UDI tror det kan komme opp mot 60.000 asylsøkere i 2016.

2015 ble det satt rekord i antall asylsøkere, da kom 31.145 asylsøkere til Norge. I år tror UDI det kommer fra 10.000 til 60.000 nye asylsøkere.

Det kom 31.145 asylsøkere til Norge i 2015.

Aldri før har det kommet så mange asylsøkere til Norge som høsten i fjor. Den forrige rekorden var nesten 18.000 asylsøkere i løpet av et år.

Se Norges andel av Europas over én million migranter:

Mye kom i løpet av to måneder

— Nesten halvparten kom i løpet av to måneder i oktober og november, opplyste UDI-direktør Frode Forfang, da han i formiddag la frem totaltallene for asylåret 2015.

Det var i høst flyktningstrømmen nådde Norge. Noen uker kom det mer enn 2500 asylsøkere i uken til Norge. Men i desember stupte tallene. De siste ukene i desember kom det færre enn 300 asylsøkere.

Hvorfor stopper asylstrømmen nå?

1 av 3 kom fra Syria

Flest asylsøkere i 2015 kom fra Syria. De 10.536 syrerne utgjør mer enn en firedobling fra 2014.

Fra disse landene kom det flest asylsøkere i 2015:

  • Syria: 10.536 (427 prosent økning fra 2014)
  • Afghanistan: 6.987 (1107 prosent økning)
  • Irak: 2.991 (1508 prosent økning)
  • Eritrea: 2.947 (2 prosent økning)
  • Iran: 1.342 (1242 prosent økning)

— Hæ, skal vi være her helt til desember? Les om flyktningenes møte med den norske fjellheimen i høst:

Mange unge afghanere

1 av 6 av alle asylsøkerne var under 18 år og kom alene. Totalt kom det 5.297 enslige mindreårige asylsøkere i fjor. 65 prosent av disse kom fra Afghanistan.

Sjekk hvor asylsøkerne havner:

Justerer ned ankomsttall

UDI tror det kan komme opp mot 60.000 asylsøkere til Norge i 2016.

UDI-direktør Frode Forfang i 2015:

Forfang har tidligere sagt at det kan komme mellom 10.000 og 100.000 asylsøkere i 2016. Men nå justeres tallet ned.

— Vi baserer oss nå på et anslag på mellom 10.000 og 50.000/60.000. Det er betydelig usikkerhet rundt ankomster for det neste året. Tiltak i Norge og i andre land gjør at det øverste anslaget fremstår som vesentlig mindre sannsynlig, sier Forfang.

Har jobbet måneder i konstant krise:

— Kan komme veldig mange på kort tid

Han understreker at tallene ikke kommer fra nøyaktige prognoser for flyktningtrykket mot Norge.

— Dette er ingen eksakte beregning, dette er anslag for hvilke intervaller vi må planlegge for, sier Forfang.

- Hva må skje for at det skal komme hele 60.000 asylsøkere i år, som er dobbelt så mange som rekordåret 2015?

— Det er det generelle flyktningpresset mot Europa som taler for det høyeste intervallet. I fjor kom halvparten av asylsøkerne i løpet av svært kort til, bare to måneder, så vi kan fort komme opp i et vel høyt antall i år også. Kommer det veldig mange til Europa, så har vi sett at Norge får en stor andel av disse, selv om flertallet reiser til andre land, svarer UDI-direktøren.

Regjeringen vil stramme inn:

— Grensekontrollene bremser ankomstene

Forfang tror de skjerpede grensekontrollene i Sverige og Danmark stopper mange asylsøkere på vei til Norge.

Særlig det at svenske myndigheter gjør transportselskaper ansvarlige for at utlendinger ikke kommer inn i Sverige uten nødvendige papirer, hindrer mange migranter å nå frem til Norge.

— Det vil ha en direkte konsekvens på ankomsttallene. Det er bokstavelig talt vanskeligere å komme til Norge nå, sier UDI-direktøren.

Danmark med asyltiltak:

— Vær spiller inn på asylstrømmen

Vintervær og sesongvariasjoner gjør at UDI hittil ikke helt har avblåst kriseberedskapen. Til våren kan det komme nye flyktningbølger lik den som traff Norge etter sommeren i fjor.

— Vi vet at været alltid har betydning. Det kommer vanligvis færre på vinteren, sier Frode Forfang til Afrenposten.

- Men asylstrømmen til Norge i fjor kom sent på høsten?

— Det som er mest avgjørende værmessig er forholdene i Middelhavet. Men det er riktig at sesongen i fjor varte lenger. Det som skjedde i høst var at vi fikk en dobbeleffekt av en vanlig sesong pluss et stort press på Europa fordi verden ble overrasket over hvor åpne grensene var og flere migranter kastet seg på for å utnytte dette. Det gjorde at det varte lenger, svarer Forfang.

UDI vil trolig først neste uke nedjustere etaten fra beredskapsnivået som ble iverksatt i september i fjor.