Streik ved fem sykehus fra i dag, utvides med fire fredag

Nærmere 200 ansatte ved fem sykehus går ut i streik fra onsdag morgen.

Riksmekler Nils Dalseide, her avbildet under en mekling i sommer, leder meklingen mellom Akademikerne helse og Spekter tirsdag og natt til onsdag.

Ca. 100 av de streikende er leger. Det er ansatt ca. 14.000 leger ved norske sykehus. Forhandlingsleder i Akademikerne helse, Rune Frøyland, sier at dette er et «moderat uttak», men at enkelte pasienter likevel vil merke streiken.

– Leger har pasientbehandling hele tiden, og noen pasienter vil få timer avlyst, sier han til Aftenposten.

Ber folk møte til timene sine

Ved Oslo universitetssykehus, tidligere Ullevål, er 98 ansatte tatt ut i streik, får Aftenposten opplyst ved sykehuset. 35 av disse er leger med pasientkontakt.

– Vi ber alle pasienter med timeavtale møte til avtalt tid på sykehuset. Om en timeavtale må utsettes, vil sykehuset på forhånd ringe og gi beskjed til pasientene det gjelder. Pasienter med akutt sykdom eller skade vil ikke bli berørt av streiken, heter det i en kunngjøring fra sykehuset.

Noen utsatte operasjoner i Hordaland

I Helse Bergen streiker 25 leger og fire ingeniører. Det får særlig konsekvenser for Kysthospitalet på Hagavik i Os.

– Det ser ut som noen operasjoner på Hagavik, i alle fall i dag, vil måtte bli utsatt, sier Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen, til NRK.

Pasientene som blir rammet, blir kontaktet av sykehuset.

Akademikerne tar ut 194 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset i streik fra onsdag.

Streiken trappes opp med ytterligere 119 medlemmer i Akademikerne ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs hospital fredag.

Vil fortsette streiken

De som tas ut i streik er leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.

Streikeuttaket er svært moderat, og setter ikke liv og helse i fare, ifølge Akademikerne.

– Spekters arbeidstidsordninger er uforsvarlige – både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Derfor er vi i streik, sier Frøyland.

– Vi mener alvor

Han opplyser at streiken vil fortsette til det kommer et «kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid».

– I dag er første dagen med streik. Nå skal vi organisere dette, og streiken viser forhåpentlig arbeidsgiver at vi mener alvor. Vi håper selvsagt at arbeidsgiver vil møte oss til nye forhandlinger, sier Frøyland.

– Slitne leger er farlig

Akademikerne mener vaktene må avtales med hele legegruppen og ikke individuelt.

– Dette bør være et fellesanliggende. Det sikrer fordeling av arbeid og forhindrer altfor intense perioder. Slitne leger er farlig. Det må vi unngå, sier Frøyland.

– Vanskelig planlegging

Spekter hevder de ikke krever endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men søker mer fleksibilitet for å kunne planlegge hvordan de bruker ressursene best mulig.

– Spekter beklager at Legeforeningen velger å gå ut i streik fordi de ikke har fått innfridd krav som ville ha gjort det svært vanskelig for sykehusene å planlegge tilbudet til pasientene i tråd med nye pasientrettigheter, pålegg fra politiske myndigheter, økte forventninger i befolkningen og gjennomføring av ny spesialistutdanning for leger, sier Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding.

– Sykehusene vil nå organisere driften slik at streiken i minst mulig grad rammer pasientene.

Avviser kritikk mot 60-timers uker

Ifølge Spekter har de i årets tariffoppgjør ikke krevd noen endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men har foreslått at tariffavtalen videreføres slik den er i dag.

Bratten minner om at arbeidsuker på opp mot mot 60 timer som Legeforeningen kritiserer, kan begrenses dersom Legeforeningens tillitsvalgte og legene selv ikke gjør krav på jevnlig å ha hele friuker.

– Den enkelte lege som går i vakt, kan for øvrig selv velge hvorvidt vedkommende vil jobbe mer enn gjennomsnittlig 38 timer i uken, sier Anne Kari-Bratten.

Ifølge Spekter hadde sykehuslegene en gjennomsnittlig arbeidsuke i 2015 på 44,13 timer inkludert overtid. Dette var en liten nedgang fra året før. Gjennomsnittlig lønn inkludert overtid var på 996.000 kroner.

Partene sto langt fra hverandre

Partene sto tirsdag kveld så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, ifølge riksmekler Nils Dalseide.

Meklingsfristen var satt til midnatt natt til onsdag og fortsatte noe på overtid, før partene meldte om brudd.

Får støtte fra sykepleiere

Norsk Sykepleierforbund støtter Akademikerne i konflikten. NSF frykter tøffere turnuser som igjen vil innebære økt helserisiko for de ansatte, som igjen truer pasientsikkerheten.

  • Vi, leger og sykepleiere, er gjensidig avhengige av hverandre. Skal vi tilby befolkningen god og sikker behandling og pleie, er vi avhengig av at vi og våre kollegaer har gode og stabile arbeidsforhold, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i en uttalelse.