Studentene frykter smitte på skoleeksamen. Myndighetene mener hjemmeeksamen vil skape tvil.

Omtrent 6000 studenter skal ha eksamen onsdag. Sykepleierstudenter er bekymret for smittefaren.

Det er økende koronasmitte i samfunnet, men det kreves at sykepleierstudentene møter opp fysisk for å avlegge eksamen. Anna Nygaard Vehusheia (til venstre) og Charlotte Tømmerås synes ikke det er en god idé.

De siste dagene har den ene koronarekorden etter den andre falt. Nye regler skal gi færre nærkontakter, og hjemmekontoret er tilbake.

Likevel må flere tusen sykepleierstudenter møte opp fysisk for å avlegge eksamen onsdag denne uken.

Det er eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) som skal holdes på samme tidspunkt for nesten 6000 sykepleierstudenter over hele landet.

Oslo-studentene Charlotte Tømmerås og Anna Nygaard Vehusheia er to av flere studenter som er bekymret, og viser til de høye smittetallene.

– Det er rart med en slik løsning når det går an å ha hjemmeeksamen, sier Tømmerås.

Hun er klar over at det blir lagt opp til god avstand mellom studentene i lokalene, men er også bekymret for at så mange studenter skal reise kollektivt sammen. Og at det kan oppstå trengsel når flere studenter skal ut og inn av lokalene.

Selv bor hun på Bjørndal, helt sør i Oslo, og skal avlegge eksamen på Ullevaal stadion.

Skal hjem til Røros

Vehusheia skal rett hjem til julefeiring i Røros etter eksamen. Hun er redd for å dra med seg smitte hjem til slekt i risikosonen.

– Jeg har sett på Jodel at flere studenter skriver at de vil møte opp selv om de har symptomer på korona. Jeg forstår jo dem som ikke vil vente til april, som blir neste mulighet for å ta denne prøven, sier Vehusheia.

 Sykepleierstudentene Anna Nygaard Vehusheia (til venstre) og Charlotte Tømmerås er redd for smittespredning i forbindelse med eksamen på onsdag.

Tømmerås har en deltidsjobb i hjemmesykepleien og er ekstra bekymret.

– Nå som jeg er vaksinert, så vil det ta lengre tid å oppdage mulig smitte. Sånn sett er det større risiko for å spre smitten videre, sier Tømmerås.

Hun viser til FHIs nettsider der det står at de fleste fullvaksinerte ikke vil få symptomer ved smitte med koronaviruset.

– Det oppfordres sterkt til hjemmekontor. Derfor henger det ikke på greip å be studentene møte opp fysisk for å avlegge eksamen. Nå har vi hatt korona i lang tid. Det burde ha vært en plan B og plan C for å takle denne situasjonen, sier Vehusheia.

– Vi har egnede lokaler

De studerer ved VID (Vitenskapelige høgskole). Ifølge prorektor Helene Lund ved VID er det Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) som har bestemt at eksamen for sykepleierstudentene skal være skoleeksamen.

– Det er sentralt besluttet at årets eksamen blir fysisk. Vår oppgave er å tilrettelegge for det slik at den kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Vi har leid egnede lokaler i tillegg til at vi bruker egne lokaler. Vi vil klare å gjennomføre den i tråd med de lokale kravene, sier Lund.

Flere eksamener på skolen er gjort om til hjemmeeksamen, men det lar seg vanskelig gjøre i dette faget, ifølge Lund.

– Det er av hensyn til kvalitet at Nokut har bestemt at det skal være en skoleeksamen. Vi har forståelse for det, sier Lund.

– Er det mange studenter som er bekymret for dette?

– Vi har mottatt noen henvendelser fra bekymrede studenter. Vi forsøker å berolige dem med at vi følger lokale råd om smitteverntiltak. Det blir for eksempel flere innganger til eksamenslokalene, svarer Lund.

Vil ikke endre på planene

Kristin Vinje er direktør for Nokut. Hun sier at det er de gjeldende smittevernanbefalingene fra regjeringen som sammen med faglige vurderinger, er grunnen til at eksamensformen ikke endres nå.

– Vi har forståelse for at dette er stressende for studentene i eksamenstiden, men Nokuts avgjørelse er faglig forankret. Den er basert på ansvarlige myndigheters føringer om at skoleeksamen kan gjennomføres med god organisering. Videre er det sterke faglige hensyn som taler for at skoleeksamen er den beste måten å teste denne type kunnskap på, sier Vinje.

Hun understreker at denne beslutningen står så lenge anbefalingene er slik de er pr. nå.

Vil kunne skapes tvil om resultatene

I fjor ble campus landet rundt gradvis stengt. Den gang ble eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi gjort om til hjemmeeksamen med to måneders varsel.

Det innebar at hele eksamenssettet ble endret fra en skoleeksamen der studentene også måtte reflektere, til en hjemmeeksamen der studentene fikk flervalgsoppgaver med kort tenketid.

– Det var en del studenter som reagerte på at eksamensformen ble endret underveis i fjor, men det er ikke grunnen til at vi opprettholder skoleeksamen i år. Nå er det ikke mange dager til eksamen skal gjennomføres. Så lenge smittevernreglene sier at en skoleeksamen er tilfredsstillende med gode tiltak, så forholder vi oss til myndighetenes anbefalinger, forklarer Vinje.

Nokut-direktør Kristin Vinje sier at det er de gjeldende smittevernanbefalingene fra regjeringen, som sammen med faglige vurderinger er grunnen til at eksamensformen ikke endres nå.

– Frykter dere fusk hvis det blir hjemmeeksamen?

– Hjemmeeksamen er en annen eksamensform, og det vil kunne skapes tvil om resultatene dersom man bare endrer eksamensform uten å justere innholdet, svarer Vinje.

Studentene har forståelse for at Nokuts ståsted, men mener at de kunne løst det på samme måte som i fjor.

– Vi skjønner hva de mener, men det er veldig risikabelt å ha en slik eksamen når det settes smitterekorder hver dag. Digital eksamen ville ha fungert godt i situasjonen vi er i nå, sier Tømmerås.

Aftenposten gjør oppmerksom på at Helene Lund er gift med Øystein Lund, som er tilsynsdirektør i Nokut.