Tingretten vil løslate Holmlia-siktet

Tingretten mener 18-åringen som er siktet for dødelig vold mot en 16 år gammel gutt ved Holmlia skole i juni, skal løslates. Påtalemyndigheten anker kjennelsen.

18-åringen som er siktet for dødelig vold mot en 16 år gammel gutt i storefri ved Holmlia skole 12. juni.

Tingretten mener forholdet 18-åringen kan mistenkes for, er langt mindre alvorlig enn det siktelsen omfatter. Dette gjelder blant annet om 18-åringen har forårsaket 16-åringens død.

– Retten finner imidlertid ikke at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å være straffskyldig med hensyn til den betydelige skadefølgen eller dødsfølgen, heter det i kjennelsen.

Bakgrunn: 16-åring død etter voldshendelse på Holmlia

Sitter fortsatt i varetekt

Under fengslingsmøtet torsdag, hvor politiet ba om fire nye uker i varetekt, besluttet tingretten at 18-åringen skulle løslates fra varetekt. Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen.

Dermed sitter 18-åringen fortsatt i varetekt. Advokat Øyvind Bratlien sier at saken blir avgjort ved skriftlig behandling i lagmannsretten forhåpentligvis mandag.

– Vilkårene var ikke oppfylt, sier han om tingrettens kjennelse.

Han vil ikke si noe mer om grunnlaget for løslatelse enn det.

– Han ble lettet over tingrettens kjennelse. De har gått gjennom alle bevisene og gitt en grundig begrunnelse. Han opplever at han er blitt trodd, sier advokaten.

18-åringen erkjenner ikke straffskyld etter hendelsen.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han erkjenner å ha slått 16-åringen med flat hånd noe som tilsvarer en kroppskrenkelse, sier Bratlien.

Vektlegger offerets unge alder

Retten ved dommerfullmektig Kenneth Høgevold mener 18-åringen under tvil kan siktes for grov kroppskrenkelse, men det vektlegges da offerets unge alder og at hendelsen skjedde uten foranledning mener retten.

18-åringen har sittet over 60 dager i varetekt, og retten mener det nå er fare for oversoning, samt at bevisforspillelsesfaren er svak.

Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om – og fikk innfridd – at anken ble gitt oppsettende virkning, noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken er behandlet.

18-åringen ble pågrepet og siktet for grov vold etter at en 16-åring, som var elev ved Holmlia skole, ble slått bevisstløs. 16-åringen ble innlagt på barneintensivavdelingen på Rikshospitalet og var i koma. Gutten var ikke kontaktbar etter voldsepisoden, og han døde halvannen måned senere.