Norge

Stortinget sier nei til generell bevæpning

Stortinget holder fast ved hovedregelen om at politiet normalt ikke skal bære våpen. Men disse spørsmålene kan bli revurdert, understreker Høyre.

Politiet har de siste månedene vært bevæpnet midlertidig på grunn av økt fare for terrorangrep. Men politikerne fastholder at politiet som hovedregel skal være ubevæpnet. Foto: Erlend Aas, NTB Scanpix

 • Ntb

Saken er kommet opp i Stortinget denne våren gjennom et representantforslag fra Venstre. Der ber partiet Stortinget klargjøre at generell bevæpning i politiet ikke skal finne sted.

Da saken kom opp til behandling i plenum tirsdag, gikk ingen av partiene på Stortinget inn for å endre dagens praksis – det vil si at politiet normalt skal være ubevæpnet.

– Jeg er svært glad for at Venstre får støtte for forslaget, sier forslagsstiller og stortingsrepresentant Iselin Nybø.

– Lang tradisjon uten våpen

Konsekvensen av bevæpning kan bli at politiet mister sitt sivile preg, og at det kan oppstå flere, ikke færre, farlige situasjoner, mener Nybø.

– Norge har lang tradisjon for å ha et sivilt og ubevæpnet politi. En av kvalitetene ved vårt samfunn er den høye tilliten borgerne har til hverandre og myndighetene, sier hun.

Frp bemerker på sin side at partiet primært ønsker å gi politiet «lettere tilgang til våpen». Frp ønsker også at det skal åpnes for generell bevæpning av politiet i de politidistriktene som ser behov for dette.

Likevel har Frp stilt seg bak en konklusjon om at dagens praksis skal opprettholdes enn så lenge.

LES OGSÅ:

Les også

Anders Anundsen må redegjøre om bevæpning

Til behandling

I sin regjeringsplattform fastslår Høyre og Frp at de vil «åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen».

Det kan komme endringer i regelverket framover, varsler Høyre. Justis— og beredskapsdepartementet har allerede holdt to høringer om politibevæpning, og flere forslag ligger på bordet.

– Spørsmålet om bevæpning av politiet er ikke et enkelt spørsmål. Det krever nøye avveininger av ulike nevnte hensyn. Regjeringen er åpen for å vurdere en generell bevæpning av norsk politi, men uoverveide konklusjoner er uaktuelt, sa Hårek Elvenes (H) i tirsdagens stortingsdebatt.

Dersom ny kunnskap skulle tilsi at generell bevæpning er nødvendig, vil regjeringen vurdere dette, fastholdt han.

– Men det skal tungtveiende argumenter til for å endre dagens våpenpraksis for politiet, sa Elvenes.

Midlertidig bevæpning

Spørsmålet om politibevæpning har fått fornyet aktualitet gjennom den midlertidige bevæpningen som ble innført i fjor høst.

Bakgrunnen for den midlertidige bevæpningen er at Politiets sikkerhetstjeneste mener det er økt fare for terrorangrep rettet mot uniformert personell. Bevæpningen ble innført i slutten av november og er siden blitt forlenget flere ganger.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har forsikret at den midlertidige bevæpningen ikke skal bli noen snikinnføring av generell bevæpning. Men han kan ikke si når den midlertidige ordningen avsluttes.

«Det vil i stor grad være forhold utenfor politisk kontroll som påvirker dette», skrev Anundsen nylig i et svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Hadia Tajik.

 1. Les også

  SV krever våpensvar fra regjeringen

 2. Les også

  Regjeringsorgan: Væpnet politi øker ikke tryggheten

 3. Les også

  Hadia Tajik: København-angrep ikke argument for bevæpning av norsk politi

Flere artikler

 1. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Ubevæpnet politi bør være det normale

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Ja til et ubevæpnet politi.

 3. NORGE
  Publisert:

  Politiets Fellesforbund håper på støtte til bevæpning

 4. NORGE
  Publisert:

  Flertall mener politiet bør få bære våpen

 5. NORGE
  Publisert:

  Riksadvokaten vil likevel ha bevæpnet politi

 6. NORGE
  Publisert:

  Noen politipatruljer i Oslo er fortsatt bevæpnet hver dag. Men politiet mener ordningen ikke er permanent.