Slår full helikopter-alarm etter Turøy-ulykken

Super Puma-helikoptre blir satt på bakken over hele Europa.

Med seteplass til 19 passasjerer og to piloter, var Super Puma-helikopteret et av de to store som står for persontrafikk i Nordsjøen. Nå står de resterende Super Puma-helikoptrene på bakken etter ulykken på Turøy.

Først kom det norske luftfartstilsynet. Nå har det europeiske luftfartstilsynet EASA besluttet å sette alle helikoptrene av typen EC225 LP og den tidligere, lignende varianten AS332 L2, på bakken.

Helikopteret som styrtet på Turøy var av typen EC225, som er den nyeste varianten av Super Puma-helikoptrene.

Grunnen, skriver EASA, er todelt: Feil på stag og gir.

I etterkant av ulykken på Turøy ble alle operatørene instruert om spesifikt å sjekke festene til de tre løftestagene på sine Super Puma-helikopter.

Dette er de tre stagene som fysisk fester rotoren til selve skroget.

Bolter har vært festet feil

EASA skriver at tilbakemeldingene de har fått fra helikopteroperatørene, har avdekket at boltene som stagene er festet med, har vært skrudd til feil. I tillegg har andre deler vært feilposisjonert.

De nevner ikke ved hvor mange helikopter feil er blitt oppdaget.

Boltene skal festes med et visst moment, ikke for hardt og ikke for svakt. Hvor sterkt boltene er skrudd til, kan variere noe innenfor et visst område. Funnene som er rapportert inn viser derimot at boltene har vært utenfor grenseverdiene.

Hvert av de tre stagene er nederst festet til skroget med fire bolter, mens de oppe er festet med en gjennomgående bolt.

Tretthetsbrudd

I tillegg kommer funnene fra Havarikommisjonen. Onsdag kveld offentliggjorde de at de hadde funnet tretthetsbrudd i et såkalt planetgir. Dette er smågir over hovedgirboksen, og blant de siste girene før rotoren.

Havarikommisjonen har ikke konkludert med at tretthetsbruddet er selve ulykkesårsaken – men at det uansett er en feil.

Begge de to grunnene blir oppgitt som årsaker for flyforbudet av EASA. De skriver at de til nå ikke vet om tretthetsbruddet er en medvirkende årsak til styrten – eller om det er en påfølgende feil etter at noe annet gikk galt.

Airbus: – På den sikre siden

Flyforbudet gjelder for alle flyginger, inkludert operasjoner for søk og redning. Det eneste unntaket som blir listet opp er å fly helikoptrene til en vedlikeholdsbase for lagring.

– EASA har besluttet, for å være på den sikre siden, midlertidig å sette flåten på bakken, skriver de.

Til sammen finnes det i dag 179 EC225 i kommersiell drift i dag. En stor del av disse vil være i Europa.

Helikopteret LN-OJF var på vei fra Gullfaks B til Bergen lufthavn med 11 passasjerer og to piloter. De styrtet rett over Turøy etter at rotoren forsvant i løpet av ett eller to sekunder.

– I lys av de nye funnene fra Havarikommisjonen, støtter Airbus Helicopters EASAs forsiktige tilnærming, skriver helikopterprodusenten Airbus Helicopters i en pressemelding.

Talsperson Guillaume Steuer i Airbus Helicopters utdyper til BT.

– Vi har ikke utelukket noen av de mulige scenarioene beskrevet av Havarikommisjonen. Vi fortsetter å støtte dem, og utveksler informasjon med dem i full åpenhet, skriver Steuer i en epost til BT.

Fører til sprekker i festet

Festingen av stagene er en gjenganger for Super Puma-helikoptrene. Allerede for ti år siden ble det advart mot løse bolter.

Et sikkerhetsdirektiv fra EASA advarte da om hva som ville skje om ikke boltene var godt nok festet: Det kunne føre til endret fordeling av vekten, som igjen kunne føre til sprekker i festene.

Etter direktivet skal disse boltene bli målt jevnlig når helikopteret er til vedlikehold. Dersom det hadde mistet over 20 prosent av festekraften (momentet), måtte flere prosedyrer settes i gang. En av dem var å lete etter sprekker.

På ulykkeshelikopteret på Turøy manglet enkelte av boltene der stagene ble revet løs. Deler av andre satt igjen i skroget, ifølge Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen.

På spørsmål om hva sjansen er for at et stag ryker om en av de fire boltene løsner, svarte han tidligere i uken slik:

– Det er noe av det vi holder på med å undersøke.

– Airbus vil overleve

Super Puma-varianter er blitt satt på bakken før. Etter to ulykker på britisk side i 2012, der det var feil i en sveisen på en hovedaksling, ble helikoptre satt på bakken i ti måneder.

Jeremy Parkin er redaktør for Helihub.com, en av de fremste nettstedene om helikopterbransjen. Han mener Airbus Helicopters vil tåle også dette flyforbudet.

– Super Pumaene står for en mindre del av hva de produserer, sier Parkin.

Det er flere grunner til at de vil overleve, i alle fall på kort sikt, mener han: For det første står allerede mange helikopter på bakken på grunn av fallet i oljenæringen. Dermed ville det uansett ikke kommet særlig med nye ordrer.

– Kan ta årevis å konkludere

– Den store kampen for Airbus nå, er en PR-kamp. Det vanskeligste er at det vil ta så lang tid å komme til en konklusjon. Det kan ta årevis, sier Parkin.

Selv om det er funnet tretthetsbrudd i et gir, betyr ikke det at feilen i seg selv er funnet, poengterer han. For hvordan kom tretthetsbruddet til? Er det en feil i selve designet, i produksjonen av delen, eller er det i vedlikeholdet?

– Det er flere muligheter. Dermed er det feil å dømme Super Pumaen før vi faktisk vet hva som har skjedd, sier Parkin.