Norge

Han skal lede terroretterforskningen

100 etterforskere jobber nå på heltid med terrorsaken - bare i Oslo. Nå samles arbeidet i en egen enhet, ledet av denne mannen.

John Roger Lund skal lede enheten som nå opprettes i forbindelse med terrorsaken.
  • Eivind Sørlie
  • Mona W. Claussen
    Journalist

Samleside:

Les også

Alt om tragedien

100 etterforskere jobber med terrorsaken bare i Oslo. I tillegg kommer krimteknikere og andre støttefunksjoner.

— Det er ingen tvil om at arbeidet blir svært omfattende i tiden fremover. Derfor dannes det nå en egen dedikert enhet som skal jobbe utelukkende med terrorsaken, opplyser visepolitimester Hans Halvorsen i Oslo.

Enheten skal ledes av John Roger Lund, mannen som nå leder etterforskningen ved Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet. Han er allerede sentral i etterforskningen av terrorsiktede Anders Behring Breivik.

28 prosjekter

Enheten vil ha base på Politihuset på Grønland, og rent organisatorisk blir den lagt inn under vold- og sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt.

— Vi trenger en robust organisasjon som arbeider med terrorsaken, sier Halvorsen. Han understreker at Oslo-politiet allerede har mange oppgaver, og at disse skal kunne ivaretas parallelt med terroretterforskningen.

Visepolitimester Hans Halvorsen.

For øyeblikket arbeider politiet med 28 ulike prosjekter. Noen av prosjektene handler om siktede, noen dreier seg om gjennomgang av videobevis og ulike tekniske remedier, noen om vitneavhør.Politiet i store deler av landet er involvert i arbeidet.

Europol og FBI

I tiden fremover flyttes politiet fokus fra regjeringskvartalet og Utøya til hva siktede har foretatt seg før selve hendelsen.

— Vi har både nasjonale og internasjonale oppgaver. Vi har god kontakt med Europol, FBI og London-politiet. Vår internasjonale forpliktelse er å viderebringe informasjon som er relevant for politiet i andre land, forklarer Halvorsen.

Så langt er over 200 vitner avhørt. - Antallet vil øke betraktelig, understreker politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Han gjør det klart at politiet fortsatt holder muligheten åpen for at Anders Behring Breivik kan ha hatt medhjelpere.

— Dette er sentralt i alle avhør med ham. Vi har ikke funnet som forsterker teorien, men vi må alltid ha den muligheten for øye, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Stabssjef Johan Fredriksen (t.v.) og politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby. FOTO: SCANPIX

Tips om støttespillere

Politiet har fått en rekke tips fra folk som oppdager støtteerklæringer til Anders Behring Breivik på nettet. Det er også kommet tips om websider som oppforder til drap.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby forsikrer at alle spor vil bli fulgt opp.

— Men det er ikke sikkert at alle som sier de støtter siktede, virkelig mener det, legger han til.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik fremhever den norske bloggeren Fjordman i sitt såkalte manifest. Om denne bloggeren sier politiet i dag at de er i ferd med å fastslå hans identitet.

Samtidig som politiet er opptatt av Anders Behring Breiviks forbilder og støttespillere, legger de stor vekt på å følge de økonomiske sporene.

Breivik sitter i avhør

Terrorsiktede Anders Behring Breivik ble litt før klokken ni onsdag morgen kjørt fra Ila fengsel til politihuset på Grønland i Oslo for nye avhør.

— Etterforskningen går nå over i en fase hvor vi fokuserer mer på tiden forut for terrorangrepene, og hvordan han planla det hele, sier Hjort Kraby.

Dagens avhør er det tredje politiet foretar av den terrorsiktede 32-åringen. Det første avhøret tok til sammen syv timer, det andre tok ti timer.

— Vi vil ikke bekrefte når eller hvor avhørene finner sted. Det vi kan si, er at det vil bli gjort mange avhør av siktede fremover, etter hvert som vi får inn informasjon. Avhørene fra nå av vil ha en mer konfronterende karakter, sier Hjort Kraby.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik. FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN

Les også

  1. Breivik i nye politiavhør

  2. Breiviks budskap til politiet

  3. Sikring av gaten var forsinket

  4. – Politiet kjenner identiteten til Fjordman