- Gebyr for veksling er nærmest ran.

Erik Mykkeltvedt skulle kjøpe euro til datteren. Han snudde i døren da han hørte hva banken skulle ha i gebyr.

Datteren skulle få 200 euro med seg på tur og Mykkeltvedt var innom en bankfilial for å ordne det.

For 200 euro ville Sparebanken Vest ha 200 kroner i gebyr. Det utgjør en hel krone i gebyr for hver euro, som i dag er verdt mellom syv og åtte kroner.

— Bankene skal levere en tjeneste, de skal ikke suge deg for penger, sier Erik Mykkeltvedt til Bergens Tidende.

Høyt gebyr

Han synes gebyret er altfor høyt, og synes ikke forklaringen om at han ikke var kontokunde i banken holder. Bankens egne kunder slipper unna med en femtilapp i gebyr.

- Jeg spurte om det var noe i veien med dem og bare gikk. Senere gikk jeg til min egen bank og slapp unna med femtilappen, sier Mykkeltvedt.

Han synes gebyrene burde være på samme nivå som gebyrene for uttak i minibanker.

— De fleste banker har en prisdifferensiering for egne kunder og andre når det gjelder valutaveksling over skranke. Folk flest tar ut valuta selv i minibankene eller bruker kort i utlandet når de er på reise, og det er det vi anbefaler, sier Lars Ove Breivik, informasjonssjef i Sparebanken Vest.

Betyr det at dere styrer kundene ved å prise dere høyt i skranken, slik at kunden skal gå mot minibanken, slik banken ønsker?

— Ja, man kan kanskje si det sånn, men folk vil gjerne gjøre det meste selv, så det er delt. Våre kunder ønsker selv å bestemme når de vil ta ut valuta, og det kan de i minibanken. For et par uker siden utvidet vi f.eks. minibanken på Dale i Vaksdal kommune til også å gi ut euro og dollar, fordi kundene ønsket dette, sier Breivik.

Ulik praksis og pris

DNB Nor har samme gebyrene som Sparebanken Vest.

— De fleste benytter i dag betalingsterminaler og minibanker, og vi opplever derfor ikke stor etterspørsel etter valuta i våre kasser. De fleste som vil kjøpe valuta er turister, og da prøver vi å henvise vi dem til minibankene våre som har mindre gebyrer. I Bergen henviser vi dem også til turistkontoret, der det er mulig å veksle. Vi anbefaler våre kunder å benytte kort i størst mulig grad, sier Vidar Korsberg Dalsbø, informasjonsrådgiver i DNB Nor.

Mens noen banker har ulike gebyrer for egne kunder og andre, vil noen også ha ulik pris for små og større beløp. Hvis man bruker sin egen bank, kan man også slippe gebyrene helt.

— Vi har en standardpris på 100 kroner uavhengig av størrelsen på beløpet du vil veksle. Men for Handelsbankens egne kunder har vi ingen fast pris. Vi vurderer det totale kundeforholdet når vi skal fastsette vekslingsgebyr, og det kan bli mellom 0 og 100 kroner, sier Geir Flaa, regiondirektør i Handelsbanken.

Flaa har forståelse for at noen reagerer på gebyrene.

— Jeg skjønner det. Hvis man veksler små beløp, vil gebyrene slå høyt ut, sier han.

Billigere hos Nordea

Langt lavere pris får man hos Nordea.

— Vi har lik pris for alle kunder når de kjøper valuta over skranken, uavhengig av om de har konto eller ikke. Dersom de veksler beløp under 200 kroner, koster det 15 kroner, og dersom beløpet er høyere, tar vi et gebyr på 50 kroner. Dersom de tar beløpet ut selv fra minibanken, så koster det 20 kroner for faste kunder og 30 for andre. Men de fleste av våre kunder er FordelPlus-kunder, og da er valutauttak gratis, sier Thomas Sevang, informasjonssjef i Nordea.

Han vil ikke kommentere den store prisforskjellen til de andre bankene.

- All manuell håndtering av kontanter er kostbart. Prisene gjenspeiler dette og konkurransesituasjonen, sier Sevang.

— Jeg synes gebyrene burde ligge på samme nivå som for uttak i minibank. Vi nordmenn klarer jo å ordne oss, men skal turistene inn i banken for å veksle penger, så blir de jo nærmest ranet! sier Mykkeltvedt.