Hauglie vil fjerne alle særordninger for flyktninger

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil fjerne særordningene som flyktninger har i dag og gi dem en behovsprøvd minstestønad. – Målet er å få flere i jobb slik at de kan leve av egne inntekter, sier hun.

Mandag legger Anniken Hauglie frem forslag til en kraftig omlegging av velferdsgoder for flyktninger.

– Ved å fjerne særrettighetene for flyktninger blir de likebehandlet med nordmenn som har vært lenge i utlandet og ikke har opptjente rettigheter. Det er rettferdig og rimelig, sier hun til VG.

Mandag legger regjeringen fram et forslag til en kraftig omlegging av velferdsgodene slik de er i dag. Dette innebærer blant annet at flyktninger som kommer til Norge, ikke lenger vil få medlemskap i folketrygden fra dag én – noe som gir dem full alderspensjon og andre trygdeytelser uten opptjeningstid.

Les også

Nordmenn ønsker flyktninger velkommen på jobb

– Fjerner særfordeler

Reglene for vanlige nordmenn – samt andre som får opphold på humanitært grunnlag i Norge – innebærer vanligvis et krav om 40 års opptjeningstid. Hauglie mener derfor at forslaget ikke nødvendigvis er en innstramming, men en normalisering av regelverket.

– Vi ønsker ikke å gjøre Norge mer økonomisk fordelaktig enn andre land, og vi følger alle internasjonale konvensjoner med forslaget. Vi bare fjerner særfordelene som flyktningene har hatt, understreker Hauglie overfor NTB.

En viss økonomisk sikkerhet i form av minstestønad skal ligge i bunn som en inntektssikring, men ordningen er ment å spore til en mer aktiv innsats for å skaffe seg jobb og egen inntekt.

Les også

Listhaug foreslår at flyktninger kan lage skolelunsj

Ny søknad hvert år

Av den grunn må den behovsprøvde stønaden fornyes hvert år. Nav skal kunne kreve at man møter opp hos sitt Nav-kontor og dokumenterer at man fortsatt trenger støtten.

– Vi gjør det også vanskeligere å eksportere stønad til utlandet ved å halvere perioden man kan oppholde seg i utlandet og samtidig få utbetalt stønad, sier Hauglie og understreker at meningen med minstestønaden nettopp er å sikre en inntekt mens man oppholder seg i Norge. Antall dager man kan oppholde seg i utlandet uten å miste stønaden går dermed ned til 45 dager mot 90 som nå, hvis forslaget blir vedtatt.

Arbeidsministeren tror ikke Nav nødvendigvis trenger flere midler for å kunne ekspedere søknadene om behovsprøvd støtte for flyktningene.

– Dette vil vi komme tilbake til når statsbudsjettet skal legges fram, men forslaget innebærer store besparelser også, understreker hun.

Forslaget vil bli sendt ut på høring og deretter tilbake til Stortinget. Det er meningen at endringene skal tre i kraft fra neste sommer. (©NTB)