Norge

Domstol granskes

Frostating lagmannsrett skal granskes i forbindelse med Fritz Moen-saken.

  • Kjetil Kolsrud

Utvalget som skal følge opp domstolens frikjennelse av Fritz Moen har fått utvidet mandat.

Også Frostatings rolle i saken skal granskes.

Det opplyste justisminister Knut Storberget om på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Det utvidede mandatet reiser konstitusjonelle spørsmål om forholdet mellom regjering og domstolene, og det er derfor departementet har brukt to måneder på å komme til en avgjørelse.

— Domstolene har vært sentrale i de sakene som granskes. Etter mitt syn ville ikke granskingen bli fullverdig dersom domstolene skulle holdes helt utenfor granskingsutvalgets arbeid. Jeg er opptatt av at vi skal høste så mye lærdom av sakene som mulig. Mitt utgangspunkt har vært at utvalget skal undersøke mest mulig, også med hensyn til domstolenes rolle, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding.

Tilleggsmandatet innebærer at utvalget, i tillegg til granskingen av politiet, påtalemyndigheten og andre aktørers behandling av sakene, også skal granske domstolenes rolle ved domfellelsene av Fritz Moen i 1978 og 1981.

Utvalget skal klarlegge hvilke prosessuelle avgjørelser som ble tatt med hensyn til bevisførselen, og vurdere om det var mer domstolene burde ha gjort for å få frem fakta i sakene.

I den grad grunnlagsmaterialet ikke gir grunnlag for en vurdering, skal utvalget ta forbehold om det.

Les justisdepartementets brev om tilleggsmandatet

Les også

  1. Fikk pris for kamp for uskyldig dømte

  2. Amnesty-prisen til Tore Sandberg

  3. Døve får Fritz Moens millionarv

  4. Domstolene må også granskes

Fritz Moen (arkivfoto)