Hareide åpner for å bygge motorvei også på veier med ganske lav trafikk

I Norge er det bygget motorveier kun på strekninger med 12.000 biler eller flere i døgnet. Nå kan det bli firefelts for veier med ned til 6000 biler i døgnet. SV raser mot regjeringen.

Her kan det nå bli smal firefelts motorvei:

Det vekker både begeistring og sinne. Mandag vedtok regjeringen å innføre en ny modell for firefelts vei. En som gir 6 meters smalere vei enn dagens nybygde motorveier. Bredden på selve kjørefeltene skal være den samme.

På kartet kan du se hvilke veistrekninger som er aktuelle:

 • E18 Dørdal – Tvedestrand
 • E39 Ålesund – Molde
 • E39 Mandal – Ålgård (nær Stavanger)
 • E6 Ulsberg – Melhus (sør for Trondheim)
 • E6 Kvithammar – Åsen (mellom Stjørdal og Levanger)
 • E6 Roterud-Øyer (Gudbrandsdalen)

Som nå ligger an til å få smalere motorvei enn opprinnelig planlagt.

Og:

 • E134 Saggrenda – Gvammen (Gvammen ligger vest for Notodden)
 • Rv 4 Oslo – Mjøsbrua

Som nå ligger an til å få firefelts vei i stedet for to- og trefelts.

– Ved å bygge på denne måten får vi mer igjen for fellesskapets penger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les også

Slik sparer Statens vegvesen titusener for hver meter vei de bygger

Fra nå av skal det bygges to ulike typer motorvei i Norge:

Tradisjonell firefelts vei:

 • Nesten 26 meter bred, veibaner, midtfelt og felt på utsiden av de hvite stripene inkludert. Maks fart i dag: 110 km/t.

Smal firefelts vei for trafikk på 6000–20.000:

 • 20,5–23,5 meter bred, veibaner, midtrekkverk og felt på utsiden av de hvite stripene inkludert. Maks fart: Opp til 110 km/t.

Statens vegvesen og Nye Veier skal anbefale hvor det bør bygges tradisjonell eller smal firefelts vei. Avgjørelsene tas av Hareides departement.

Arne Nævra er transportpolitisk talsmann for SV.

Angriper Hareide

SVs transportpolitiker Arne Nævra er rasende.

– Jeg hadde håpet at miljøargumentene sto sterkere hos en tidligere miljøvernminister, sier Nævra.

– Det er fortsatt rundt 1200 km med norske riksveier som er for smale til å få gul midtstripe. Hareide skulle heller bruke penger på å bygge langt og trygt, ikke bredt og dyrt, sier han.

Han peker spesielt på en strekning på E18 Dørdal – Tvedestrand gjennom Gjerstad kommune i Agder.

– Her det bygget relativt ny og trafikksikker vei med to og tre felt. 24 km har midtrabatt, elggjerde og belysning. Det skulle gi god kapasitet i overskuelig fremtid, sier Nævra.

Overfor Aftenposten har Hareide på sin side sagt at det flere steder er bygget ganske ny tofelts vei, som raskt viste seg å være for lite. Flere av disse er, eller vil ifølge ham måtte bygges om til motorveier.

Sommeren 2020 ble flere personer skadet under denne kollisjonen på Rv 4 ved Roa på Hadeland. Nå ligger det an til at den trafikkerte strekningen bygges om til firefelts vei.

– Gir mye tryggere vei

Regjeringens eget veiselskap Nye Veier har siden 2016 trykket hardt på for å kunne bygge smalere motorvei.

Den gang intervjuet Aftenposten selskapets ferske sjef, Ingrid Dahl Hovland. «På en del områder bygger vi med for høy standard i Norge,» sa hun. Hun varslet at Nye Veier skulle utfordre Vegdirektoratet, øverste trinn i Veivesenet, blant annet på å bygge smalere motorveier.

I dag er Hovland sjef for Statens vegvesen, mens Anette Aanesland er sjef for Nye Veier. Hun var direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i 2016. Hun er svært begeistret for Hareides beskjed.

Aanesland anslår at smalere motorvei er rundt 10 prosent billigere å bygge enn tradisjonell. Og at Nye Veier kan spare rundt 3 milliarder kroner på å bygge smalere motorvei på de strekningene som gjenstår på arbeidslisten.

– Det igjen gir mulighet for å realisere ytterligere én mil med motorvei som i dag ikke har fått grønt lys, sier hun.

Dette er gevinstene generelt ved firefelts vei i stedet for tofelts, sier Anette Aanesland:

 • Veien blir langt mer trafikksikker. Trafikken skilles med midtrekkverk.
 • Ambulanser, brannbiler og annen redningstjeneste kommer forbi om deler av veien blir sperret.
 • Må veien vedlikeholdes går det an å stenge ett eller to felt, og likevel unngå å flytte trafikken til en gammel og mindre trafikksikker vei.
 • Tungtransport og privatbiler som måtte ønske å holde lavere fart enn maks hastighet kan gjøre det uten at andre trafikanter hindres.
 • Høyere hastighet gir kortere reisetid. Det gir en betydelig gevinst, samfunnsøkonomisk.
 • Det bygges mer vei for pengene.
 • Smalere motorvei gir mindre inngrep i naturen enn tradisjonell.