Norge

Har beslaglagt over ett tonn fisk

De siste tre ukene har tollvesenet beslaglagt over ett tonn fisk på vei ut av landet. – Dette er miljøkriminalitet, ifølge tollvesenet.

Tollere sorterer lørdagens beslag av ulovlig fisk
  • Shaghayegh Yousefi

Denne helgen har politiet ved to anledninger tvitret om beslagleggelse av fisk. Ifølge tollvesenet er det snakk om privatpersoner som har vært på fiskeferie, for så å forsøke å frakte store mengder fisk ulovlig ut av landet.

Miljøkriminalitet

Man kan lovlig frakte 15 kilo fiskefilet ut av landet. I tillegg kan man ta med en såkalt troféfisk, altså en stor fisk som er ment som trofé, ifølge tollvesenet.

– Reglene er til for å bevare fiskebestanden i landet og langs kysten. Det kommer feriefiskere hit hvert år. Enkelte drar til faste steder gjentatte ganger og leier småbåter, sier Paul Johan Ask, seksjonssjef for Oslo og Akershus tollvesen.

Ifølge Ask er det ikke en misforståelse blant turistene som fører til beslagene.

– Det er personer som prøver seg. De har med frysere, pakker ned fisken og oppgir feil vekt til oss når vi spør dem. Det er ganske bevisst.

Ifølge Ask er det snakk om miljøkriminalitet. Turistene som blir tatt, får en bot i størrelsesorden mellom 10.000–12.000 kroner.

Bildet viser fiskebeslaget fra lørdagen. Det skal ha vært beslaglagt hele 518 kilo fisk denne dagen.

Økende problem

Det er særlig tyskere, nederlendere og østerrikere som drar på fiskeferier. Disse er tollvesenet særlig påpasselige med.

– Vi stopper ofte disse. Noen har med tilhengere, og enkelte har frysere i tilhengeren. Ofte er det menn som reiser sammen, tre til seks i samme kjøretøy.

Ask mener det er tale om et voksende problem.

– Det kommer flere og flere turister. Fiskebestanden er lav og truet i mange fjorder og langs kysten.

Han er usikker på om smuglingen er til eget bruk eller videresalg. Han kan likevel fortelle at det er beslaglagt over ett tonn fisk de siste tre ukene. I løpet av lørdag alene ble det beslaglagt 518 kilo fisk. Blant disse var det en bil med seks personer som ble stoppet på Kiel-fergen. Disse hadde med seg 270 kilo fisk over kvoten.

– Fisken blir inndratt og sendt til norsk matretur. Der blir det omgjort til andre produkter, som for eksempel biodiesel, sier Ask.

– Vi vet at vi bare beslaglegger en brøkdel av det som smugles ut. Derfor er det bekymringsfullt. Dette er miljøkriminalitet, rett og slett.

Les mer om

  1. Klima
  2. Fiskeri
  3. Fritidsfiske
  4. Tollvesenet