Norge

Far fiket til mobber – må i fengsel

Tobarnsfar må i fengsel etter å ha fiket til gutt som mobbet sønnen.

En 48-årig tobarnsfar fra Sørlandet må i fengsel etter at han fiket til en 13-åring som skal ha mobbet sønnen og datteren.

  • Magnus Nødland Skogedal

Mannen er i Aust-Agder tingrett dømt til 30 dagers fengsel, men 14 dager av dommen er gjort betinget, slik at han må sone 16 dager, skriver Fædrelandsvennen.

Ifølge dommen fra Aust-Agder tingrett var den domfelte hjemme da hans to barn kom hjem og fortalte at de hadde havnet i bråk med den fornærmede 13-åringen 6. juni i fjor. 13-åringen skal ha kastet datterens håndkle på vannet, og tatt tak i sønnen og kommet med truende og nedsettende utsagn.

Nektet forelegg

48-åringen tok med seg barna i bilen og kjørte ned til stedet der 13-åringen befant seg. Ifølge forklaringene til gutten selv, et vitne og domfeltes datter skal 48-åringen ha tatt tak i 13-åringens overarmer, lagt ham i bakken og fiket ham over kinnet med flat hånd.

Mannen nektet å vedta et forelegg på 10.000 kroner for voldsepisoden, og saken havnet derfor i retten.

Les også

Nei, det er ikke morsomt å tagge, like og dele disse bildene. Det er mobbing | Anne Marie Fjeldvang

Særlig sønnen skal ha hatt problemer med 13-åringen tidligere, blant annet med til dels alvorlige trusler og plagsom atferd.

Les også

Mobbing er blitt så vanlig at man slipper unna med det

Dommen: «Berettiget harme»

I dommen heter det at det at "retten legger til grunn vært en rekke uheldige episoder med fornærmede som har gått utover tiltaltes sønn, herunder også truende utsagn som åpenbart tiltalte har oppfattet som alvorlige overfor hans barn."

Dette har ifølge dommen blitt tatt opp med skolen flere ganger, uten at foreldrene har opplevd at det ble gjort noe med saken.

I dommen heter det at den tiltalte har hatt berettiget harme, som beskrevet i straffelovens paragraf 80, men dette får begrenset innvirkning på straffutmålingen når det er tale om mindreårige fornærmede og voksen gjerningsperson.

Les mer om

  1. Mobbing