt både med hensyn til energibruk og innemiljø, skriver de i en fagartikkel på sin hjemmeside.

Stor interesse

Salgstallene til Oslos første hele boligfelt av passivhus viser at interessen er høy. Rudshagen borettslag ligger på Mortensrud i Oslo, og alle de 17 boligene er nå solgt.

– Det har vært stor interesse for prosjektet, og salget gikk bedre enn vi hadde forventet. I sluttfasen hadde vi også interessenter som vi ikke kunne tilby bolig fordi det var utsolgt. Om den økte interessen skyldes et bedre boligmarked eller en genuin interesse for passivhus, vet vi jo ikke. Men vi tror at økt kunnskap om disse husene øker interessen, sier prosjektleder Haakon Grønnæss i OBOS i en pressemelding.

OBOS planlegger nå et nytt rekkehusfelt i det samme området, som også vil bli bygget som passivhus.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook