Kaare Arvid Hesvik bisettes i Bærum neste uke

Det ene offeret etter skuddramaet i Oslo bisettes fra Høvik kirke neste torsdag.

Kaare Arvik Hesvik bisettes i Bærum neste uke.

På vegne av familie til Kaare Arvid Hesvik har Bekkestua Jølstad – Thrana begravelsesbyrå sendt ut en pressemelding.

Familien ønsker å takke for all støtte og omtanke i den krevende tiden. De skriver på minnesiden at de setter umåtelig pris på hver og en, men ber om forståelse for at de ikke klarer å svare alle.

I pressemeldingen presiseres det at seremonien i Høvik kirke først og fremst er et personlig farvel for familie og venner. Samtidig er familien klar over den oppmerksomheten den tragiske hendelsen medfører. De ønsker å legge til rette for pressedekning.

Hesvik var miljøarbeider. På Jølstads hjemmesider formidler familien at like kjært som blomster er en gave til Refstadjordet miljøarbeidertjeneste. Både i dødsannonnsen og på minnesiden står det skrevet: «Å elske er en menneskerett.»

Familien har gitt tillatelse til at bildet av Hesvik brukes.