Norge

Politiet fjerner restriksjoner for asylsøkere

Den russiske ambassaden bekrefter at de nekter å ta imot returnerte asylsøkere over Storskog på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Mandag ettermiddag løftet politiet på bevegelsesrestriksjonene for asylsøkerne i på ankomstsenteret i Finnmark.

Asylmottaket i Kirkenes, hvor avviste asylsøkere som har tatt seg inn i Norge fra Russland bor i påvente av å bli sendt ut av landet. Mandag kveld hadde politiet forlatt stedet, og asylsøkerne kan nå bevege seg fritt.

 • Petter Winther
 • Lorns Bjerkan
 • Ntb

Etter å ha blitt nektet å forlate Ankomstsenter Finnmark utenfor Kirkenes, får nå asylsøkerne bevege seg fritt igjen.

Asylsøkerne fikk beskjed om at restriksjonene var opphevet mandag kveld, opplyser kommunikasjonsrådgiver Arild Strømmen ved Politiets utlendingsenhet (PU) til Aftenposten.

Kort tid etter restriksjonene ble opphevet hadde politiet, som har vært på ankomstsenteret de siste dagene, dratt derfra. Ved 18-tiden i går kveld var det helt stille på stedet. Det var da ikke noe som tydet på at noen av asylsøkerne holdt på å forlate mottaket.

— Vet du om noen av asylsøkerne har dratt fra ankomstsenteret etter at restriksjonene ble opphevet?

— Vi har ikke noen informasjon om det, sier Strømmen, og legger til at de ser på det som udramatisk at restriksjonene er opphevet.

- Ikke nødvendig

Asylsøkerne ble pålagt restriksjonene etter at de søndag fikk pålegg om å være på et bestemt oppholdssted i inntil én uke. Dette skjedde etter at de ble løslatt, etter to dager i arrest. I alt ble 82 personer pågrepet fredag.

Leder for PU ved Ankomstsenter Finnmark, Tor Espen Haga, har ikke anledning til å stille til intervju mandag kveld. I en pressemelding kommenterer han opphevelsen av restriksjonene på følgende måte:

– Vi ser ikke at det er nødvendig med fortsatte restriksjoner mens vi avventer utfallet av dialogen med russiske myndigheter om retur. Vi ønsker ikke å ilegge dem unødvendige restriksjoner, sier Haga.

Han opplyser i pressemeldingen at de nå har samme bevegelsesfrihet som om de skulle vært på et vanlig mottak.

Når det gjelder returer til Russland avventer PU utfallet av dialog med russiske myndigheter.

- Sikkerhetsmessige årsaker

Kort tid før meldingen om at politiet opphever restriksjonene kom, meldte den russiske ambassaden på sin Facebook-side at de ønsker å klare opp i den pågående situasjonen på grensen mellom Norge og Sverige. De bekrefter at de som har kommet fra Russland for å søke asyl i Norge, men som nå er blitt forsøkt returnert, blir nektet innreise til Russland.

De skriver at dette skjer på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Dette er det samme som Justis- og beredskapsdepartementet oppga som begrunnelse fredag kveld.

Videre skriver Russlands ambassade at landet er klare for å fortsette samarbeidet med Norge i denne saken, og at de vil overholde den bilaterale avtalen om asylreturer fra 2007. Rutinene for denne typen grensekryssing vil bli diskutert på et møte mellom russiske og norske eksperter i den nærmeste fremtid.

Gjenopptar returer så snart Russland tillater det

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sa lørdag at Norge vil gjenoppta returer av asylsøkere til Russland så snart russiske myndigheter tillater det.

– Vi mener det er svært viktig å få til returer av personer som ikke skal ha opphold i Norge. Det er avgjørende for å opprettholde en streng og rettferdig asylpolitikk, sa Listhaug.

Ifølge utenriksminister Børge Brende (H) vil Norge og Russland starte samtaler om retur av asylsøkerne i løpet av uken.

– Vi har en returavtale med Russland, og det er viktig at vi fortsatt har et godt samarbeid. Jeg setter min lit til at kontakten mellom Utenriksdepartementet og russiske myndigheter vil få dette på plass, sier Listhaug.

UDI starter med asylintervjuer i Finnmark

I løpet av kort tid vil saksbehandlere fra Utlendingsdirektoratet (UDI) begynne å foreta asylintervjuer i Finnmark. Inntil nå har slike intervjuer foregått i Oslo.

Intervjuene vil skje på Ankomstsenter Finnmark (AKF) i Vestleiren ved Kirkenes.

De som kommer til AKF for asylintervju, vil alle få en individuell behandling av sin asylsøknad og intervjues på vanlig måte,opplyser UDI.

I første omgang vil 200–300 asylsøkere bli flyttet til AKF for å få gjennomført asylintervjuet.

AKF er valgt som intervjusted fordi det her er tilstrekkelig kapasitet til større grupper og egnede lokaler til gjennomføring av intervjuene. Ankomstsenteret er også blitt tilpasset slik at det er egnet til noe lengre botid.

UDI understreker at gjennomføringen av asylintervjuene ikke må ses i sammenheng med Politiets Utlendingsenhets returoperasjon på stedet.

Det var i høst at UDI åpnet for at asylsøkere som ankom over grensen ved Storskog, kan intervjues i Finnmark.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ble utvist fra Storskog i 2015, havnet i Tyrkia. Nå er han tilbake til Norge

 2. NORGE

  Politiet samler inn sykler for å sende asylsøkere tilbake over Storskog

 3. NORGE

  Finnmark: Det kom nesten 5500 asylsøkere. 670 er sendt ut, dobbelt så mange er forsvunnet.

 4. POLITIKK

  Her er Listhaugs grep for lynrask asylretur og effektiv asylbehandling

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Bra med sentralisert ankomstmottak

 6. NORGE

  Nye asylsøkere over Storskog